Klimarådet: Stop salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Der skal flere elbiler i fremtiden. Allerede fra 2030 skal salget af benzin- og dieselbiler stoppes, lyder det fra Klimarådet.
Foto: Linea Madeline Grøndal

Fremtiden er grøn, og derfor skal benzin- og dieselbiler være fortid i Danmark. Sådan var budskabet i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) tale ved Folketingets åbning i sidste uge.

Men selvom Lars Løkke Rasmussens ord vækker glæde i Klimarådet, så er planen ikke helt så ambitiøs, som rådet kunne ønske. Klimarådet har offentliggjort en analyse, hvor en væsentlig forskel er, hvornår hybrid-biler skal udfases.

Klimavenlige biler

  • En lavemissionsbil er en bil, der er baseret på vedvarende energi og med markant lavere drivhusgasudledninger end traditionelle benzin- og dieselbiler
  • En hybrid-bil har to drivmidler, som typisk er en kombination af et fossilt drivmiddel, som f.eks. benzin, og elektricitet. En hybridbil er en mellemting mellem en elbil og en benzinbil.

Kilde: Klimarådet

– Regeringens kommende klimastrategi lægger op til et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030 og for lavemissionsbiler, som typisk er opladningshybrider, i 2035. Forskellen på regeringens forslag og vores er, at vi også har stop for opladningshybrider med allerede fra 2030, siger Niels Buus Kristensen, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt og medlem af Klimarådet.

Klimarådet er et råd af eksperter, der er nedsat i kraft af klimaloven, der blev vedtaget af Folketinget i 2014. Rådet har til formål at lave en strategisk ramme for, hvordan Danmark kan overgå til et samfund, hvor energiforsyningen er baseret på vedvarende energi og har en markant lavere udledning af drivhusgasser i 2050.

EU: 2030-mål

EU’s samlede udledninger skal reduceres med 40 procent fra 1990 til 2030. Det indebærer følgende overordnede EU-mål:

  • De store udledere af CO2, såsom kraftværker og olie-gassektoren, skal reduceres med 43 procent
  • Der skal ske en reduktion fra bygning, landbrug og transport på 30 procent
  • Der skal være mindst 27 procent vedvarende energi og energieffektivitet i 2030

Kilde: Energistyrelsen

EU’s 2030-mål

Transportsektoren står i dag for cirka en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Diesel- og benzinbiler udleder en betydelig andel heraf, og luften i de største byer er for forurenet.

Som led i EU’s forpligtelser i henhold til Paris-aftalen fra 2015, skal Danmark reducere sit CO2-udslip frem mod 2030.

Forslaget om at stoppe salg af fossilbiler i 2030 er et led i den klimastrategi, som regeringen fremlægger i denne uge med henblik på at nå målene.

– På langt sigt skal hele vejtransporten praktisk taget omstilles til vedvarende energi, hvis vi skal nå målet om et lavemissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050, siger Niels Buus Kristensen.

En udmelding allerede nu om et stop for nye benzin- og dieselbiler i 2030 sender et signal til markedet om, hvilken retning udviklingen går. Klimarådets forhåbning er, at regeringens udmelding vil inspirere andre lande til lignende udmeldinger, som kan danne grobund for at lave en fælles EU-regulering på området.

Læs også: EU er tæt på at nå 2020-mål for vedvarende energiproduktion

Skepsis hos bilforhandler

Forslaget bliver dog modtaget med skepsis hos den administrerende direktør i Ejner Hessel A/S, Bjarne Hessel, som sammen med sine tre brødre ejer 22 bilforretninger fordelt i Jylland og på Sjælland.

– Det er politisk kækt bare at melde ud, at det skal være sådan. Der er så mange ting, der ikke er taget hensyn til endnu, og som der ikke er fundet løsninger på, siger Bjarne Hessel.

Indtil 2030 kan man stadig købe benzin- og dieselbiler. Bjarne Hessel sætter spørgsmålstegn ved, hvor bæredygtig regeringens forslag er.

– Det kan godt være, at de siger, at det er CO2-neutralt, men der bliver udledt meget mere CO2 ved fremstilling af elbiler, end der gør ved en traditionel bil, siger han. 

Der udledes mere CO2 ved fremstilling af elbilers batterier end ved produktion af traditionelle benzin- og dieselbiler. Dog peger Klimarådets analyse på, at elbiler er mere bæredygtige i den lange ende, da de ikke har monteret et udstødningsrør og dermed ikke udleder CO2 under kørslen. Til sammenligning udleder en dieselbil mere end tre gange så meget CO2 per kørte kilometer.

Registreringsafgift er fjenden

Registreringsafgiften på nye elbiler stiger fra årsskiftet, fordi der ikke bliver solgt nok elbiler i øjeblikket. Stigningen vil fortsætte frem til 2022, hvor registreringsafgiften på elbiler vil være oppe på hele 100 procent, med mindre der sælges over 5.000 elbiler.

– Hvis regeringen fastholder den afgiftspolitik, der er nu – også på elbiler – så får den ikke de elbiler ud at køre, som den gerne vil, for så er de ganske simpelt for dyre i forhold til traditionelle biler, siger Bjarne Hessel.

Klimarådet kommer i deres analyse med et forslag til, hvordan man kan sikre, at den almindelige forbruger kan få råd til at skifte til elbil.

– Klimarådet mener, at der er brug for et ekstra skub de første år, som man senere kan udfase. Den nuværende støtteordning, hvor elbiler gradvist indfases i registreringsafgiften, mener vi ikke er hensigtsmæssig i forhold til at fremme elbiler mest muligt for pengene. I stedet foreslår Klimarådet et tilskud på 50.000 kr. per elbil. Tilskuddet udfases gradvist med salget af elbiler, siger Niels Buus Kristensen.

Læs mere: Afgift giver styrtdyk i salg af elbiler

Regeringen har blot løftet noget af sløret for forslaget om udfasning af benzin- og dieselbiler i 2030 og uddyber det yderligere i den kommende uge.

Hos Klimarådet støtter man op omkring regeringens forslag og er optimistiske i forhold til en realisering af forslaget

Læs mere: Usikker fremtid for afgiftsfri elbiler

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen opstod, da journalisten gennemlæste de mange højaktuelle artikler om regeringens udspil om udfasning af benzin- og dieselbiler i 2030. Mange fokuserer på regeringens mål, og derfor ønskede journalisten at belyse en bilforhandlers perspektiv i sagen. Begge kilder er interviewet telefonisk.