Kommunerne er afhængige af IT-frivillige

Fotograf: Leif Fuglsang
Efterspørgslen efter IT-frivillige er i kraftig vækst. Fotograf: Leif Fuglsang

Hvordan knækker man den digitale kode, hvis man ikke er vokset op med en Iphone i hånden? IT-frivillige er en del af svaret, når der stilles større og større krav til borgerne om at have Nem ID, Digital Post og generelt kommunikere digitalt med kommunen og det offentlige.

IT-frivillige kan noget helt særligt, og hos Ældresagen er man ikke i tvivl om, at det ville være problematisk for kommunerne at få borgerne med på den digitale vogn uden den frivillige indsats:

–  Vi er her, og vi vil meget gerne yde den indsats. Men jeg har samtidig svært at forestille mig, hvordan kommunerne ville løfte opgaven, hvis vi ikke var der, siger Lars Linderholm, der er chef for Ældresagens frivilligafdeling.

Hos Kommunernes Landsforening mener man ikke, at den udvikling, hvor blandt andet kommunerne bliver mere afhængige af frivillige, er et problem. Så længe samarbejdet er frugtbart og giver mening for alle parter, bifalder KL tendensen:

     Der er ingen tegn på, at behovet for frivillige mindskes.
Lars Linderholm, chef for Ældresagens frivilligafdeling

Læs også: Kampagne skal få alle borgere på internettet

Ventelisterne skal bringes ned

Hos Ældresagen påpeger Lars Linderholm, at de har et godt samarbejde med de fleste kommuner. Han mener dog, at der er behov for at investere mere i computerudstyr og lokaler, så de frivillige organisationer kan komme til bunds i ventelisterne til de populære IT-tilbud, som over halvdelen af Ældresagens lokalafdelinger har oprettet på grund af den store efterspørgsel.

Derudover bruger Ældresagen ifølge Lars Linderholm omkring en million kroner om året til computerudstyr og lokaler. Alt sammen for at hjælpe ældre borgere med at leve op til de krav, der stilles til digital kommunikation.

Flere kommuner stiller da også lokaler til rådighed for frivillige organisationer. Det er dog langt fra alle kommuner, der står klar med udstyret.

Ældresagen oplyser således, at 68 procent procent af deres lokalafdelinger benytter kommunens lokaler, mens omkring 34 procent af lokalafdelingerne får stillet computerudstyr til rådighed.

   Vi ved fra vores samarbejde med ældreorganisationerne, at en ældre it-nybegynder er mere tilbøjelig til at lære og oplever en helt anden tryghed i undervisningssituationen, hvis den der underviser også er en ældre person.
Marianne Sørensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

Fakta om IT-frivillighed:

Ældreorganisationerne anslår tilsammen, at de i 2013 havde over 75.000 brugere af deres it-tilbud, med mulighed for gengangere i de forskellige tilbud.

I 2012 havde bibliotekerne over 34.000 deltagere til it-relaterede kurser på bibliotekerne (også her kan der være gengangere).

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Frivillighed er kun halvdelen af historien

Hos Digitaliseringsstyrelsen anerkender man ligeledes de IT-frivilliges unikke rolle i hjælpen til dem, der ikke har nemt ved det digitale:

–       Vi ved fra vores samarbejde med ældreorganisationerne, at en ældre it-nybegynder er mere tilbøjelig til at lære og oplever en helt anden tryghed i undervisningssituationen, hvis den der underviser også er en ældre person, siger kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, Marianne Sørensen.

Samtidig fastholder Digitaliseringsstyrelsen, at kommunerne gør en stor indsats, og at det frivillige aspekt kun er en del af den indsats, som skal sørge for, at danskerne bliver digitale:

–          Samarbejdet med frivillige organisationer er det ene af de to ben som understøtter vores indsats for at give flere danskere mulighed for at kommunikere digitalt med det offentlige. Det andet ben er den fællesoffentlige indsats,  siger Marianne Sørensen.

Her peger hun blandt andet på, at kommunerne uddanner digitale ambassadører, som yder hjælp og vejledning i blandt andet borgerservice, og at bibliotekerne tilbyder en lang række IT-lærings aktiviteter.

Stigende behov for hjælp

Hos Ældresagen har man oplevet en voldsom vækst på området for IT-frivillighed. I løbet af et par år er de gået fra omkring 1100 frivillige til omkring 2500 i 2014.

–          Der er ingen tegn på, at behovet for frivillige mindskes, som digitaliseringsbølgen rulles ud, påpeger Lars Linderholm.

Han mener, at man skal være meget opmærksom på, hvor stor en barriere det kan være for mange ældre, at blive trygge ved den digitale kommunikation. Han påpeger, at selvom mange ældre indgår i Dansk Statistik som ”digitale”, er det er ikke det samme som, at man kan finde ud af det. Netop derfor er behovet for den frivillige indsats så stort, mener han.