KVUC hjælper unge voksne med autisme videre med en gymnasieuddannelse

På KVUC i København går over 100 unge voksne med en diagnose inden for autismespektret på en særlig 3-årig hf-ungdomsuddannelse.
Foto: KVUC

Der er ikke kun én måde at afvikle gymnasiale autismeklasser på rundt omkring på landets gymnasier og skoler. Det er Københavns Voksenuddannelsescenter – bedre kendt som KVUC – midt i hjertet af København et bevis på. Her fungerer mange ting anderledes end på de syv gymnasier, som NetAvisen i de forgangne to uger har omtalt i en artikelserie om autismeklasser.

Læs også: Gymnasier gør status: Autismeklasser er en succes

Hvor de andre gymnasier og skoler med autismeklasser udelukkende er finansieret af tilskud fra staten, ser tingene anderledes ud på hf inklusion, som linjen på KVUC hedder. Her supplerer man nemlig med støtte fra Københavns Kommune. Det fortæller Stig Pedersen, som er daglig leder på KVUC’s særlige linje for elever med autisme.

Der er ingen tvivl om, at vi samler gruppen af unge voksne, som ikke har noget tilbud, op
Stig Pedersen, daglig leder for hf inklusion på KVUC

Fakta om autisme
Autisme spek­trum for­styrrel­ser (ASF) er en samle­betegn­else for for­skel­lige vari­anter af au­tisme, alle karak­teri­serede ved kva­li­ta­tive for­styrrel­ser af det sociale sam­spil og kom­mu­ni­ka­tion samt et be­grænset, stereo­typt og re­pe­te­tivt reper­toire af in­teresser og ak­ti­vi­tet­er.
Aspergers syndrom er en under­gruppering af autisme­spektrum for­styrrelser defineret ved:

  • Kvalitativt afvigende socialt samspil
  • Indsnævret, repetetiv, stereotyp adfærd eller usædvanligt intense særinteresser
  • men afvigende fra infantil autisme ved, at der ikke ses en generel forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling

For­styrrel­sen skal være gennem­gribende og præge barn­et, den unges eller voksnes ud­vikling og funktion i alle si­tu­a­tion­er.

Kilde: Sundhed.dk

Hf inklusion på KVUC kan være sidste chance
Til NetAvisen fortæller han, at skolens autismeklasser har til opgave at hjælpe en særlig gruppe af befolkningen igennem uddannelsessystemet. Målgruppen er meget klar: Unge voksne mellem 18 og 25 år, for hvem KVUC’s tilbud kan være sidste chance for at få en ungdomsuddannelse, når man samtidig er diagnosticeret med autisme.

– Der er ingen tvivl om, at vi samler gruppen af unge voksne, som ikke har noget tilbud, op, siger Stig Pedersen.

– Mange af dem, som forsøger sig i det ordinære, knækker halsen. De har forsøgt, men det gik ikke. Måske er det først der, at det går op for netværk, forældre og dem selv, at deres personlige udfordringer gør, at de skal have hjælp. Og der er nogle af dem, der bliver sent diagnosticeret først i begyndelsen af gymnasiet, tilføjer Stig Pedersen.

Læs også: 3 ud af 4 autistiske gymnasieelever læser videre

Han påpeger, at gruppen af unge med autisme, som netop har afsluttet 10. klasse, inden de er fyldt 18 år, er særligt hårdt ramt af mangel på tilbud. KVUC’s autismeklasser tjener derfor en vigtig funktion ved at give unge mennesker med autisme en hjælpende hånd til at komme i gang med en ungdomsuddannelse.

– Elevernes forældre aner ikke deres levende råd, hvis de ikke kommer ind her på hf inklusion. Hvad skal de så? Kommunen vil måske forsøge at få dem i jobtræning, men nogle af dem er jo godt begavede og har brug for en faglig sparring og udvikling. De vil gerne have den udfordring, det er at læse på et fag.

Kursisterne udvikler sig både fagligt og socialt
Under hele uddannelsesforløbet støtter KVUC kursisterne med seks professionelle mentorer fra Skolens Sputnik finansieret af Københavns Kommune. Støtten nedtrappes løbende, og på det tredje og sidste skoleår tager de unge voksne del i undervisningen på ordinære HF-hold – noget der, ifølge Stig Pedersen, rent faktisk fungerer godt.

– Dem, der er kommet igennem de her tre år og fået en gymnasial uddannelse, er blevet modnet. Måske har vi i virkeligheden holdt dem ude af nogle indlæggelser og andre ting, som de ellers kunne have røget ud i, for hvad skulle de ellers?, spørger Stig Pedersen igen.

– Jeg tror, at hvis man kan lave det samfundsmæssige regnestykke, der hedder at gøre op, hvad det koster at give dem den her gymnasiale uddannelse og så videre frem i livet, tror jeg samlet set, at pengene er givet godt ud – bare når vi snakker økonomi, for der er selvfølgelig også nogle personlige historier.

Center For Autisme: hf inklusion er en vigtig mulighed
På Center For Autisme har afdelingsleder i Uddannelsesafdelingen, Ann Gjetrang, også kun ros til overs for KVUC’s målrettede indsats om at give denne håndsrækning til de 18-25-årige unge voksne.

– KVUC har en stor forståelse for, at eleverne kommer fra en verden, hvor der skal tages nogle hensyn, og det skal man have, for at det kan lykkes. De har en stor rummelighed for, at de gerne vil den her målgruppe, og det synes jeg, at de skal have stor ros for. Og så er det jo dejligt, at vores unge mennesker kan få en uddannelse. Det er fantastisk, at det lykkes, siger hun.

Læs også: Elever med autisme får lige så høje karakterer som alle andre

Ligesom Stig Pedersen genkender Ann Gjetrang også den skæbne, der kan vente de unge mennesker, hvis ikke en institution som KVUC står klar til at hjælpe dem videre igennem uddannelsessystemet.

– Hvis ikke man kommer ud på arbejdsmarkedet, og hvis man skal være på offentlig forsørgelse, ender man jo i jobcenteret. Det er der desværre mange af den her målgruppe, der gør, fordi vores arbejdsmarked ikke er gearet til den her gruppe unge. Så det er rigtigt fint, at der er den her mulighed, siger hun.