Ældres ringe førstehjælpsevner koster liv

Ældre mennesker er den gruppe i Danmark, som er aller mest udsat for at få hjertestop, men samtidig har netop denne gruppe af befolkningen også mindst viden om førstehjælp, og alt for mange ældre er derfor ude at stand til at redde deres nærmeste, når disse rammes af livsfarlige sygdomme.

De ældres manglende viden om livredningens ædle kunst er en kritisk situation, som hvert år koster mange liv, mener talsmænd for Røde Kors og Ældre Sagen.

– Hvis du er ældre, så er der størst sandsynlighed for, at det sted, du dratter om, er derhjemme. Og derfor er det vigtigt, at dine venner og din ægtefælle, som jo typisk også er ældre mennesker, kan førstehjælp, siger Tina Donnerberg, chef for førstehjælp hos Dansk Røde Kors.

Også chefkonsulent fra Ældresagen, Olav Felbo, ser med alvor på situationen:

– Når man bliver ældre, er der langt større sandsynlighed for, at ens venner, bekendte eller ægtefælle får et hjertestop. Derfor er det et spørgsmål om liv eller død, om man har kendskab til, hvad man skal gøre i sådan en situation, fortæller Olav Felbo.

Overhalet indenom

Hvert år rammes ca. 3.500 mennesker i Danmark af hjertestop uden for hospitalerne, og over 85 procent af alle hjertestop  rammer danskere over 50 år. Derfor er det kritisk, at ældre menneskers viden om førstehjælp er alt for ringe i forhold til resten af befolkningen.

– Den ældre del af befolkningen burde være dem, som havde aller mest kendskab til førstehjælp, påpeger Olav Felbo.

Situationen er dog en helt anden. For mens næsten hver tredje dansker over 56 år ifølge undersøgelser fra Dansk Røde Kors ikke kan yde førstehjælp, er tallene for den yngre del af befolkningen væsentlig bedre. Blandt de midaldrende er det hele 81 procent, som kan træde til i tilfælde af ulykker og krisesituationer.

Mangler tilbud og oplysning

De ældres manglende viden om førstehjælp har en naturlig årsag, mener chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen:

– For mange ældre er det ofte noget med, at man ikke lige tænker over, at det måske ville være godt at lære førstehjælp, og at der måske ikke lige er et tilbud i nærheden af en, så man på en billig og god måde kan deltage i kurser. Mange af de yngre befolkningsgrupper modtager førstehjælp på deres arbejdsplads eller når de tager kørekort. Men når man først er ude af arbejdslivet, er der mindre mulighed for, at man får tilbudt førstehjælpskurser, siger Olav Felbo, som mener, at der er behov for en ekstra indsats for at få de ældre med på førstehjælpskurserne.

Utrygge over for kurser

Tina Donnerberg fra Dansk Røde Kors peger desuden på, at mange ældre følger sig utrygge ved at melde sig til førstehjælpskurser:

– Min fornemmelse er, at rigtig mange ældre ikke synes, at kurser er noget for dem. De er måske lidt bange for, om de kan følge med, og om det er hårdt, det her med at skulle ned på gulvet og sådan noget.

Den bekymring vil førstehjælpschefen dog gerne mane til jorden:

– Vi har nogle rigtig dygtige instruktører, som tilrettelægger undervisningen efter hvad det er for nogle kursister, vi har. Og ældre har en lige så stor glæde og kan deltage lige så aktivt på førstehjælpekurserne, som alle mulige andre.

Links: 

www.aeldresagen.dk

Undersøgelser af danskernes førstehjælpsevner kan rekvireres hos presseafdelingen i Dansk Røde Kors
 

Du kan læse om Dansk Røde Kors’ førstehjælpskurser her: