Fagbevægelse: Vestegnens rigeste kommune har ikke plads til pensionister og fraskilte

Private lejeboliger, som Amalieparken på billedet, bliver der bygget flere af i Vallensbæk Kommune, mens der mangler flere almene lejeboliger. Foto: Kristiane Dicte Wedel Andersen

Vallensbæk Kommune er i vækst.

Over de sidste 10 år er kommunens befolkningstal steget med 19 pct., og det har sat gang i flere byggeprojekter, så man i kommunen har plads til at huse de nye borgere.

Byen vokser, det går stærkt, og det er især med en bestemt type byggeri, nemlig ejerboliger. En undersøgelse fra Landsbyggefonden fra 2018 viser, at landsgennemsnittet for andelen af almene lejeboliger ligger på 20 pct. af en kommunes samlede boligmasse. Dette tal er dog noget lavere i Vallensbæk Kommune, hvor de almene lejeboliger udgør 7 pct. af den samlede boligmasse.

Dette tal bekymrer Per Olsen, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden.

-Hvis man enten bliver skilt eller kommer i en livssituation, der gør, at man ikke har den store lønindtægt, så kan det ganske enkelt være, at man ikke har råd til at blive boende i Vallensbæk, men må flytte til en kommune, der har flere og billigere almene lejeboliger, siger Per Olsen.

LÆS OGSÅ: Borgmester til alment boligselskab: »I opfører jer som rigmandsunger«

Per Olsen mener, at dette er med til at øge uligheden i samfundet. Han peger på, at de danske kommuner igennem Planloven har mulighed for at kræve, at 25 pct. af boligmassen i et nyt boligområde skal være almene boliger. En mulighed som han ikke ser, at Vallensbæk Kommune gør brug af, men som han opfordrer kommunen til at arbejde hen imod på den lange bane.

– Alle landets kommuner bærer et ansvar for, at der skal være en diversitet af mennesker, så der både er plads til dem, der er ved muffen, og dem der har udfordringer. Der mangler Vallensbæk at løfte sin del, siger Per Olsen.

S og DF i Vallensbæk vil kæmpe for flere almene lejeboliger

Hvis man ser på andre kommuner i Vestegnen er billedet et andet. Ishøj Kommune indtager femtepladsen over kommuner, der har flest almene lejeboliger ud af den samlede boligmasse, mens nabokommunen Brøndby sniger sig op på en førsteplads.

Vallensbæk Kommune ligger i den helt anden ende på en 91. plads ud af landets 98 kommuner. En placering som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Vallensbæk ønsker at lave om på. Begge partier vil have flere almene lejeboliger, der er til at betale.

Almene lejeboliger

    • En almen lejebolig ejes af en boligforening eller -selskab. De udlejes igennem ventelister, hvor alle kan skrive sig op. En del af boligerne er forbeholdt grupper med særlige behov, det kan for eksempel være seniorboliger eller ungdomsboliger. Udlejeren tjener ikke penge på udlejningen, da huslejen dækker de udgifter, som er forbundet med driften af boligafdelingen.
    • 10 pct. af et nybyggeri af almene lejeboliger finansieres af kommunen som en grundkapital. 2 pct. dækkes af beboerindskud.88 pct. dækkes af statsgaranterede realkreditløn på 30 år, hvortil staten yder ydelsesstøtte.
    • Ventetiden på en 2-værelses almen lejebolig i Vallensbæk Kommune er mindst 9-12 år, og huslejen ligger mellem 3.996-6.624 kr.

    Kilde: Lejeloven og KAB

– Vi vil i Socialdemokratiet gerne have boligområder, hvor der både er almene, andel og ejerboliger. Vi ser det som en styrke at mennesker bor sammen på tværs af generationer og baggrunde. Det vil vi kæmpe for, hvis vi får flertal efter valget, siger Martin Nielson (S).

Hvis Det Konservative Folkeparti går tilbage med blot et mandat til Kommunalvalget den 16. november, så har partiet ikke længere det absolutte flertal i kommunen. Det betyder, at de andre partier i byrådet kan få mere indflydelse.

Dansk Folkeparti er enige i behovet for flere almene lejeboliger i kommunen.

– Vi ser gerne, at der bliver bygget almene rækkehuse, der er til at betale, og at en del af de ejerboliger, der for nylig er blevet bygget, skal laves om til almene lejeboliger, siger Carina Kristensen Berth (O).

Dog har hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti en fast målsætning for, hvor stor en andel af den samlede boligmasse, der skal være almene lejeboliger.

– Når landsgennemsnittet for andelen af lejeboliger i de danske kommuner er på 20 pct., og vi i Vallensbæk ligger på 7 pct., så ønsker vi at finde et leje derimellem, siger Carina Kristensen Berth.

Vi har forsøgt at få en komentar fra Vallensbæk borgmester, Henrik Rasmussen (K), men han havde ikke mulighed for at medvirke i artiklen.

Sådan gjorde jeg: Da jeg var i Vallensbæk Kommune, mødte jeg flere borgere, der fortalte, at de mente, at det største problem i kommunen var manglen på almene lejeboliger. Derefter researcherede jeg på historien, og fandt tallene fra Landsbyggefonden, hvorefter jeg kontaktede Per Olsen og de forskellige politikere.