Lollandsk lokalpolitiker: Man overvurderer Femern Bælt-forbindelsen

Tur igennem tunnelen 4
Grafisk fremstilling af den fremtidige tunnel.
Foto: Femern A/S

-Det bekymrer mig, at der er mange lokalpolitikere, der tror at Femern Bælt-forbindelsen kommer og redder Lolland, for det gør den ikke. Forbindelsen er ikke lavet for Lollands skyld. Den er lavet for Københavns skyld.

Det udtaler kandidat for Lokallisten Lolland, Thomas Østergaard, som genopstiller for Lolland Kommune til netavisen.dk Han maner til besindelse, når det kommer til snakken om den forestående tunnelforbindelse mellem Rødby Havn og Femern i Tyskland og dens potentiale for Lolland Kommune.

-Det er sindssygt vigtigt, at vi ikke mister fokus på grund af det her kæmpe byggeri. Vi skal have tiltrukket virksomheder, som ikke kun er her under byggeriet, men som også kan se fordele i at blive her efterfølgende.

 Thomas Østergaard understreger dog, at han ikke er imod selve tunnelforbindelsen.

Femern Bælt-forbindelsen

  • Kommer til at udgøre en 19 km lang tunnelforbindelse imellem den tyske ø Femern og Lolland.
  • Forbindelsen vil bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane.
  • Femern A/S skønner, at den samlede beskæftigelseseffekt i anlægsfasen fra dansk side vil udgøre 44.000
    mandeår.
  • (Kilde: Femern A/S)

 

DF: Gør Lolland til midtpunkt

I Lolland Kommune opstiller Henning Rasmussen fra Dansk Folkeparti, og hans mærkesag er, at gøre Lolland Kommune til et midtpunkt for nordeuropæiske virksomheder når femernforbindelsen er færdig, oplyser han på sin valgprofil på Folketidendes hjemmeside.

Det er sindssygt vigtigt, at vi ikke mister fokus på grund af det her kæmpe byggeri.
Thomas Østergaard, Lokallisten Lolland

Selvom Femern Bælt-forbindelsen først forventes at være færdig i 2021 mener han, at man allerede i næste periode skal begynde at forberede attraktive byggegrunde.

-Hvis man får nogle større industrier herned, og får nogle større virksomheder til at lægge sig her, så er der altså også nogle virksomhedsejere, som vil have nogle gode, attraktive byggegrunde med vandudsigt, siger han til netavisen.

Lokallisten Lolland har kritiseret, at lokalpolitikere generelt har for stor en tiltro til broen. Synes du ikke det er farligt hvis man overvurderer dens potentiale?

-Jo, det kan godt være, men et eller andet sted skal man jo ligesom tage fat, og jeg synes, vi skal prøve at få markedsført Lolland som en dejlig ø med gode arbejdskræfter, udtaler Henning Rasmussen.

Henning Rasmussen har ikke selv noget bud på hvordan man konkret skal markedsføre kommunen, men henviser til erhvervsorganisationen Business Lolland Falster.

-Her må vi jo sætte vores lid til Business LF, og at de kan få markedsført Lolland på en god måde, udtaler han.

Planen om at bygge en fast forbindelse imellem Femern og Lolland blev vedtaget af folketinget i marts 2009.