Lovforslag: Læger vil nemmere kunne miste retten til at virke

Et nyt lovforslag fra tidligere sundhedsminister Astrid Krag skal kunne forhindre en ny Glostrup sag. Forslaget kommer i kølvandet på en sag på Glostrup Hospital, hvor en kirurg gennemførte en planlagt rygoperation, på trods af at kirurgen havde fået et forbud mod at operere. Selvom patienten efterfølgende døde, blev kirurgen aldrig indberettet til Sundhedsstyrelsen. Det skriver Dagens Medicin den 22.10.12

Det nye lovforslag skal gøre det muligt for Sundhedsstyrelsen midlertidigt at fratage læger deres autorisation samt at sætte grænser for, hvad de må arbejde med. Det skal myndighederne kunne, hvis en læge ikke lytter til sine overordnede og derefter ikke vil samarbejde med kontrolmyndighederne. Den pågældende læge vil desuden ikke have muligheden for at få afgørelsen prøvet ved en domsstol efterfølgende.

Større sikkerhed til patienterne
Patienterne bifalder den eventuelle lovændring, med hvilken det vil få større konsekvenser for lægerne, når de ikke retter sig efter, hvad der bliver sagt ovenfra. Direktør for Danske Patienter Morten Freil udtaler at patienterne er tilfredse med udkastet til en ændring af loven. Det vil skabe større sikkerhed for de syge.

”Vi finder de foreslåede ændringer fornuftige og vurderer, at de vil understøtte intentionerne om forbedret patientsikkerhed,” siger han i en høring om lovforslaget den 19.10.12

Lægerne har deres eksistensgrundlag på spil
Lægerne derimod føler sig udsatte. De risikerer deres levebrød og har ikke muligheden for at få en eventuel dom prøvet. Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen mener, at det er uacceptabelt at fjerne en læges ret til at virke, uden at den pågældende har mulighed for at få afgørelsen prøvet.

“Når man fratager en læge sin autorisation, fjerner man også lægens eksistensgrundlag. Det er et så stort indgreb, at kriterierne for at gøre det skal være helt præcise. Lægen skal også have mulighed for at få afgørelsen prøvet. Ingen af delene er tilfældet i det nye forslag,” siger han i et nyhedsbrev fra Lægeforeningen.

Sundhedsordfører Liselotte Blixt (DF), som opfordrede Astrid Krag til at gøre noget ved sagen fra Glostrup Hospital holder dog fast i, at det skal have konsekvenser, når lægerne ikke følger myndighedernes råd.

”Vi vil have nogle redegørelser på hvad det er der foregår. Vi skal ikke have et hospitalssystem, hvor vi kommer ud og bliver opereret af nogen, som ikke er uddannet til det, og nogen har måske fået at vide, at de ikke må. Og det er uanset, om det er det private eller offentlige, så skal det bare ikke ske.”

Læs også: Venstre kræver skærpet sikkerhed på Rigsarkivet

Læs også: Minister i samråd efter hjemmehjælpsdom