Lærerformand: Tåbeligt at tvinge arbejdsmarkedet ind i folkeskolens undervisning

Mindsteløn, arbejdsvilkår og overenskomster er begreber som eleverne på landets folkeskoler skal undervises i. Det er nødvendigt for skoleeleverne, så de ved, hvad fagforeninger laver, og hvad mindstelønnen er. Det mener et flertal i Folketinget, skrev Information i går.
 
Hos Danmarks Lærerforening mener formanden Anders Bondo, at krav om undervisning i flexicurity, trepartsforhandlinger og organisering ikke vil føre noget konstruktivt med sig.
 
”Det syntes jeg bestemt ikke man skal,” siger Anders Bondo, til spørgsmålet om, hvorvidt man skal implementere den arbejdsmarkedsmodellen i matematikundervisningen i folkeskolen.
 
”Da jeg gik i skole, brugte vi planteskolen til at konkretisere matematikundervisningen. Det gav en faglig gevinst at tilrettelægge undervisningen sådan,” forklarer Anders Bondo.
 
”Det ville være tåbeligt at hive flexicurity og overenskomster ind i undervisningen, fordi det ikke gør undervisningen konkret eller hjælper den på vej,” mener han.
 
Allerede obligatorisk
Undervisningen er allerede opbygget, så det giver eleverne viden om arbejdsmarkedsmodellen i Danmark, mener Anders Bondo.
 
”Jeg vil hævde, at det allerede er obligatorisk,” siger han og uddyber, ”både i samfundsfag og historie kan jeg ikke forestille mig, at man kan komme uden om modellen i undervisningen,” siger Anders Bondo, der dog understreger, at hvis det skal i læseplanerne, er det fint, men det er ikke løsningen med mere tvang.
 
Han mener tværtimod, at undervisning i den danske arbejdsmarkedsmodel i højere grad burde foregå uden for klasselokalerne.
 
Send dem ud til os
Arbejdsmarkedets parter er de rette til at hjælpe folkeskoleeleverne med at forstå den danske arbejdsmarkedsmodels flexicurity og trepartsforhandlinger, hvis man spørger Danmarks Lærerforening.
 
”Hvis folkeskolerne for alvor skal rykke på undervisning i arbejdsmarkedsmodellen, skal skolerne sende eleverne ud til os, fordi vi ved noget om det,” siger Anders Bondo, der mener, at man derfor skal producere noget mere kvalificeret undervisningsmateriale til folkeskolerne. Det kunne blandt andet ske med hjælp fra arbejdsmarkedets parter, siger Anders Bondo.
 
”Hvis vi for alvor skal rykke på det. Skal arbejdsmarkedets parter tilbyde skolerne konkret undervisning. Det vil være langt mere virkningsfuldt,” mener Anders Bondo. ”Vi har haft elever ude masser af gange,” fortæller Anders Bondo. ”Vi kunne fortælle om processen ved overenskomstforhandlinger, og eleverne kunne få et indtryk af, hvordan det hele foregår i praksis,” siger han.
 
”På den måde kan eleverne få indblik i de konkrete forhandlinger. Det er bedre end en lærebog. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmarkeds parter støtter folkeskolelærernes undervisningen,” slutter Anders Bondo.