Lukning af organisation for krisecentre møder kritik

2.000 kvinder kommer hvert år på et krisecenter Foto: Politiken
2.000 kvinder kommer hvert år på et krisecenter
Foto: www.polfoto.dk

I 14 år har Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre (LOKK) sikret kvalitet i landets krisecentre og fungeret som talerør for voldsramte kvinder og de lokale krisecentre.

Men til nytår drejer Socialstyrelsen nøglen om for LOKK. Styrelsen har nemlig besluttet ikke længere at ville støtte organisationen.

Hvad er begrundelsen?
Formanden for LOKK, Birgit Søderberg, er rystet over beslutningen, og har forsøgt at kontakte socialminister Karen Ellemann (V) for at få en forklaring.

– Vi bad om et møde med ministeren, da vores anmodning for anden gang blev afvist. Ministeren takkede os for vores arbejde, men svarede, at hun ikke havde tid, siger Birgit Søderberg til Netavisen.

Socialminister Karen Ellemann har gentagne gange rost LOKK’s arbejde og deres rolle som bindeled mellem lokalcentrene og politikerne. Men ønsker ikke at ændre på Socialstyrelsens kendelse.
I en høring i Folketinget spurgte Yildiz Akodogan (S), ministeren om hendes syn på sagen

-Jeg anerkender, at LOKK er en værdifuld sparringspartner i forhold til at tilrettelægge den bedst mulige indsats over for mennesker, som lever i vold i nære relationer. Men jeg kommer altså ikke til at stå her en til en og forhandle med Yildiz Akdogan om, hvordan man skal prioritere midler fremadrettet.

Hvad forsvinder med LOKK

  • 24 timers hotline telefon for akut hjælp
  • Internetdatabase som samler oplysninger om alle krisecentre
  • Landsdækkende vidensdeling af behandlingsresultater
  • Et politisk talerør for voldsramte kvinder

Birgit Søderberg giver ikke meget for ministerens udtalelse, og beskriver socialstyrelsens beslutning som en politisk omprioritering.

-Fra mit synspunkt handler det her ikke om ændrede optjeningskrav fra socialstyrelsen, men om en politisk beslutning, hvor man ikke længere ønsker at prioritere LOKK.

Et kæmpe tab

Leder af Krisecenter for Kvinder Aalborg, Lone Skov Møller, kalder beslutningen for et kæmpe tab, og mener, at de enkelte krisecentre er afhængige af LOKK.

– LOKK er afgørende for de enkelte krisecentres faglige kunnen, fordi de indsamler viden og erfaringer fra hele landet. Lukningen er et kæmpe tab, ikke kun, for landets krisecentre, men i særdeleshed for de voldsramte kvinder.

Socialministeren selv forventer ikke, at lukningen vil have negative konsekvenser for kvaliteten af kvinde-krisecentrenes behandlinger, og fastslår, at der stadig vil være koordineringen mellem centrene.

– Det er vigtigt at slå fast, at der stadig i forhold til kvindecentrene vil være et kvalitetskrav. Det er landets kvinde-krisecentre, som er kernen i hele indsatsen for at hjælpe voldsramte kvinder og børn.

Birgit Søderberg er igen uenig og mener, ligesom Lone Skov Møller, at kvaliteten vil dale, og påpeger at LOKK fungerer som rammen, der får krisecentrene til at fungere.

– Der er ikke tvivl om, at behandlingerne på de lokale krisecentre bliver forringet. LOKK er samlingspunktet for kvinde-krisecentrene. Det har siden begyndelsen været et ønske fra krisecentrene at have et organ som LOKK, der kan sikre faglig udvikling og facillitere vidensdeling på tværs af centrene.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialstyrelsen.

One Response to "Lukning af organisation for krisecentre møder kritik"