Midtjyllands unge skal slanke sig

Mere bevægelse skal få antallet af overvægtige ned. Foto: morgueFile.com
Mere bevægelse skal få antallet af overvægtige ned. Foto: morgueFile.com

Når 25 procent af de unge i Region Midtjylland er overvægtige, er det alt for mange ifølge den socialdemokratiske regionrådsformand, Bent Hansen.

– Man er nødt til at angribe det problem, siger han og peger på, at de unge kan få store problemer med helbredet senere i livet.

Udmeldingen kommer på baggrund af sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” fra Region Midtjylland. Undersøgelsen viser, at 25 procent af de midtjyske unge var overvægtige i 2013. Antallet af overvægtige unge ligger på næsten samme niveau som i 2010, hvor 24 procent var moderat eller svært overvægtige.

 Jeg synes, at der særligt på kostfronten ikke er blevet gjort nok. Der er helt klart brug for, at maden får et løft. Det er jo virkelig noget, der kan være med til at grundlægge nogle sunde og gode vaner
Peter Hegner Bonfils (Enhedslisten), byrådsmedlem og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune

Store konsekvenser for både samfundet og de unge

Christian Mølgaard er lektor i børneernæring ved Københavns Universitet. Han er enig med Bent Hansen i, at de mange overvægtige unge, og særligt de stærkt overvægtige, er et stort problem for både samfundet og de unge, der lever med overvægten.

– Der er specielt konsekvenser for de svært overvægtige, for på længere sigt kan det føre til en del følgesygdomme. Der er større risiko for at udvikle type 2 diabetes og hjertekarsygdomme, siger han.

Han uddyber, at det også kan få psykiske konsekvenser for de unge, der for eksempel risikerer mobning.

Læs også: Ishøj: Halvdelen er tykke

Der skal fokus på sund mad og muligheder for bevægelse

Christian Mølgaard mener, at politikerne har et særligt ansvar for at forebygge og mindske overvægt blandt unge. De skal blandt andet fokusere på at gøre det let at spise sundt og på at skabe gode muligheder for bevægelse.

– Politikerne bør være opmærksomme på at skabe nogle vilkår, så man kan bevæge sig. For eksempel cykelstier i områder, hvor det er svært at cykle. Man kan jo ikke forlange, at folk skal cykle, hvis der ikke er nogle muligheder for det, siger han.

Enhedslistens Peter Hegner Bonfils, medlem af byrådet i Aarhus Kommune og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i kommunen, vil også have styrket indsatsen mod overvægtige unge i Aarhus kommune.

– Jeg synes, at der særligt på kostfronten ikke er blevet gjort nok. Der er helt klart brug for, at maden får et løft. Det er jo virkelig noget, der kan være med til at grundlægge nogle sunde og gode vaner, siger han.

Han oplever, at de unge meget gerne til tabe sig og hjælpe til, at antallet af overvægtige kommer ned. Også Regionsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen, mener, at der er en god chance for at få tallet ned.

– Der er sat mange initiativer i gang, som jeg håber, slår igennem, siger han. Han nævner initiativer såsom undervisning i sund kost og idræt på skoleskemaet hver dag.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det” er en del af et nationalt samarbejde, hvor alle regionerne har udgivet tilsvarende sundhedsprofiler. I Midtjylland angav 19 procent af de unge mellem 16 og 24 år, at de var moderat overvægtige, mens seks procent angav, at de var stærkt overvægtige i 2013.

Hvordan har du det? Sundhedsprofilen for Region Midtjylland 2013

Mathias Lasgaard, Seniorforsker ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, har været med til at udarbejde sundhedsprofilen. Han gør opmærksom på, at der en tendens til, at man angiver en lavere vægt, end hvad der reelt er tilfældet i spørgeskemaundersøgelser. Derfor kan tallet ses som et konservativt estimat.