Moderaterne stormer frem og bliver det tredjestørste parti

Af Astrid Marie Wermus & Celine Hvidtfeldt

Lars Løkke Rasmussens nye midterparti, Moderaterne (M), har fået hele 16 mandater og indplacerer sig derved som landets tredje største parti. Lars Løkke Rasmussen stillede selv op i Roskildekredsen, hvor han med en stemmeandel på 12.8% er det parti, der efter Socialdemokratiet, har høstet aller flest stemmer.

Mød fire roskildedensere og bliv klogere på, hvad der har fået dem og mange andre til at sætte kryds ved Moderaterne.

 

LÆS OGSÅ: “Jeg har prøvet at stemme, så det generer Lars Løkke Rasmussen mest muligt”

Torben Hvidsten, 67

Du har stemt på Moderaterne, hvorfor?

– Jeg er kørt træt i balladen og råberiet ude på fløjene. Der er ganske meget, der står stille, som ikke bevæger sig overhovedet på grund af pudsigheder, mærkværdigheder og råberi fra fløjene, så nu synes jeg, at tiden er inde til at finde noget samling.

Hvad tænker du om Moderaternes politik?

– Der er i hvert fald høj grad af værdifællesskab mellem det, Moderaterne står for, og det, jeg står for. Så det er jo også en væsentlig faktor, når jeg skal vælge, hvor jeg skal sætte mit kryds. Jeg er grundlæggende af liberal indstilling, og jeg er grundlæggende af den indstilling, at vi skal respektere hinanden trods forskelligheder. Det hjemsted har jeg sådan set fundet gennem Venstre i mange år. Nu synes jeg, det er blevet skingert, og jeg synes, det er blevet vanskeligt for mig at identificere mig med mere inhumane måder at anskue verden på.

Det kan ikke hjælpe noget, at fordi man ikke kan lide, at der er nogle, der kommer ind i landet, som har en anden farve end en selv, så er dét det, der bliver temaet.

Torben Hvidsten, Moderat vælger

Er en af grundene til, at du stemmer på Moderaterne, at de profilerer sig som værende et midterprojekt?

– Jamen, det er det ubetinget og så også for at lægge en dæmper på fløjene. Jeg synes dog ikke, det er uden en vis form for tvivl, trods alt. Man skal jo også passe på med at holde fløjene helt ude og isolere dem. Jeg har vejet plusser og minusser op, og specielt i den situation, vi er i med mange kriser, kan det ikke hjælpe noget, at fordi man ikke kan lide, at der er nogle, der kommer ind i landet, som har en anden farve end en selv, så er dét det, der bliver temaet. Der er trods alt andet i den her verden, der er vigtigere.

 Hvad mener du om Moderaternes udspil om folkepensionen?

– Jeg synes simpelthen, det er det rigtige, og det synes jeg, fordi vi bliver flere og flere ældre. Jeg er selv i den generation, jeg er selv senior, og jeg har gudskelov haft muligheden for at spare op til min pension. Jeg har selv prøvet at sikre mig så godt, jeg nu kunne, også fordi jeg har haft et godt job. Jeg synes, vi er nødt til også at se i øjnene, at vi ikke bare kan sende penge til os, der har i forvejen. Dem, der kan, synes jeg selv skal sørge for det. Dem, der ikke har muligheden, skal selvfølgelig have en håndsrækning fra fællesskabet.

 

Palle Hansen, 57 år

Hvorfor har du stemt på Moderaterne?

– Jeg synes, at Moderaterne har en plan for alt, hvad de indgår i en debat omkring. De giver ikke nogen løfter uden at have en plan for at få dem effektueret. Det er derfor, jeg er Løkke-fan. Dengang han startede med Moderaterne for overhovedet at blive opstillet, meldte jeg mig ind under fanerne.

Hvad har du stemt på før?

– Jeg er jo gammel venstremand. Jeg synes ikke, der er den store forskel for at være helt ærlig. Mette Frederiksen gør mig heller ikke noget ondt overhovedet, så hvis det bliver en bred regering, vil det passe mig rigtig fint. Men jeg tror, det er vigtigt, at for at hun ikke skal kunne få det prædikat at være magtbegærlig, som jeg har hørt alle medier sige – det synes jeg ikke, hun er for øvrigt – så tror jeg, hun har godt af noget modspil og nogle andre, der vil være med.

 

Valg i Roskilde Kommune

  • I Roskilde Kommune har Moderaterne fået 7221 stemmer. Det svarer til 12,8% af stemmerne.
  • På landsplan har de høstet 9,27% af stemmerne.
  • 86,8% af vælgerne i Roskilde Kommune har stemt til folketingsvalget 2022.

 

 

 

 

 

Flere eksperter har peget på, at Moderaternes skatteudspil er ulighedsskabende, og kritikere af partiet kalder deres politik borgerlig og ikke midtersøgende. Hvad tænker du om det?

– Det er jeg ikke enig i. For det første, hælder han muligvis til en rød statsminister, men jeg tror ikke, det får den store betydning, fordi de bliver tungen på vægtskålen på ting, der skal besluttes. For det andet kan jeg simpelthen ikke få øje på, at skatteudspillet skulle føre til mere ulighed, end der er i dag. Jeg ser det ikke som noget faresignal overhovedet.

Moderaternes klimapolitik er blevet kritiseret for at være meget sparsom. Hvad tænker du om det?

– Jeg synes, klimapolitikken er rigtig vigtig, og jeg har også voksne børn, der går meget op i klimapolitikken af gode grunde. Jeg tror ikke, at Løkke er så aggressiv. Jeg mener bestemt, at der er en klimapolitik i Moderaterne, men han er realist omkring klimapolitikken. Den koster penge. Vi skal også passe på de gamle. Vi skal også passe på de arbejdsløse og dem på overførselsindkomst generelt. Det er jo sådan lidt en give and take. Moderaterne har fundet en god balance.

Jan Lund, 59 

Hvorfor har du stemt på Moderaterne?

– Fordi jeg godt kan lide det midtersøgende. Derfor. Hvis man stemmer på en af blokkene, er jeg lidt bange for, at man kommer for langt ud på nogle af fløjene. Så jeg prøver at holde mig på midten.

 Hvad har du stemt på før?

– Jeg har stemt på Radikale i gamle dage. Dem har jeg været meget skuffet over de seneste år og specielt det parti, der sidder i øjeblikket. Derfor er jeg måske gået lidt mere mod højre, men jeg har altid stemt på nogen, der er gået mod midten.

 Kritikere har peget på, at partiets politik på nogle områder er mere borgerlig end midtersøgende. Hvad tænker du om det?

– Nu hælder jeg jo nok også mere til den borgerlige side, hvis jeg skulle vælge side. Altså, jeg synes sørme, det er svært. Der er så mange partier, der måske alle har et eller andet, der kunne være rigtigt godt, men de har ikke hele pakken, og jeg synes, de er meget specifikke.

 Kritikere har også peget på, at Moderaterne har en sparsom klimapolitik?

– Det må man sige. Men nu er jeg kulturmenneske, og Løkke er en af de få, der har udtalt en kulturpolitik, og det kan jeg jo meget godt lide, for jeg er i den branche selv. Jeg synes, det er vigtigt, at nogen tør at sætte på dagsordenen, at vi skal værne om vores kultur, så det er noget af det, der har gjort, at han fik mit kryds.

 

  Anonym

Hvorfor har du stemt på Moderaterne?

– Jeg har stemt på Moderaterne, fordi jeg er medlem af partiet. Det er ret nemt. Vi har en af Danmarks dygtigste politikere i spil, så det er den primære grund. Hvis nogen skal lave noget over midten, så er det nok Lars Løkke. Hvis det lykkes. Nu må vi se.

Moderaterne står blandt andet for afskaffelse af regionerne og andre ting som nogle af deres mærkesager. Der er brug for reformer.
Moderat vælger

Hvad mener du om Moderaternes udspil om folkepensionen?

– Det synes jeg er en god idé. Han vil jo reformere den, som det hedder, og ikke afskaffe den, som mange tror. Men der er jo mange udspil, og Moderaterne står blandt andet for afskaffelse af regionerne og andre ting som nogle af deres mærkesager. Der er brug for reformer.

Hvad mener du om Moderaternes skatteudspil?

– Det synes jeg er realistisk. Lige med skatteudspillet, der har alle mange gode idéer, og der er det lidt svært at gennemskue, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan, men som udgangspunkt synes jeg, han ligger meget godt lige i midten. Det er ikke for opreklameret. Det er ikke for lavt sat. Det er ambitiøst og umiddelbart realistisk.

Cepos har peget på, at Moderaternes skatteudspil vil være den mest ulighedsskabende reform siden år 2000. Hvordan forholder du dig til det?

– Det har de sagt om alle partierne stort set, så det har jeg ingen mening om. Jeg tror ikke, det kommer til at ende i den form, der er blevet lagt op til lige nu, så det må tiden vise.