Mor i Tårnby: Familieråd ser kun godt ud på papiret

Flere unge med problemer bliver efterladt af Tårnby Kommune
Foto: Pixabay

Tårnby Kommune får fra den 1. Januar 2019 et Familieråd, der skal beskæftige sig med børnefamiliers samarbejde mellem skoler, dagtilbud og familieafdelinger. Ditte Hochloff Lenander, der er 41 år, sosu-hjælper, mor til et barn med atypisk autisme og bosat i Tårnby Kommune, mener ikke, at et Familieråd vil løse problemerne i kommunen.

-Det ser kun godt ud på papiret. Men jeg tror ikke, et Familieråd vil udfylde de huller, der nu engang er. Min datter gik ikke i skole i et år, før vi blev kontaktet af kommunen. Det er kommunens pligt at sørge for skoletilbud til unge. Jeg føler, min datter er blevet svigtet. Hun kommer bagud både socialt og fagligt, siger Ditte Hochloff Lenander.

Læs også: Nyt Familieråd i Tårnby Kommune: Dialog er vejen frem

Familierådets opgave er at styrke samarbejdet mellem familier og institutioner, så familier med børn fra 0-18 år får deres stemme hørt. Ditte Lenander mener, at denne opgave skal løses af politikkerne før andre tiltag træder i kraft.

-Jeg ved godt, at Familierådet skal lytte på borgernes stemme. Men jeg tror ikke på, at et Familieråd kan styrke samarbejdet mellem borger og forvaltningen. Der bliver nødt til at ske nogle politiske ændringer fra kommunens side først, siger Ditte Hochloff Lenander.

Ikke let at få hjælp

Det var en kamp for Ditte Hochloff Lenander at få en henvisning fra kommunen. Det tog flere måneder, samtaler med sagsbehandlere og børnefagligundersøgelse at vurdere, om hendes datter havde brug for støtte.

Tårnby Kommune tilbyder allerede støtte og rådgivning til familier med børn og unge i alderen 0-18 år, med særlige problemstillinger. Dette sker gennem Tårnby Kommunes familiehus. Her fik Ditte Hochloff Lenanders datter støtte og rådgivning i en kort periode.

-Jeg blev ikke mødt med forståelse. Vi blev rådgivet til, at vi ikke havde brug for psykologhjælp, hvilket jeg ikke kunne forstå. Min undren viste sig at være rigtig, da min datter, to måneder senere, blev indlagt. Vi har været meget overladt til os selv, og vi har selv skulle samle alle trådene op, siger Ditte Hochloff Lenander.

Kort tid efter rådgivningen tog Ditte Hochloff Lenander sagen i egen hånd og søgte hjælp udenom kommunen.

-Det er det jeg bruger min tid på nu, og det er meget tidskrævende.

Hun mener derfor, at kommunen i første omgang skal fokusere på at få lukket hullerne, inden de starter på andre initiativer.

Borgernes stemme er vigtig

Der er delte meninger omkring Familierådets rolle i kommunen. Borgernes stemme er, ifølge Tårnby Kommunes borgmester, Allan S. Andersen (S), nødvendig for løsningen af opgaver og udfordringer det kommunale område står overfor.

-Vi kan jo ikke ændre ved folks holdninger og meninger. Men vi mener det oprigtigt, når vi tænker, at et Familieråd kan være med til at kvalificere samarbejdet og øge borgerinddragelsen i spørgsmål om børn og unges velfærd. Det kan samtidig bidrage til kvalificeret og målrettet dialog mellem borger og forvaltning, når det lægges i mere formaliserede rammer og er en gensidig dialog.

Selvom Familierådet skal rådgive Børne-og Kulturforvandlingen, betyder det ikke, at dialogen kun kommer til at foregå i den sammenhæng, siger Allan S. Andersen(S).

-Lovgivningsmæssigt er der nogle helt klare regler for, hvordan forvaltningen skal forholde sig, og der sker jo løbende dialog i de konkrete sager. Drøftelserne i Familierådet, og de temaer, der bæres videre derfra til forvaltningen er tænkt som havende mere generel karakter, siger Allan S. Andersen(S).

Om Familierådet vil styrke kommunens dialog mellem børnefamilier og forvaltningen, må tiden vise.

Sådan gjorde vi: Journalisten blev opmærksom på casen via en facebookgruppe, hvor hun udtalte sig i et facebook-opslag omkring Familierådet i Tårnby Kommune. Efterfølgende tog journalisten kontakt til casen for at høre hendes side af sagen. Dernæst tog journalisten kontakt til Tårnby Kommunes borgmester, for at få deres modsvar.