Næsten en tredjedel af lærerne i Albertslund Kommune har ikke en læreruddannelse: Det går ud over elevernes faglighed

Frederiksund Kommune har den laveste andel af uddannede lærere i landet med 66 procent, mens Silkeborg Kommune har den højeste lærerdækning med 94,5 procent.
Foto: Pixabay

70,3 procent. Det er andelen af lærere i folkeskolerne i Albertslund Kommune, som har en læreruddannelse. Det svarer til, at 3 ud af 10 af lærerstillingerne er besat af personer uden en læreruddannelse, hvilket er cirka 12 procentpoint under landsgennemsnittet. Det fremgår af en undersøgelse, som tænketanken Cevea har lavet.

Kommunen placerer sig fjerde-lavest på listen over løfteevne målt blandt landets kommuner, med en løfteevne på -0,40. Løfteevne er et mål for, hvordan en skoles elever har klaret sig ved afgangsprøverne i 9. klasse, når der tages højde for elevernes baggrund. Det vil sige, at eleverne i Albertlund i gennemsnit får 0,40 procentpoint lavere resultater ved folkeskolens afgangseksamen end forventet på baggrund af elevernes socioøkonomiske baggrund. Det skriver Cevea.

I undersøgelsen ses en klar sammenhæng mellem antallet af uddannede lærere og elevernes faglighed, hvor jo færre uddannede lærere der er i kommunen, jo dårligere klarer eleverne sig fagligt.

Fakta om løfteevne

Begrebet løfteevne er et mål for, hvordan en skoles elever har klaret sig ved afgangsprøverne i 9. klasse, når der tages højde for elevernes baggrund. I beregningen af løfteevnen er der taget højde for, at elever fra ressourcestærke hjem generelt klarer sig bedre end elever fra ressourcesvage hjem.

For at beregne løfteevnen bruges Børne- og Undervisningsministeriets socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference beregnes ved at sammenligne karakterresultaterne det givne år for elever i hele landet med samme baggrundskarakteristika, såsom køn, etnisk oprindelse og forældres uddannelse.

Er løfteevnen for en kommune negativ, betyder dette, at kommunens afgangselever i gennemsnit klarede sig dårligere end elever i resten af landet med samme baggrundskarakteristika.

Kilde: Cevea

Vigtigt for folkeskolens kvalitet

Lektor ved Institut for Kultur og Læring Lars Bang Jensen fra Aalborg Universitet er ikke overrasket over denne sammenhæng.

– Umiddelbart er jeg enig i resultatet, at lærernes faglighed er en af de vigtigste faktorer for elevernes faglighed, dette er også understøttet af uddannelsesforskere og almindelig historisk viden og fornuft, og jeg  mener, at uddannede lærere er nødvendige for et kvalitativt godt skolesystem og for folkeskolens overordnede kvalitet, siger han.

Besparelser på skoleområdet

Formanden for Albertslund Lærerkreds, Maiken Amisse, mener, at den store mangel på uddannede lærer i Albertslund kan skyldes, at hun har oplevet, at der i kommunen er blevet sparet på skolevæsnet i mange år.

– Det har for lærerne betydet færre kollegaer samt øget undervisningstid. Når antallet af ugentlige undervisningstimer stiger uden at andre opgaver fjernes, så går det ud over forberedelsestiden og dermed muligheden for at lave god undervisning. Oveni dette er antallet af elever med særlige behov steget, og det udfordrer i den grad også lærerens hverdag og mulighed for at lykkes med opgaven, forklarer hun.

Læs også: Ny Rapport: Piger føler sig mere pressede i folkeskolen end drenge

Maiken Amisse peger ligeledes på, at andre kommuner, med mere attraktive vilkår, kan trække lærerne væk fra Albertslund.

– Hvis man kan få bedre vilkår for at lykkes med opgaven et andet sted og evt. mere i løn, ja så vælger lærerne at flytte fra Albertslund kommune, siger Maiken Amisse.

Hun uddyber, at lønnen, efter hendes mening, ikke er den afgørende faktor, men at hun oplever at Albertslund Kommune fortsat er i den lave ende af lønskalaen i forhold til omkringliggende kommuner, og at det også har betydning.

Fokus på fastholdelse og rekruttering 

Formand for Børne- og Skoleudvalget i Albertslund Kommune, Marianne Burchall (S), fortæller, at kommunen har stort fokus på udfordringerne med lærerdækningen i kommunen. De vil arbejde på at fastholde de uddannede lærere så problemet ikke forværres og samtidigt øge mængden af uddannede lærere gennem rekruttering.

– Vi har i Socialdemokratiet stort fokus på at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere til vores folkeskoler. Vi ønsker naturligvis, at de er læreruddannede. Vi brænder for folkeskolen og har derfor gennemført en tænketank om fremtidens folkeskole i Albertslund med repræsentanter fra alle interessenter og er enige om fundamentet og anbefalingerne, lyder det fra Marianne Burchall (S).

Læs også: Radio: Folkeskolelærernes forberedelse forsvinder

Hun uddyber, at de i kommunen vil arbejde målrettet på fastholdelse og rekruttering af lærere fremadrettet.

– Nu går vi i gang med at lave en ny strategi på baggrund af tænketankens anbefalinger. Og den skal forankres lokalt med ledere og de enkelte lærere, og den tror jeg kan være med til at skabe en attraktiv arbejdsplads, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Albertslund Kommune.

Forvaltningen i kommunen har selv undersøgt den aktuelle status for undervisere på folkeskolerne i Albertslund Kommune. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af data fra lønsystemet i juli 2021. Her fandt de frem til, at andelen af læreruddannede undervisere er 87 procent, hvilket er et noget andet resultat end tænketanken Ceveas analyse konkluderede.

Her skal der dog tages højde for, at det er uvist, hvorvidt forvaltningens undersøgelse inkluderer timelønnede vikarer og kortere ansættelser, hvilket vil trække procentandelen af uddannede lærere væsentligt ned. Det er, i kommunens notat om undersøgelsen, ikke oplyst hvorvidt, de er inkluderet eller ej, og det har ikke været muligt at få et svar fra kommunen.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen opstod da journalisten så en politisk debat i Albertslund Kommune, hvor lærerdækningen var et af temaerne. Lektor ved Institut for Kultur og Læring er interviewet over telefon, mens Formanden for Albertslund Lærerkreds og Formand for Børne- og Skoleudvalget har sendt deres citater via mail.