Radio: Folkeskolelærernes forberedelse forsvinder

Lærerne på Bavnehøj skole er frustrerede over manglen på forberedelsestid. Foto: Pixnio

Af Sisse Jørgensen og Kirstine Mossin Christensen

En folkeskolelærers fornemmeste opgave er at uddanne børn, og ligningen er simpel. God undervisning kræver forberedelse, og forberedelse kræver tid. Begge dele er desværre en mangelvare, hvis man spørger flere af lærerne i Københavns Kommune.

Vibeke Greby Schmidt er folkeskolelærer på Bavnehøj skole i København, og hun er frustreret over lærernes manglende forberedelsestid, intern vikardækning og de utallige arbejdsopgaver.

-Problemet er, at man først får at vide, at man skal være intern vikar dagen forinden. Hvis jeg så skal have en hel dag med matematik, så når jeg ikke at forberede undervisningen, siger Vibeke Greby Schmidt.

På Bavnehøj skole bliver der kun benyttet eksterne vikarer ved første sygedag. Dette betyder, at stort set alt fravær udover første sygedag dækkes internt af de fastansatte lærere.

Intern vikardækning

  • Betyder at lærerne skal overtage kollegaernes undervisning, hvis de har planlagt fravær og i visse tilfælde ved sygdom efter første sygedag
  • Formålet er at sikre, at eleverne altid får kvalificeret undervisning
  • Foregår forskelligt på de Københavnske skoler
  • Det er ledelsen på den enkelte skole, der beslutter, om der skal være intern vikardækning

Læs også: Lærervikarer står uden indtægt under lockout

Forhandlingerne er i gang

Lige nu er Københavns Lærerforening i forhandling med direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen om at få en ny lokalaftale på plads. Ifølge næstformand i Københavns Lærerforening , Inge Thomsen, har Københavns Lærerforening flere klare mål med forhandlingerne.

– Vi arbejder bl.a. på at få et estimeret tidsrum på de arbejdsopgaver, lærerne skal udføre i løbet af et skoleår, siger Inge Thomsen.

Folkeskoleloven giver eleverne rettigheder med hensyn til omfanget af undervisning, varetaget af kvalificerede lærere. Det ville i stor udstrækning kunne ske ved, at der var ansat tilstrækkeligt med lærere, så undervisningen kunne gennemføres ved allerede ansatte og kvalificerede lærere

Hans Henrik Olsen, konsulent i Danmarks Lærerforenings forhandlingsafdeling

Inge Thomsen siger, at det sagtens kan give god mening med intern vikardækning, dog er det altafgørende for lærerne, at den ikke går ud over kvaliteten af deres undervisning.

-Vi oplever lige nu, at lærerne bliver pressede over, at det altid er forberedelsen, som det går ud over, siger Inge Thomsen.

For få lærere på folkeskolerne

Konsulent i Danmarks Lærerforenings forhandlingsafdeling, Hans Henrik Olsen, siger, at hvis den interne vikardækning skal fungere optimalt, skal kommunerne sørge for, at det er muligt for ledelserne at leve op til de lovgivningsmæssige krav.

-Folkeskoleloven giver eleverne rettigheder med hensyn til omfanget af undervisning, varetaget af kvalificerede lærere. Det ville i stor udstrækning kunne ske ved, at der var ansat tilstrækkeligt med lærere, så undervisningen kunne gennemføres ved allerede ansatte og kvalificerede lærere, siger Hans Henrik Olsen.

Hans Henrik Olsen siger, at de kæmpe udfordringer mange lærere oplever primært skyldes mangel på personale.

-Baggrunden for dette er folkeskolens økonomi generelt, men også at de personaleressourcer, der er til rådighed, ikke prioriteres til sikring af tilstrækkeligt med kvalificerede lærere, siger Hans Henrik Olsen.

Læs også: Lærer: »Hvis det sker igen, så virker den danske model jo ikke«

Administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen hos Københavns Kommune, Tobias Børner Stax, bekræfter, at de fortsat er i gang med forhandlingerne om en ny lokalaftale med Københavns Lærerforening.

-Forhandlingerne skrider konstruktivt fremad, men som en ansvarlig arbejdsgiver ønsker vi ikke at udtale os i pressen, mens forhandlingerne står på, siger Tobias Børner Stax.

I radioindslaget her kan du lytte til folkeskolelærer Vibeke Greby Schmidt, næstformand i Københavns Lærerforening, Inge Thomsen og konsulent i Danmarks Lærerforenings forhandlingsafdeling, Hans Henrik Olsen, udtale sig om problematikken ved intern vikardækning, lærernes manglende forberedelse og den igangværende forhandling. 

Sådan gjorde vi: Ideen udspringer af den igangværende forhandlings omtale i medierne. Citaterne fra kilderne stammer fra hhv. interview, telefoninterview og mailkorrespondence.