»Folk ønsker at bygge en bowlinghal midt på en pløjemark«

Kyst
Venstres udspil vil gøre det nemmere for kommunerne at bygge nær kysten. Det mener Naturfredningsforeningen er en forkert prioritering. Foto: MorgueFile.

Frem for at bygge nye store bygninger ved de danske kyster, skal erhvervslivet i udkantsdanmark udnytte de i forvejen tomme bygninger. Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af et udspil fra Venstre, der vil give kommunerne  større frihed til at træffe egne beslutninger om planlægning.

– Jeg syntes, vi oplever gang på gang, at når diskussionen går på planloven, så er det, folk ønsker at bygge en bowlinghal midt på en pløjemark. I virkeligheden burde man tænke, hvor i den nærliggende landsby ligger der en grund, hvor der har ligget en lukket tømmerhandel i 5 år, hvor man går ind, og river det ned, og bygge den her bowlinghal her i stedet, siger Michael Leth Jess, direktør for Danmarks Naturfredningsforening.

Helt konkret mener Venstre, at den nuværende strandbeskyttelseslinje på 300 meter samt kystnærhedszonen på 3 kilometer skal gøres mere fleksibel, så det er muligt for kommunerne at lave erhvervsudvikling i områderne. Ifølge Venstre skal det være med til at stoppe flugten fra land til by.

Erkender, at det bliver dyrere

Michael erkender, at hvis erhvervslivet kun må bruge eksisterende bygninger vil det gøre det dyrere at bygge, men påpeger, at det på længere sigt kan skabe et bedre by miljø, og man på den måde ikke angriber naturområder unødvendigt.

Vi syntes, det er lidt besynderligt, fordi man i øjeblikket har en situation, hvor der specielt i landdistriktet er en masse overflødig bygningsmasse. Der kan planloven være et godt værktøj til at rydde op i noget af det, som er nødlidende og samtidig beskytte naturområderne.
Michael Leth Jess, Direktør for Naturfredningsforeningen.

Udspil skaber ikke mere fokus på udkanten
Denne holdning deler arkitekt og landskonsulent i Videnscenteret for Landbrug Kræn Ole Birkkjær, og han argumenterer for, at man ved udnyttelsen af gamle bygninger kan løse problemet om tomme bygninger i landsbyen og samtidig bevare kysten.

– Vi har en stor mængde tomme landbrugsbygninger, som også ligger naturskønt. Det behøver jo ikke kun være midt inde i landet, det kan også være lige bag ved kystlinjen. Vi skal huske at passe på vores landskab og vores store kystlinje.

Desuden vil bebyggelse ved kysten, ifølge Kræn Ole Birkkjær, ikke være behjælpeligt med at få folk fra by til land, som er en af de positive effekter, Venstre i dag nævner i deres udspil.

– Nej, jeg tror ikke det vil tiltrække folk til udkanten. Det vil primært være sommerhuse, man vil bygge. Folk vil heller ikke flytte til udkanten i forhold til job, de er her jo ikke. Jeg tror virkelig, vi skal passe på med det her og ikke tro, at det kan løse problemerne.