Borgerkorps til kamp mod den nuttede dræber

Rotteproblemer og dyreaktivister har bidraget til en stor minkbestand i Lyngby-Taarbæk. Det går hårdt ud over det naturlige fugle- og dyreliv, da minken ingen naturlige fjender har i den danske natur.

Derfor har Danmarks Naturfredningsforening iværksat et nyt initiativ, der skal få lokale borgere ind i kampen mod pelsdyret.
 

››Der er mange mink herude og de er en trussel mod fuglelivet. Minken er oprindeligt importeret fra USA og de hører slet ikke hjemme i den danske natur,‹‹ siger lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening Hans Nielsen.
 

Da man for 20-30 år siden havde store problemer med rotter langs havnene i området, blev der sat mink ud for at bekæmpe dem. Sammen med de dyr der fra tid til anden bliver sluppet ud fra pelsfarme af dyreaktivister, er minkbestanden vokset så meget, at det nu er nødvendigt at begrænse den.
 

››Man havde en idé om, at minkene kunne æde rotterne, men sagen er den, at de hellere vil spise fisk og andre dyr, så det har ikke været effektivt. Minkene begyndte at yngle og nu har de bredt sig, ‹‹ fortæller Hans Nielsen.
 

Danmarks Naturfredningsforening har derfor, i samarbejde med kommunen, iværksat et nyt initiativ, hvor lokale borgere skal hjælpe med at tjekke de fælder, der er blevet sat op for at fange dyrene.

Mink tager fuglenes unger
 

››De mink, der er til stede i Danmarks natur, er en stor trussel mod dyrelivet og særligt mod fuglene. Min fritidsinteresse er at se på fugle, og jeg har konstateret, at fuglene flere steder er stopper med at få unger, fordi æg og unger bliver taget af mink. Mink er én af de største trusler mod fuglelivet. De er simpelthen et fremmedelement i Danmarks natur,‹‹ siger Jan Erik Johnsson der er frivillig i projektet.
 

››Vi er seks personer i gruppen, som hver har en dag eller to, hvor vi ser til fælderne. Det er meget blandede mennesker, der deltager. Flere er netop blevet pensionerede, og andre er stadig på arbejdsmarkedet. De gør det, fordi de har set mink i området, og ved, hvilken trussel de er mod det naturlige dyreliv. Andre fordi de er interesserede i naturen,‹‹ fortæller han.
 

Projektet blev iværksat i slutningen i oktober og er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere:

Bliv frivillig i minkkorpset

600 mink lukket ud i naturen

One Response to "Borgerkorps til kamp mod den nuttede dræber"