Når fødslen finder sted i hjemmet

Nogle vælger de hyggelige omgivelser, hjemmet kan byde på, når fødslen skal foregå.
Nogle vælger de hyggelige omgivelser, hjemmet kan byde på, når fødslen skal foregå.

Nogle vælger de hyggelige omgivelser, hjemmet kan byde på, når fødslen skal foregå.

Da 25-årige Anna Fischers vand går, er hun i sit hjem i København. Hun er ved at blive mor for første gang. Anna Fischer har dog ikke travlt med at komme til hospitalet. Som den ca. ene ud af hundrede gravide, der vælger at føde hjemme, har hun og kæresten planlagt at bringe deres barn til verden i deres egen stue.

– Det var betryggende at vide, at jordemoderen kom ud til os i stedet for, at vi skulle ind på hospitalet og passe ind i en rækkefølge af, hvor der var en ledig stue. At føde herhjemme minder langt fra en fødegang med maskiner, der står og bipper, fortæller kæresten Simon Andersen om dengang, da han for et år siden d. 29. januar var på vej til at blive far for første gang.

Læs også: Det er vores fødsel, ikke hospitalets

Fordi parret har adresse i Københavns nordvestkvarter, er de tilknyttet Hvidovre Hospital, og det er afgørende for, hvordan hjemmefødslen organiseres. Hvidovre Hospital har en ordning, hvor man på en cafe på Vesterbro kan møde de jordmødre, der tager ud til hjemmefødslerne.

Det tilbud benyttede Anna Fischer og Simon Andersen sig af. På andre hospitaler kan det være den vagthavende jordemoder, der bliver sendt ud til hjemmefødslen. Hvert hospital har nemlig sin egen måde at organisere hjemmefødslerne på.

Man har en lovgivningsmæssig ret til en hjemmefødsel. Men regionerne bestemmer selv hvordan de selv indretter deres tilbud til de gravide og fødende.
Anne-Marie Kjeldset fra Jordmoderforeningen.

Forskellen handler blandt andet om, på hvilken måde man er tilknyttet en jordemoder undervejs i forløbet. Desuden om det er den jordemoder, man har fået vejledning, der kommer ud i hjemmet under fødslen. For netop at sikre en kontinuitet i kontakten til jordemoderen, vælger nogle derfor at gå til en privat hjemmefødselsjordemoder. En af dem er Anne Ruby.

– De gravide kvinder, der vælger mig, er fordi det har betydning for dem at kende den jordemoder, der kommer hjem under fødslen, og at jeg har været med hele vejen og derfor kender kvindens behov. Trygheden betyder alt, forklarer Anne Ruby, der har været med til mere end 200 hjemmefødsler.

Mange ved ikke, at man kan føde hjemme
Anna Fischer har længe vidst, at når hun ville få et barn, ville hun gerne føde det i sit eget hjem. Anna Fischers mor arbejder som hjemmefødselsjordemoder, derfor kendte hun til muligheden for at føde hjemme, inden hun blev gravid.

Det er dog langt fra alle gravide, der er klar over at det faktisk kan lade sig gøre, at føde hjemme hos sig selv med en jordemoder. Det er nemlig forskelligt, hvorvidt kvinden bliver informeret om muligheden for en hjemmefødsel.

Jeg tror, det er forskelligt, om jordemødrene fortæller de gravide i konsultationen om muligheden for en hjemmefødsel. Som jordemoder føler jeg et ansvar for at informere kvinden, så hun kan træffe et bevidst valg på et oplyst grundlag
Tina Winther, jordemoder og en del af gruppen af hjemmefødselsjordemødre på Hvidovre Hospital.

Udover at der er nogle, der ikke er bevidste om at man kan vælge at føde et andet sted end på hospitalet, mener Tina Winther, at det høje antal af hospitalsfødsler er et udtryk for en vant kultur, hvor vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, om der kunne være god grund til at vælge en anden vej at gå.

Der er grund til at anbefale hjemmefødsler
Generelt er der mange, der har et indtryk af, at man løber en stor risiko, hvis man vælger at føde sit barn i hjemmet. Men hvis kvinden er sund og rask, og graviditeten forløber ukompliceret, er der faktisk god grund til at vælge en hjemmefødsel. En ny undersøgelse fra England viser, at 45% af gravide kvinder har så lav risiko for komplikationer, at de er bedre stillet med at føde hjemme.

– Undersøgelsen fra England viser, at du har et noget bedre udkom, hvis du føder hjemme. Du har mellem 20-60% færre medicinske indgreb, og mellem 10-30% alvorlige komplikationer, forklarer Anne Ruby.

Om hjemmefødsler

  • Ca. 1% af alle fødsler foregår i hjemmet.
  • Over halvdelen af dem, der vælger at føde hjemme, føder i vand.
  • Alle gravide har lovmæssig ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet.
  • Ved hjemmefødsler er der 20-60% færre indgreb, fx færre kejsersnit, epiduralblokader og vestimulationer sammenlignet med hospitalsfødsler, og 10-30% færre komplikationer, fx færre blødninger og færre alvorlige bristninger.
  • Region Sjælland varetager den højeste andel af fødsler, hvor 3,5% af de gravide kvinder vælger at føde hjemme. Det vil sige, at de varetager ca. hver tredje af alle hjemmefødsler i Danmark.
  • Der er langt flere jordemødre, der føder hjemme, sammenlignet med andre fødende kvinder.

Kilde: Hjemmefødselsordning Sjælland, Forskningsenheden for Almen Praksis, KU.

Hvis kvinden er sund og rask, og der ikke har været komplikationer under graviditeten og desuden at barnet ligger i rette stilling, er hjemmefødsler den optimale mulighed. De fleste slipper også for at skulle flyttes under fødslen, hvilket kan få fødslen til at trække ud.

Det er ikke unormalt, at når en fødende kvindes veer går lidt i stå, når hun flytter sig fra hjemmet til hospitalet. Det kan forstyrre hende i fødslen og i fødselsarbejdet
Tina Winther, jordemoder.

Også Anne Ruby peger på, hvordan deres hormon system arbejder bedre, når kvinden er i trygge rammer:

– Når man træder ind på et fremmed sygehus, vil dit nervesystem opleve en vis utryghed, og det forplanter sig til dårligere veer. Det fører også til, at der er mellem 50-70 procent af de førstegangsfødende, der får en vestimulation.

For nyligt kom Information frem med, at 180 gravide kvinder i Region Hovedstaden blev flyttet fra et hospital til et andet på grund af plads- og personalemangel. Kvinden bør træffe valget om, hvor hun vil føde på et oplyst grundlag, mener Anne-Marie Kjeldset fra Jordmoderforeningen, og presset på hospitalerne også kan have indflydelse på, at nogle vælger en hjemmefødsel.