Naturfag set gennem nye briller: Virtual Reality indtager folkeskolen

VR brillen i brug
Foto: Maxpixel.net

Forestil dig hvis du kunne gå en tur på Mars, eller måske prøve kræfter med at splitte et atom i tusind stykker i naturfagstimen i folkeskolen.

Det vil Kommunernes Landsforening i samarbejde med Virtual Learning Lab på Københavns Universitet, prøve at gøre til en realitet.

I et nyt projekt vil de på prøvebasis indføre brugen af Virtual Reality til undervisning i folkeskoleklasser rundt omkring i Danmark.

Dette skal implementeres som et ekstra element i undervisningen hos folkeskoleklasser rundt omkring i Danmark. Det skal ikke gå ind og erstatte naturfaget, men skal bruges som et supplement til at forstå ting, der kan være svære at forstå, uden at man selv kan stå med det i hænderne.

Netop implementeringen er også noget Bertram Voss, konsulent for Kommunernes Landsforening, gerne vil pointere.

– Det er vigtigt for os, at det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld, men at det handler om teknologi til at understøtte den dannelses- og uddannelesesproces, som eleverne skal igennem i folkeskolen. Udgangspunktet er, at der er fokus og interesse for naturvidenskaben, og hvordan vi kan understøtte dette blandt eleverne og lade eleverne arbejde med det, siger Bertram Voss.

Virtual Reality kan også anvendes til at beskrive uhåndgribelige ting, såsom opbyggelsen af et atom, hvilket kan være med til at give folkeskoleeleverne en mere nuanceret forståelse af, hvad de arbejder med

– Man kan tage noget abstrakt og gøre det mere konkret i naturvidenskaben. På den måde bevares motivationen for at arbejde med det, siger Bertram Voss.

Hvad er Virtual Reality?
– Det er en computerskabt illusion, fx i form af lyd og billede, der frembringer en slags parallelverden, som deltageren oplever at være en del af og kan påvirke. Deltageren oplever, at han eller hun ikke befinder sig foran eller uden for, men inde i skærmbilledet.
kilde: Den store danske

Eksperter kan også genkende anvendeligheden 

Netop brugen af Virtual Reality som indlæring af komplekse ting, såsom opbygningen af et atom, ser Rikke Toft Nørgård, Lektor på Center For Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet, som et brugbart element ved brugen af VR.

– Forskellen på interaktive systemer med og uden VR, er jo blandt andet, at man udover at erfare interaktivt, hvordan noget hænger sammen, så oplever man det også mere fuldsensorisk siger Rikke Toft Nørgaard og uddyber måden, hvorpå VR kan bruges i undervisningssammenhæng, siger Rikke Toft Nørgård

VR kan gøre dig i stand til at opleve hvordan det er at være et atom, og manipulere med atomer
Rikke Toft Nørgård, Lektor på Center For Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet

– Nogle af de gode eksempler som jeg har set af brug af VR i uddannelsessystemet har blandt andet været, at VR kan gøre dig i stand til at opleve hvordan det er at være et atom, og manipulere med atomer (gennem VR red.), hvilket du normalt ikke ville kunne overhovedet som folkeskole- eller gymnasieelev fordi du måske ikke kan se dem. Man kan se en film om det, men det er ikke det samme som at arbejde hands-on med atomer gennem VR siger Rikke Toft Nørgaard.

En pointe, der dog også understreges af Rikke Toft Nørgaard, er vigtigheden i, hvorfor man skal implementere VR. Hun mener samtidig, at der skal være en god begrundelse for, at man vil implementere VR i undervisning

– Der skal ligge et ræsonnement bag ved det. Hvis man kunne gøre det samme uden brugen af VR, så skal man selvfølgelig ikke bruge VR. Hvis man snakker klimaforandringer, så ville det for eksempel kunne bruges til at mærke det på egen krop. Ved brugen af interaktive systemer med VR og interaktive systemer uden VR, så oplever man det også mere fuldsensorisk.

-Der skal ligge et ræsonnement bag ved det. Hvis man kunne gøre det samme uden brugen af VR, så skal man selvfølgelig ikke bruge VR. Så bliver det teknologi for teknologiens skyld og det kommer der sjældent fagligt relevant undervisning ud af. Men en fagligt relevant anvendelse kunne for eksempel være omkring undervisning i klimaforandringer. Her ville VR for eksempel kunne bruges til at mærke klimaforandringerne på egen krop eller direkte at erfare, hvordan det er at leve i en klimaforandret verden.

Folkeskolelærer kan se fidusen

Det er ikke kun Rikke Toft Nørgård, der kan se VR blive implementeret i folkeskolen.

Naturfagslærer Tommy Jensen fra Trekronerskolen i Roskilde, kan også se VR som et element, der ville kunne blive brugt i hans undervisning i fremtiden

– Jeg kunne godt forestille mig, at det ville blive brugt i fremtidens undervisning forklarer Tommy Jensen. Han oplyser videre, hvordan brugen af virtual reality kunne skabe nogle helt nye elementer i undervisningen.

– De ting vi ikke kan se nu her med det blotte øje, ville det gøre en forskel. Det kan være at komme helt tæt på et atom, eller at gå en tur på Mars, der ville kunne virkeliggøres ved brugen af Virtual Reality siger Tommy Jensen.

Læs også: Virtual Reality kan uddanne fremtidens læger 

Sådan gjorde vi: Journalisten undersøgte flere forskellige sites, indtil han kom ind på KLs nyhedsside, hvor der var en nyhed omkring et forsøg på implementering af VR i folkeskolen. Efterfølgende fandt han en ekspertkilde og en folkeskolelærer som kunne udtale sig om VR i undervisning. Alle interviews foregik over telefon