Naturstyrelsen udpeger to skove til urørt skov i Allerød Kommune

Skovområde i Allerød Kommune.

Foto: Christoffer Andersen

I Allerød Kommune får borgerne nu mulighed for at gå tur i skoven, som hverken bliver passet eller plejet. Ravnsholt Skov og Sønderskov er blevet udpeget til at være urørt skov.

Møder om urørt skov

Den 11. november vil Naturstyrelsen afholde et offentlig møde i Ravnsholt Skov og Sønderskov. Disse møder er med til at give de lokale og naturinteresserede mulighed for at ytre deres holdninger og høre om fremtidsplanerne for skovene.

– Disse møder er med til at fortælle offentligheden, hvad der kommer til at ske i skoven. Vi vil gerne fortælle borgerne, hvad det betyder, at skoven er blevet udpeget til at være urørt. Møderne bruges også til, at borgere der ved noget om de lokale naturværdier, vi ikke selv kender til kan fortælle os dem, da der ofte er nogle borgere, som ved noget, vi ikke ved, siger Kim Søderlund, skovrider hos Naturstyrelsen.

Selvom skovene er blevet udpeget til at være urørte, sørger Naturstyrelsen også for at vedligeholde dem.

–  Vi vedligeholder også skovene. Eksempelvis vælter der et stort træ ned over en skovvej, så hvis skovvejen ikke kan bruges, fjerner vi træet, så skovvejen kan bruges igen, siger Kim Søderlund.

Det er ikke et formål med at lave træer, det er formål at lave noget for biodiversiteten og friluftslivet.
Kim Søderlund, Skovrider hos Naturstyrelsen

I forhold til Ravnsholt Skov har Naturstyrelsen lavet en plan. En af problemstillingerne ved Ravnsholt Skov er genoprettelsen af den naturlige hydrologi.

Naturlig hydrologi handler om at lade vandets kredsløb ske naturligt. Det indebærer, at regnvand falder på land, og bevæger sig gennem jorden, og danner vandløb, og til sidst når vandet ned til søer og hav, hvor det fordamper igen. Her kan grøfter, kan forstyrre denne naturlige proces.

– I Ravnsholt Skov gør vi meget ved at genoprette den naturlige hydrologi. Det vil sige at dække grøfter til så skoven bliver mere våd, siger Kim Søderlund.

Hvad er urørt skov
Urørt skov betyder, at der ikke må være noget kommerciel skovdrift. Urørt skov er med til at styrke biodiversiteten. Samtidig fjerner Naturstyrelsen også fremmede skovarter til fordel for danske skovarter.

Den danske rødliste

Det er en samlet oversigt over de truede danske arter og risikoen for de uddør

  • Den danske rødliste blev opdateret i 2019
  • Den indeholder informationer om, hvor truet arterne er
  • Den inddeler arterne i 9 underkategorier om, hvor truet arterne er
  • Der er ca. 13.300 danske arter på listen i 2019
  • Der er tilføjet ca. 1500 arter fra sidste version

Urørt skov er med til styrke manglen på gamle træer, da de er med til at oprette levesteder for en lang række af arterne, som er på den danske rødliste. Udover gamle træer kan man støde på døde træer på skovbunden, eftersom hver femte skovart på den rødlisten har brug for det døde træ, som ligger i skovbunden.

– Vi skal fjerne eksotiske træer, som er fremmede træer. De optager pladsen til fordel for danske træer og buske, derfor skal vi ud og fjerne de eksotiske træer. Derfor er vi ude at fortælle hvorfor vi fjerne de eksotiske træer, siger Kim Søderlund.

Glædens udtrykkes fra lokale

En borger fra Allerød Kommune, som benytter sig af Ravnsholt skov, nyder friluftslivet i skoven og udtrykker sin glæde.

– Jeg benytter regelmæssigt Ravnsholt Skov til at gå tur i og få frisk luft til hovedet. Jeg oplever en fred og glæde ved at færdes her, siger Silas Pelle, borger i Allerød Kommune.

Selv om Silas Pelle var uvidende om, at Ravnsholt Skov og Sønderskov var udpeget til at være urørt skov og generelt ikke sikker på, hvad det betyder, at de er urørt skov.

– Jeg vidste faktisk ikke, at Ravnsholt Skov og Sønderskov var udpeget til at blive urørt, og hvad det helt betyder. Når jeg hører ordet urørt, så tænker jeg, at skovene forbliver som de er, at der ikke vil blive fældet træer og skoven for lov at udvikle sig naturligt, siger Silas Pelle.

I forbindelse med mødet, som bliver afholdt d. 11 november i Ravnsholt Skov og Sønderskov, har det ikke den største interesse for Silas, men han er glad for, at Naturstyrelsen står for at opretholde nogle af de grønne arealer i hans kommune.

– Det har ikke den største interesse for mig at deltage i sådan et møde, da jeg ikke har den største naturviden, men jeg tænker Naturstyrelsen har de bedste intentioner for skoven. Personligt synes jeg, at det er en god ting, at der er mere grønt areal, som forbliver urørt, så skoven ikke laves til boliger eller industrikvarter, siger Silas Pelle.

Fremtidige planer for Allerød Kommune

Tidligere i år afholdte Naturstyrelsen et offentlig møde for Uggeløse Skov som er udpeget til at være urørt skov. For Uggeløse Skov er der lavet en forvaltningsplan, men den er ikke offentlig tilgængelig endnu. Udover de tre nævnte skovområder så er planen, at Naturstyrelsen udvider urørt skov i Allerød Kommune, hvor de allerede har planlagt at gå videre med Tokkekøb Hegn i 2024.

– Lige nu er det Ravnsholt Skov og Sønderskov, som vi er i gang med. Til næste år går vi videre med Tokkekøb Hegn, der også skal være urørt skov, siger Kim Søderlund.

 

Sådan gjorde vi: Historien kommer fra en facebook gruppe der handler om hvad der sker i Allerød Kommune. Her fandt journalisten en lokal borger der som færdedes i skoven. Den anden kilde var skovrider og enhedschef for Naturstyrelsen i hovedstaden.