Ny mentorordning skal bekæmpe sexisme i restaurationsbranchen

Her ses praktikvejledning – og netop vejledning er centralt for Hotel- og Restaurantskolens nye mentorordning, som skal være med til at undgå, at eleverne går alene med krænkelser og andre ubehagelige oplevelser. 
Foto: Ditte Valente, PR-foto Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen i Valby har nu oprettet en frivillig mentorordning, der består af kvindelige kokke og køkkenchefer. Målet med ordningen er, at eleverne på skolen har en livline til én i branchen, som de kan søge hjælp hos omkring sexchikanesager såvel som andre problematikker, når de fx er i lære som kok.

Det fortæller Anne-Birgitte Agger, direktør for Hotel- og Restaurantskolen i Valby.

– Det er en måned siden, at den første mentor og mentee fandt hinanden, så vi har ikke set effekterne af det endnu. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske, og om det er noget, eleverne har lyst til, siger Anne-Birgitte Agger.

En undersøgelse foretaget af Institut for Menneskerettigheder i 2019 konkluderede, at hver tredje elev i hotel- og restaurationsbranchen har oplevet uønskede tilnærmelser eller krænkelser, mens de har været i lære som for eksempel kok eller receptionist, og at 40% af eleverne ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker hjælp eller støtte til at håndtere det.

Jeg vil ikke sige, at vi gør nok. Rigtig meget er på begynderniveau, og meget aner vi ikke om virker. Det er på forsøgsbasis, og vi er opmærksomme.
Anne-Birgitte Agger, Direktør for Hotel- og Restaurantskolen i Valby

Det er på baggrund af den undersøgelse, at mentorordningen fandt vej til Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Anne-Birgitte Agger forstår nemlig godt, at eleverne kan have svært ved at vide, hvem der har ansvaret for håndteringen af sexchikanesager. Institut for Menneskerettigheder vurderede i rapporten, at ca. hver femte elev har oplevet regulær sexchikane.

Anne-Birgitte Agger fortæller, at skolen gerne vil involveres og tage ansvaret.

– Det her handler selvfølgelig om at få de rigtige rammer og procedurer og om at få placeret et ledelsesmæssigt ansvar, men det handler også meget om at lære at sige “vi” om det her problem og den dårlige kultur. Når der sker krænkelser ude på en arbejdsplads, er det i sidste ende ledelsens ansvar at tage hånd om problemet. I forhold til det forebyggende arbejde er det vigtigt, at både ledelse og medarbejdere går sammen om en plan for, hvordan vi får sexismen bekæmpet. Min opgave er at passe på skolens elever, så godt som jeg kan, og mit primære ansvar er deres skoletid, siger Anne-Birgitte Agger.

Der skal gribes ind flere steder

Ifølge Bo Christensen, forhandlingssekretær i fagforeningen 3F, er det en del af løsningen at sætte fokus på uddannelserne, men det er ikke nok, hvis sexchikanen skal mindskes i restaurationsbranchen, og der skal ske en kulturændring.

Fakta om sexisme i praktikforløb og på uddannelsen

  • Ansvaret for forebyggelse og håndtering af sexchikane på lærepladsen er uklart set fra elevens perspektiv. Eleven kan dermed opleve, at ansvaret for håndteringen af spørgsmål om sexchikane på lærepladsen ‘falder mellem flere stole’.
  • 40% af eleverne i undersøgelsen svarede, at de ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker hjælp og støtte.
  • 30% af alle eleverne i undersøgelsen svarede, at de ikke er blevet fortalt, at sexchikane er forbudt.
  • I tre ud af fire tilfælde (72%) angiver eleverne, at udøveren af sexchikane er en kollega, mens det i sjældnere tilfælde er en kunde (40%) eller en chef (34%).

Kilde: Undersøgelse blandt kokke-, tjener- og receptionistelever foretaget i 2019 af Institut for Menneskerettigheder

– Man skal sætte ind på flere områder. Der skal ske noget. Vi kan ikke fjerne det med et fingerknips, for så havde vi gjort det. Der skal være større ansvar til arbejdsgiveren, bedre uddannelse og mere opmærksomhed på forholdene blandt vores elever.

Pia Svane, uddannelseschef i brancheorganisationen Horesta, er enig i, at der skal gribes ind på flere niveauer.

Hun ser en udfordring i, at medarbejderne nogle gange ikke tør at stå frem, og at det kan være med til, at de bekræfter hinanden i, at krænkende adfærd er acceptabel. Det gør det svært at håndtere som arbejdsgiver, siger hun og fortæller, at Horesta arbejder med tre indsatsområder:

– For det første handler det om de nyuddannede, der kommer ud på arbejdsmarkedet, som skal have en forståelse af, at sexisme ikke tolereres på arbejdspladser eller i samfundet generelt. For det andet, at vi skal have nogle arbejdspladser, som har nogle klare nul-tolerancepolitikker for sexchikane. For det tredje, at vi skal have en medarbejderkultur, hvor man ikke går og bekræfter hinanden i, at en sexistisk kultur er okay, siger Pia Svane.

Bo Christensen fra 3F pointerer dog, at det på arbejdsmarkedet især er én part, der har det største ansvar.

– Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø

Man skal sætte ind på flere områder. Der skal ske noget. Vi kan ikke fjerne det med et fingerknips, for så havde vi gjort det.
Ole Christensen, Forhandlingssekretær i 3F

Horesta samarbejder med 3F om at skabe en øget bevidsthed og opmærksomhed omkring seksuel chikane fra det øjeblik, de unge starter på uddannelsen og indtræder på arbejdsmarkedet. Det gør det blandt andet ved at lave et større seksuel chikane-afsnit i deres arbejds- og miljøhåndbog.

– Det gør vi, fordi vi er enige med 3F om, at vi skal skabe nye kulturbærere på vores arbejdspladser, siger Pia Svane.

»Jeg vil ikke sige, at vi gør nok«

Udover indførelsen af mentorkorpset har Hotel- og Restaurantskolen også udarbejdet klageprocedurer, de er i gang med at ansætte et elevombud og skolens direktør, Anne-Birgitte Agger, og HR skal fremover inddrages i alle klagesager.

Læs også: Nyt initiativ skal løfte kvaliteten i “rådden branche”

– Jeg har for nylig været ude i en klasse, hvor der virkelig var et grimt sprog og en sexistisk tone, og der var en elev, der havde klaget over det. Der gik jeg med ud i klassen og drøftede det med de elever, der var derude. Det vigtigste for mig er, at eleverne ved, hvor de skal klage, og at der er instanser, de kan klage til, og så behandler vi det helt efter alvorlighedens grad, siger Anne-Birgitte Agger.

Hotel- og Restaurantskolen iværksætter en ny undersøgelse om omfanget af sexchikane på skolen til januar, for der er stadig plads til forbedringer, lyder det fra direktøren.

– Jeg vil ikke sige, at vi gør nok. Rigtig meget er på begynderniveau, og meget aner vi ikke om virker. Det er på forsøgsbasis, og vi er opmærksomme, siger Anne-Birgitte Agger.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel stammer fra journalistens læsning af vidnesbyrd om sexisme i restaurationsbranchen og en undersøgelse fra 2019, hvor idéen om en mentorordning på Hotel- og Restaurationsskolen efterfølgende blev luftet. Der opstod en undren, da journalisten ikke kunne finde information om ordningen nogen steder. Vi har været i kontakt med alle kilder over telefon.