3F foreslår sexisme-erstatning

Arbejdsgiveren har ansvaret for et psykisk sundt arbejdsmiljø, lyder det fra forhandlingssekretær i 3F, Bo Christensen.
Foto: PR-foto Hotel- og Restaurantskolen

Restauratører skal fremover pålægges erstatningspligt i krænkelsessager, hvis de ikke selv er med til at forebygge krænkende adfærd. Sådan lyder et nyt forslag fra fagforeningen 3F.

Det kommer som følge af, at #Metoo-bevægelsen har sat dagsordenen de seneste måneder, og flere medier har de seneste uger bragt vidnesbyrd fra ansatte i restaurationsbranchen om sexchikane fra både kollegaer og kunder.

– Arbejdsgiveren skal have gjort, hvad han kunne for at forhindre seksuel chikane – for eksempel vedtage politikker på området. Hvis han ikke har gjort, hvad han kunne for at stoppe det, må han være ansvarlig for den chikane, der foregår på arbejdspladsen, siger Bo Christensen, forhandlingssekretær i fagforeningen 3F.

Et eksempel på en sådan politik kunne ifølge Bo Christensen være, hvis en gæst chikanerer en tjener, og tjeneren henvender sig til restaurantchefen. I sådan en situation skal der være en politik om, at chefen skal bede gæsten om at forlade restauranten.

Vi vil bare gerne gå det skridt videre og sige, at når arbejdsgiveren har ansvaret, er vedkommende også nødt til at forebygge
Bo Christensen, forhandlingssekretær i 3F

Mere end hver tredje elev har været udsat for uønskede tilnærmelser eller krænkelser på sin praktikplads, og i 40% af tilfældene er krænkeren en kunde, viser en undersøgelse fra 2019 , der er foretaget af Institut for Menneskerettigheder.

Læs også: Efter mediestorm: Op mod 80 kvinder anmelder sexkrænkelser

Forslaget fra 3F om erstatningspligt, hvis ikke der gøres noget for at forebygge krænkende adfærd, er dog unødvendigt, mener hotel-, restaurant- og turisthvervets brancheorganisation Horesta.

– Vi mener, at den nuværende lovgivning er tilstrækkelig. Rigtige mange af vores medlemsvirksomheder har klare personalepolitikker for nul-tolerance over for seksuel chikane og anden krænkende adfærd, men udfordringen er, at medarbejderne ikke tør stå frem eller sige fra eller værre bekræfter hinanden i, at krænkende adfærd er acceptabel, og så er det ekstremt svært at håndtere som arbejdsgiver, siger Pia Svane, uddannelseschef i Horesta.

Der er behov for en kulturændring

Forslaget skal ses som et led i forsøget på at skabe en kulturændring, hvor man skal sætte ind på flere områder, mener 3F.

– Større ansvar til arbejdsgiveren, bedre uddannelse og mere opmærksomhed på forholdene blandt vores elever, siger Bo Christensen.

Sexisme i restaurationsbranchen

  • Mere end hver tredje elev (37%) har været udsat for uønskede tilnærmelser eller krænkelser på sin praktikplads
  • De kvindelige elever (51%) er mere udsatte end de mandlige (30%)
  • Otte ud af ti gange (82%) er udøvere af sexchikane en mand. Det betyder, at både kvindelige (94%) og mandlige (66%) elever primært chikaneres af mænd
  • I tre ud af fire tilfælde (72%) angiver eleverne, at udøveren af sexchikane er en kollega, mens det i sjældnere tilfælde er en kunde (40%) eller en chef (34%)

Kilde: Undersøgelse blandt kokke-, tjener- og receptionistelever foretaget i 2019 af Institut for Menneskerettigheder

Anne-Birgitte Agger, direktør for Hotel- og Restaurantskolen i Valby, har ikke nogen kommentarer til 3F’s udmelding om erstatningspligt, fordi hun ikke har set det konkrete forslag og derudover også ser det som en sag mellem parterne. Men hun ser behovet for en kulturændring, der også handler om, hvad der foregå i skoletiden.

– På skolen arbejder vi med, hvordan vi kan ruste eleverne til at sige fra, og vi er optaget af, hvordan vi på skolen kan skabe en anderledes kultur, hvor sexchikane ikke tolereres. Hvis vi på skolen kan det, så er vi med til på sigt at forandre den kultur, der er ude i branchen, siger hun.

Læs også: Tidligere søfarende: Vi måtte låse døren, ellers kom styrmanden ind

Bo Christensen mener, at det på arbejdspladsen er arbejdsgiveren, der har ansvaret for et psykisk sundt arbejdsmiljø.

– Vi vil bare gerne gå det skridt videre og sige, at når arbejdsgiveren har ansvaret, er vedkommende også nødt til at forebygge.

Horesta indledte sidst år et samarbejde med 3F om et større seksuel chikane-afsnit i deres arbejds- og miljøhåndbog, som alle elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse på området, får udleveret.

– Det gør vi, fordi vi er enige med 3F om, at vi skal skabe nye kulturbærere på vores arbejdspladser, siger Pia Svane.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel stammer fra journalistens læsning af vidnesbyrd om sexisme i restaurationsbranchen og efterfølgende undren over, hvad der bliver gjort for at bekæmpe det. Vi har været i kontakt med alle kilder over telefon.