Nyt dansk værktøj skal forbedre udredningen af demens

BASIC skal sikre rettidig og bedre udredning af demens.
Foto: Pixabay.

Forestil dig, at du lige pludselig begynder at blive glemsom, forvirret og får problemer med at udføre opgaver i hverdagen, som aldrig før har været et problem. Det er virkeligheden for de mange mennesker, der bliver demente.

Et nyt værktøj skal nu sikre rettidig og præcis udredning af demens. Værktøjet kaldes BASIC, som er en forkortelse af Brief Assessment of Impaired Cognition. Det er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og er et led i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, som Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i 2017.

BASIC består af en kognitiv test, spørgsmål til patienten selv samt spørgsmål til pårørende om ændringer i patientens kognitive funktioner.

– Forskningen de seneste år har vist, at man kan gøre udredningen mere præcis med sådan en test, hvis man inddrager oplysninger fra pårørende og patienten selv, siger Kasper Jørgensen, der er neuropsykolog og har udarbejdet det nye værktøj.

I løbet af det seneste år er værktøjet blevet afprøvet på demensenheder i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Svendborg, Roskilde og Rigshospitalet i København.

Læs også: Ny handlingsplan skal forbedre demensområdet

Ifølge Kasper Jørgensen er det tanken, at værktøjet i fremtiden skal bruges hos de alment praktiserende læger, og derfor skal det afprøves yderligere hos de praktiserende læger i løbet af de næste par år.

Det mest foretrukne værktøj til udredning af demens i dag er MMSE, der er en forkortelse af Mini-Mental State Examination. Værktøjet består af en række korte, simple opgaver. Herudover taler man også med pårørende, men det er ikke indlejret i testen, som det er i BASIC.

BASIC bidrager til at få stillet en diagnose hurtigere, fordi den praktiserende læge kan teste patienten med det samme, hvilket man ikke altid kan med MMSE, fordi det tager længere tid.
Susanne Kristiansen, sygeplejerske på demensenheden i Roskilde

Hurtigere end MMSE

Kasper Jørgensen fortæller, at Nationalt Videnscenter for Demens har sammenlignet værktøjet med MMSE. Det viser sig, at BASIC klassificerer omkring 95 procent af patienter med demens korrekt, mens MMSE kun klassificerer cirka 82 procent af patienter med demens korrekt.

Desuden tager det kun fem minutter at udføre BASIC, hvor MMSE kan udføres på ti til 15 minutter. MMSE indeholder nemlig en del overflødige spørgsmål, som primært måler alder, men ikke nødvendigvis demens.

På demensenheden i Roskilde tror man, at værktøjet vil få en positiv effekt, når de alment praktiserende læger tager det i brug.

– BASIC bidrager til at få stillet en diagnose hurtigere, fordi den praktiserende læge kan teste patienten med det samme, hvilket man ikke altid kan med MMSE, fordi det tager længere tid, siger Susanne Kristiansen, der er sygeplejerske på demensenheden i Roskilde.

Susanne Kristiansen fortæller, at patienterne har taget godt imod værktøjet. Resultaterne fra afprøvningen af værktøjet forventes publiceret i løbet af 2019, hvorefter de bliver tilgængelige på Nationalt Videnscenter for Demens’ hjemmeside.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen opstod, da journalisten havde læst om det nye værktøj på Nationalt Videnscenter for Demens’ hjemmeside. Citaterne stammer fra telefoninterviews.