Nyt projekt vil rense de danske søer

Hentet fra Pixabay Gratis for kommerciel brug Ingen navngivelse påkrævet

– Formålet er, at vi vil forbedre klarheden, således at søerne ser mere indbydende ud, men samtidig måler vi løbende forskellige parametre på vandet, så vi kan følge med i, om vandet også bliver renere og et bedre sted at være for fisk og anden fauna.

Sådan siger Jacob Sivertsen, entrepriseleder hos F. J. Poulsen A/S. Selvom projektet blot er på forsøgsbasis, er der grobund for at tænke større.

– Hvis vi får succes med forsøgene, ser vi gode muligheder for at anvende denne løsning på f.eks. forplumrede gadekær, mindre søer i by og skov og på sigt i anlæg som en driftsmæssig foranstaltning, hvis interessen er der.

Læs også: Storbyens grundvand er fortabt

Får vi fornuftige resultater, skal vi ud og promovere det for potentielle kunder, forhåbentlig allerede fra næste år.

Jacob Sivertsen, entrepriseleder hos F. J. Poulsen A/S

Rensningsprojektet blev blot påbegyndt i starten af april på en 400 m² sø i Taastrup med formål om at forbedre sigtbarheden og vandkvaliteten, men allerede nu ses forbedringer i vandet, og projektet bliver snart afprøvet på et nyt og større anlæg.

– De næste 6-7 måneder bliver der foto- og videoregistreret, om vandet bliver bedre. Får vi fornuftige resultater, skal vi ud og promovere det for potentielle kunder, forhåbentlig allerede fra næste år. Der er allerede stor interesse fra folk i branchen, lige fra kommunerne og landskabsarkitekter til de hjælpsomme folk på Teknologisk Institut.

Rensningsprocessen foregår ved, at vandet pumpes gennem to terrasseanlæg med sten- og grusmaterialer i forskellige fraktioner. Der tilsættes nogle “gode bakterier”, der hjælper til ved at æde alger og binde skadelige stoffer til stenlagene. Ovenover er plantet et udvalg af vandplanter, der gennem rødderne optager de bundne affaldsstoffer fra de underliggende lag, fortæller Jacob Sivertsen.

Regn som ressource

Projektet startede efter inspiration fra et vandrensningsanlæg i Singapore, som direktøren af F.J. Poulsen A/S, Martin Zehngraff Poulsen, overværede på en studietur. Jacob Sivertsen forklarer, hvorledes projektet også omfatter bearbejdelsen af en anden problemstilling.

– Der bliver større og større fokus på håndtering af regnvand, i takt med at vi oplever et større pres på vores kloaksystem grundet de stigende regnmængder, som vi oplever. Vi har i dag stort fokus på at aflede regnvandet lokalt i stedet for at lede det i kloakken.

Men regnvand kan også være en ressource, et element, der giver merværdi til eksempelvis en sø

Jacob Sivertsen, entrepriseleder hos F. J. Poulsen A/S

Som anlægsgartner og autoriseret kloakmester er Jacob Sivertsen og F.J. Poulsen A/S vant til at arbejde med og mod vandet.

– Regnvand skal ledes bort fra bygninger og styres hen, hvor det ikke gør skade. Men regnvand kan også være en ressource, et element, der giver merværdi til eksempelvis en sø. Projektet går ud på at opnå en renere sø. Vi mener dog, at vi har et godt produkt i forhold til at indarbejde det som en del af et nyanlæg, hvor regnvand bruges som en del af landskabet, og hvor man vil kunne etablere et vandkredsløb med høj prydværdi og en fornuftig driftsøkonomi.

Om F. J. Poulsen A/S

I dag har F.J. Poulsens Anlægsgartneri A/S over 60 ansatte og har blandt andet renoveret de ikoniske slotshaver ved Frederiksborg Slot og Ledreborg Slot

F. J. Poulsen A/S er tilknyttet kontrolordningen hos Teknologisk Instituts Kontrolinstans for kloakopgaver.

Kilde: Danske Anlægsgartnere