Ghettoudspil: Der er hverken pladser eller pædagoger nok til regeringens vuggestuetvang

Der skal findes 600 ekstra pladser i de danske daginstitutioner. Foto: Thomas Angermann, Flickr

Obligatorisk dagtilbud til alle børn i udsatte boligområder var et af de 22 punkter, regeringen lancerede i sit ghettoudspil 1. marts.

600 nye børn skal optages i dagtilbuddet ifølge Socialministeriet, og mange af pladserne skal findes i Københavns Kommune. Problemet er imidlertid, at der lige nu ikke er nogle pladser at tilbyde. Der er nemlig akut pladsmangel i de københavnske vuggestuer.

Det siger Børne- og Ungeborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (S).

– Det er et stigende problem i København, desværre. Vi bliver flere og flere københavnere, men antallet af vuggestuepladser og pædagoger følger ikke med, siger borgmesteren.

Obligatorisk dagtilbud

Forslaget ‘Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart’ er en del af regeringens ghettoudspil med 22 punkter.

  • Der skal indføres krav om obligatorisk dagtilbud for børn med bopæl i et udsat boligområde.
  • Tilbuddet skal være på minimum 30 timer om ugen.
  • Barnet skal indskrives før det fylder ét år.
  • Hvis barnet ikke indskrives eller ikke benytter tilbuddet i tilstrækkelig grad, skal kommunen vurdere, om børneydelsen skal standses.

Kilde: regeringen.dk

Mangel på pædagoger

Der er generelt lav ledighed blandt pædagoger, og i en årrække har der været udfordringer med manglen på pædagoger. En undersøgelse fra BUPL viser, at der i 2025 vil mangle cirka 8.500.

Læs også: Pædagog om ghettoudspil: Det er en katastrofe for børnene

Når der både mangler vuggestuepladser og pædagoger, er Jesper Christensen bekymret for, hvad der vil ske, hvis regeringen trumfer forslaget igennem for hurtigt.

– Der er nødt til at være en lang overgangsfase. Hvis regeringen indfører det for hurtigt, risikerer man, at nogle områder i København vil stå helt uden daginstitutioner, fordi vi simpelthen ikke kan følge med. Det lægger et meget stort pres på Københavns Kommune, siger Jesper Christensen.

Jesper Christensen understreger dog, at han i princippet deler ønsket om blandede daginstitutioner.

Ingen plan i praksis: – Det skal drøftes med KL

I regeringens udspil er der ingen konkret plan for, hvordan det obligatoriske dagtilbud skal fungere i praksis, og regeringen forholder sig ikke til det store problem med pladsmangel og mangel på pædagoger.

Læs også: Pædagoger om obligatorisk dagtilbud

–  Det er først efter udspillet er lanceret, at arbejdet virkelig går i gang. Det er kommunalt anliggende, og derfor er det KL, der i samarbejde med regeringen skal beslutte, hvordan det skal praktiseres, siger folketingspolitikeren Anni Matthiesen (V).

Anni Matthiesen tilføjer dog, at regeringen godt er klar over, at der er udfordringer med pladsmangel.

Socialministeriet udtaler også, at der ikke kan siges noget konkret om, hvordan planen skal føres ud i livet, fordi modellen først skal drøftes med Kommunernes Landsforening.

Jeg har ikke gjort mig nogle konkrete tanker om, hvordan pædagogerne eller pladserne skal skaffes, men de skal findes på den ene eller anden måde.
Anni Christensen (V), Folketingsmedlem

Flere børn per pædagog er ikke en mulighed

To børn ekstra per stue er tidligere blevet foreslået som en løsning på problemet med manglen på vuggestuer og pædagoger. Men hverken Jesper Christensen eller Anni Matthiesen mener, at det er den rette vej at gå.

– Det er ikke holdbart at øge antallet af børn per pædagog. Tværtimod er der brug for flere pædagoger. Jeg har ikke gjort mig nogle konkrete tanker om, hvordan pædagogerne eller pladserne skal skaffes, men de skal findes på den ene eller anden måde, lyder det fra Anni Matthiesen.

Sådan gjorde vi: Historien udspringer af regeringens ghettoudspil. Mange har skrevet om det obligatoriske dagtilbud, men ingen har i den forbindelse belyst problematikken om manglen på vuggestuepladser og pædagoger. Alle kilder er interviewet via telefon.