København er landets mest utrygge storby

København om natten utrygge Foto: Wikimedia Commons
Selvom København er oplyst, er nogle af borgerene stadig utrygge.
Foto: Wikimedia Commons

Hovedstaden ligger forrest, når det kommer til utrygge borgere. Det viser en nøgletalsrapport fra Københavns Kommune. Nærmere bestemt drejer det sig om 11,2 procent af borgerne, som er utrygge ved at opholde sig i København.

Rapporten viser, at tallet er højere end i resten af landets større byer. På andenpladsen kommer Odense, hvor 7,3 procent er utrygge. Efterfølgende kommer Aarhus med 6,9 procent og Ålborg med 6,3 procent. Nederst på listen ligger Esbjerg med 5,3 procent, der derfor tegner sig som den tryggeste af de større byer, der er med i undersøgelsen.

Hvis du kigger på, hvordan det er at færdes i København, så er der bare større sociale forskelle end i resten af landet. Eksempelvis ville Nørrebro være landets fattigste kommune, hvis det var en selvstændig kommune.
Gro Melchiorsen, Center for Sikker By

Læs også: København er langt fra mål om færre cykelulykker

Spørger man Gro Melchiorsen fra Center for Sikker By i Københavns Kommune, er tallene ikke overraskende:

– Altså, nu er København faktisk en af verdens mest trygge storbyer. Når det er sagt, så er det forventeligt, at niveauet i København er højere end i resten af landet. Hvis du kigger på, hvordan det er at færdes i københavn, så er der bare større sociale forskelle end i resten af landet. Eksempelvis ville Nørrebro være landets fattigste kommune, hvis det var en selvstændig kommune.

Gro Melchiorsen understreger dog, at det ikke kun er de sociale omstændigheder, som spiller en rolle. Også hovedstadens størrelse er en faktor, der må medregnes, hvis man vil forstå undersøgelsens resultater:

– Der er nogle ting forbundet med at være en større by. F.eks omkring det at være en hovedstad, hvor der er mange flere besøgende, mange flere arrangementer og mere tumult end i resten af landet. Der er også større konflikter, som udspiller sig i København, eksempelvis på bandeområdet, siger hun.

Samtidig fylder stoffer mere i bybilledet, mener hun.

– Desuden er narkomiljøet i København også mere synligt end i resten af landet, eksempelvis på Vesterbro, siger Gro Melchiorsen.

Læs også: TV: københavnerne frygter politiets automatvåben

Utrygge borgere i Danmarks større byer:

København: 11,2%

Odense: 7,2%

Aarhus: 6,9%

Ålborg: 6,3%

Esbjerg: 5,3%

Tryghedsindekset er et værktøj til at vurdere og prioritere den kriminalpræventive indsats i Københavns Kommune. Samtidig gør Tryghedsindekset, at det er muligt for kommunen at følge op på indsatser for en mere sikker by.

Kilde: Københavns Kommune.

Mere tryghed

Selvom der er en forklaring på Københavns placering som landets mest utrygge by, og selvom København kun bliver tryggere og tryggere at bo i, arbejder Center for Sikker By målrettet for at give københavnerne en endnu tryggere tilværelse.

– Vi arbejder både socialt og fysisk på at gøre byen tryggere. Vi indtænker tryghed, når vi laver byplanlægning, Vi ved jo noget om, hvad der skaber tryghed, og hvad der skaber utryghed, eksempelvis ordentlig belysning, eller ordentlige oversigtsmuligheder.

For at koordinere indsatsen arbejder Center for Sikker By også sammen med lokaludvalg i hele København, for at få borgernes egne input til, hvordan byen kan blive tryggere at færdes i.

– Det kan eksempelvis være ved at fjerne en hæk eller skabe bedre belysning, forklarer Gro Melchiorsen.

Læs også: Københavnerne slås med rotter som aldrig før

Hos Det Kriminalpræventive Råd har man også et bud på, hvordan man kan være med til at gøre københavnerne mere trygge.

Her vil man oplyse om, hvor meget kriminalitet, som egentlig bliver begået for at nuancere københavnerenes billede af, hvor tryg deres by egentlig er.

– Den utryghed, som borgerne kan opleve, bunder ikke altid i de reelle tal. Derfor handler det om at gøre opmærksom på, når der ikke er overenstemmelse mellem de tryghedsmålinger som laves, og den egentlige kriminalitet som begås. Det er en af de ting, vi kan gøre for at gøre borgerne tryggere, lyder det fra Hans Peter De Place Hansen, fagkonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd.