På to år er 29 legestuer for fædre på barsel skudt op: »Det har styrket min relation til Egon«

I legestuerne er der hygge, leg og massere af far-humor. Foto: Af Far for Livet

Far for livet, som er et projekt, der skal styrke relationen mellem far og barn, har åbnet 29 nye legestuer indenfor to år. Det er mere end, hvad projektleder for ”Far på barsel – Far for livet”, Tobias Siiger Prentow, havde forventet.

– Vi havde en ambition om at åbne 25 nye Fars Legestuer, men der har heldigvis været økonomi og interesse for at åbne mange flere, og derfor er vi i dag glade for at have 39 fungerende legestuer, siger han.

En ny evaluering af projektet viser, at 91 procent af fædrene nyder at tilbringe tid med andre fædre. Samtidigt oplever 63 procent at have fået et tættere bånd til sit barn af at gå i Fars Legestue. Og det er netop hensigten med projektet.

– Formålet med Fars Legestuer er at skabe en pendant til mødregrupper, så fædre kan få et fællesskab med andre forældre og involvere sig i deres børns liv, siger projektleder Tobias Siiger Prentow.

Jeg bliver glad af at se min søn interagere med de andre børn i legestuen
Lars Krogager Ransborg, besøgende i Fars Legestue Hillerød

Hvad er en ’Fars Legestue’?

  • I Fars Legestue kan fædre med børn i alderen 0-5 år komme og lege med sit barn og samtidigt møde andre fædre.
  • Der findes på nuværende tidspunkt 39 legestuer fordelt i hele landet.
  • Flere legestuer har tilkoblet en sundhedsplejerske, der kan svare på spørgsmål om børns sundhed og trivsel
  • Legestuerne etableres ofte i samarbejde med kommunen
  • Fars Legestue er en del af projektet ‘Far For Livet’, som drives af Forum for Mænds Sundhed

“Det har styrket min relation til Egon at komme i legestuen”

En af de nyest etablerede legestuer ligger i Hillerød og åbnede i februar 2022. Winnie Thorsted Gruby, som er sundhedsplejerske i Hillerød Kommune og tovholder på Fars Legestues afdeling i byen, forklarer, at projektet er kommet godt fra start.

– Legestuen har siden dens åbning haft omkring 8-12 besøgende fædre hver gang. Efter kort tid oplever vi allerede en stor opbakning. Der er en hyggelig og afslappet stemning, og så er der masser af humor mændene imellem, siger Winnie Thorsted Gruby.

Lars Krogager Ransborg er en af fædrene, som benytter sig af tilbuddet i Hillerød. Han er far til Egon på syv måneder, og de er glade for at komme i Fars Legestue.

– Jeg bliver glad af at se min søn interagere med de andre børn i legestuen, og det har været en hjælp i forhold til barslen at have noget, vi skulle ud af døren til sammen. Jeg synes, det har styrket min relation til Egon at komme i legestuen, siger Lars Krogager Ransborg.

Lars Krogager Ransborgs søn Egon leger med en globus. Privatfoto.

– Det har også været godt at møde andre fædre, men det ville være værdifuldt, hvis der var flere gengangere, så man kunne komme lidt dybere i sin relation, siger Lars Krogager Ransborg.

Netop fordi mænd er kortere tid på barsel, kan det være svært at etablere faste fædregrupper, forklarer Tobias Siiger Prentow, projektleder for ‘Fars Legestue’.

– Det er svært at lave fædregrupper, fordi det fordrer, at der er nok fædre, som har barsel på samme tid og i lang nok tid. Her er Fars Legestue et alternativ, da det er et åbent fællesskab, hvor alle kan møde op – det passer til fædrenes barsels-virkelighed, siger han.

Læs også: Kreative jobannoncer og fede praktikforløb skal lokke flere pædagoger til Furesø Kommune

Ny orlovsmodel kan medføre flere fædre på Fars Legestuer

Tobias Siiger Prentow forventer, at endnu flere fædre vil benytte tilbuddet, når den nye øremærkede barsel til mænd træder i kraft i august 2022.

– Vi forventer at langt flere fædre kommer til at besøge legestuerne, når den nye øremærkede barsel træder i kraft. Det er netop også en af grundene til, at vi har implementeret legestuerne og spreder budskabet nu. På den måde kan kommende fædre få glæde af tilbuddet, siger han.

 

Den nye orlovsmodel

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers barselsorlov efter barnets fødsel, og det vil de forsat have med den nye orlovsmodel.

Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge.

For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det vil sige, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og ikke kan overdrages til den anden forælder. De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man dog overdrage til den anden forælder, såfremt man ikke selv ønsker at holde orloven.

Indtil nu har der blot være øremærket to ugers barsel til faren. Den nye orlovsmodel træder i kraft til august – det vil sige, at alle der har født eller adopteret et barn d. 2. august 2022 eller senere, bliver omfattet af reglerne.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Formand i selskabet ‘Forum for Mænds Sundhed’, Svend Aage Madsen, som også er psykolog og forskningleder på Rigshospitalet, understreger vigtigheden i at støtte mænd i faderskabet.

– For første gang i vores civilisation skal fædre til at have et hovedansvar for deres børn. Og derfor er det vigtigt, at der er nogle tilbud, hvor mænd kan samles og være sammen deres børn og hinanden. Formålet er at styrke far-barn relationen, men samtidigt styrker det også mænds sundhed at engagere sig i faderskabet.

Fars Legestue er et eksperiment, der skal klargøre, hvordan man kan skabe de bedste aktivitetstilbud for fædre og deres børn. Forum for Mænds Sundhed, der står bag projektet “Far på barsel – Far for livet”, håber på sigt at åbne andre tilbud. Det kunne for eksempel være familie-grupper, forklarer Svend Aage Madsen.

Sådan gjorde vi: I researchfasen fandt skribenten frem til, at projektet Far for Livet i marts afholdt en konference, hvor man evaluerede projektets foreløbige resultater. Heraf udspringer historien. Alle kilder er interviewet telefonisk.