Pædagog om ghettoudspil: Det er en katastrofe for børnene

Sandra Drivsholm Hermann Winther frygter daginstitutionernes fremtid (foto: privat)

Der var langt fra klapsalver hos den 29-årige pædagog Sandra Winther, da hun forleden læste om regeringens ghettoudspil. Særligt den del, der omhandler obligatorisk dagtilbud til alle børn, gav anledning til bekymring for Sandra Winther, der til daglig arbejder i en vuggestue på Østerbro.

 – Jeg bliver angst, når jeg tænker på fremtiden. Det er svært, som det er nu, og børnene får i forvejen ikke alt det, de har brug for. Hvis man tilfører bare en dråbe mere, så flyder bægeret over. Det er det, regeringen vil gøre nu, når de beder mig finde ressourcer et sted, der i forvejen er ressourcetomt. Det er dømt til at gå galt, siger Sandra Winther.

Regeringens ghettoudspil, der blev lanceret den 1. marts, skal bekæmpe parallelsamfund i Danmark. Et af forslagene er obligatorisk dagtilbud til alle børn i udsatte boligområder, som skal sikre børnene bedre danskkundskaber inden skolestart.

Sandra Winther har dog svært ved at se det positive i udspillet. Hun mener på ingen måde, pædagoger har de ressourcer, det kræver, og hun er overbevist om, at det vil få alvorlige konsekvenser for børnene – både de der er i daginstitutionerne nu, og de der kommer fra de udsatte boligområder.

Læs også: Obligatorisk dagtilbud udfordrer København: Der er hverken pladser eller pædagoger nok

Obligatorisk dagtilbud

Forslaget ‘Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart’ er en del af regeringens ghettoudspil med 22 punkter.

  • Der skal indføres krav om obligatorisk dagtilbud for børn med bopæl i et udsat boligområde.
  • Tilbuddet skal være på minimum 30 timer om ugen.
  • Barnet skal indskrives før det fylder ét år.
  • Hvis barnet ikke indskrives eller ikke benytter tilbuddet i tilstrækkelig grad, skal kommunen vurdere, om børneydelsen skal standses.
  • Der skal skaffes omkring 600 ekstra daginstitutionspladser til børnene fra de udsatte boligområder.

Nedskæringer på nedskæringer

Sandra Winther fortæller, hvordan manglen på pædagoger påvirker hendes dagligdag, og hvordan hun allerede nu er ekstremt presset for at nå alting.

– Antallet af børn per pædagog stiger, og der er intet maksimum for, hvor mange børn man må være per pædagog. Jeg har prøvet at sidde alene med 12 børn, da jeg var studerende. Der er især et problem, når der er sygdom, fordi der ikke er råd til vikarer, og vi derfor bare må dække hinanden ind, fortæller Sandra Winther.

Udover at der ikke er hænder nok, er pædagoger løbende blevet påduttet utallige ekstra arbejdsopgaver på grund af nedskæringer.

– Der er ikke råd til dybdegående rengøring, så langt størstedelen klarer vi selv. Vi skal også dokumentere langt mere, fordi der er så meget bureaukrati, siger Sandra Winther.

Idet der allerede er skåret helt ind til benet, og der ikke er nogle ressourcer at tage af, frygter Sandra Winther, hvad der vil ske, hvis man tilfører børn til daginstitutionen, der kræver ekstra opmærksomhed.

– Det skal nogle særlige kompetencer til for at kunne håndtere børn fra et udsat boligområde, og dem har jeg ikke. Desuden ville det betyde, at jeg ikke ville kunne bruge ligeså lang tid på de andre børn, som jo også skal udvikles, og det ville være forfærdeligt, siger Sandra Winther.

Daginstitution er ikke det rigtige

Grundlæggende mener Sandra Winther slet ikke, det er noget godt ved forslaget.

– Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være en god idé. Der så stor ressourcemangel, at jeg ikke kan give børnene det, de har brug for. Børnene er Danmarks fremtid, og vi skal give dem det bedste – det her er bestemt ikke det bedste, siger Sandra Winther.

Sandra Winther tilføjer, at hun er med på, at det handler om at udvikle børnenes sprog, inden de skal i skole, men hun mener stadig ikke, at det nødvendigvis er det rigtige at sende børnene i institution.

– Jeg er fortaler for, at et barn er så lidt som muligt i daginstitution og i stedet er meget mere hos sine forældre. Børn får så meget ud af at være sammen med deres primære omsorgsperson (forældrene, red.), så jeg mener bestemt ikke, man bare kan sige, at det er skidt, at børnene passes hjemme, siger Sandra Winther bestemt.

Det skal nogle særlige kompetencer til for at kunne håndtere børn fra et udsat boligområde, og dem har jeg ikke.
Sandra Winther, 29, pædagog

Partnerskabet mellem pædagog og forældre ødelægges

Sandra Winther fortæller, hvordan hun desuden ikke har de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere forældrene fra de udsatte boligområder.

– Jeg ville skulle bruge utrolig meget tid på forældrene, fordi de enten ikke forstår dansk eller måske kan snakke dansk men ikke forstår den danske kultur – der er så utrolig mange udfordringer. Pludselig dikterer jeg, hvad de skal gøre med deres børn og hvornår. Der er en kæmpe kulturforskel, og det er ikke fair. Hvis jeg kom udefra, ville jeg aldrig lade nogen fortælle mig, hvad jeg skulle gøre med mine børn, siger Sandra Winther.

Sandra Winther tilføjer desuden, at partnerskabet mellem pædagog og forældre ødelægges, hvis hun skal tvinge børnene i vuggestue og registrere, hvor meget de er der.

Regeringens ekstra håndøre gør ingen forskel

Regeringen har afsat midler til det obligatoriske dagtilbud men ikke noget specifikt beløb. Det er heller ikke blevet drøftet, hvad pengene skal gå til. Sandra Winther giver ikke meget for de afsatte midler.

– Selv hvis der falder et par håndøre af, har vi på min arbejdsplads ikke ressourcer nok til at rumme de børn. Hvis vi bliver uddannet ordentligt, og man giver os det mandskab, det kræver, så løfter jeg gerne opgaven, fordi alle børn er velkommen. Men det er desværre utopi at forestille sig, det kommer til at ske. Der er aldrig blevet givet store midler til min branche, og det kommer formentlig heller aldrig til at ske. Når man de seneste år har skåret både i uddannelsen og antallet af pædagoger, så ser det sort ud, selv med en ekstra bunke penge, siger Sandra Winther.

Børnene er Danmarks fremtid, og vi skal give dem det bedste – det her er bestemt ikke det bedste.
Sandra Winther, 29, pædagog

Vil ikke længere være pædagog

Sandra Winther er ikke i tvivl om, at fremtiden vil blive hård, måske endda for hård.

–  Jeg tror på, at mit arbejde er vigtigt, men jeg ville aldrig kunne udføre det ordentligt, hvis regeringen gennemfører forslaget. Jeg kommer til at gå ned med stress, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så vil jeg ikke længere være pædagog. Jeg vil ikke gå på arbejde og vide, at jeg gør noget, der ikke er det bedste for børnene. Det kan ikke acceptere det.

Hvis det bliver, som jeg tror, så siger jeg bare: stakkels børn.

Sandra Winther udtaler sig kun på egne vegne men er samtidig ikke i tvivl om, at mange andre pædagoger deler hendes bekymringer.

Sådan gjorde vi: Historien udspringer af regeringens ghettoudspil. Det er en caseartikel, og idéen kom i forbindelse med udarbejdelsen af artiklen “Obligatorisk dagtilbud udfordrer København: Der er hverken pladser eller pædagoger nok.” Journalisten blev medlem af Facebook-gruppen “Pædagogers udfordringer”, og herigennem fandt hun Sandra Winther. Journalisten har foretaget interviewet med Sandra Winther ansigt-til-ansigt.