Institutioner efterspørger pædagogisk viden om iPads

Mange pædagoger ved ikke, hvordan de overfører deres pædagogiske viden til den nye teknologi.

”Jeg var på nulstadie, da jeg startede. Jeg følte at børnene vidste mere, end jeg vidste – og det er altså i betragtning af, at jeg er ung og godt kan finde ud af at anvende it,” fortæller Mette Tingleff Kristensen, der er nyuddannet pædagog.

Pædagogernes fagforening BUPL har ligeledes en holdning til den nye teknologiske tendens.

Brugen af iPads i daginstitutioner er noget vi må forholde os til, da vi kan se, at det bliver en tendens i fremtiden.

"Vi mener at brugen af dem afhænger af om det bliver et redskab, der kan højne det pædagogfaglige niveau, eller bare bliver et pacificerings-redskab for pædagoger og børn," fortæller næstformand for BUPL Hovedstaden Mia Skou Jørgensen om tendensen til øget brug af iPads i institutioner.

Det pædagogiske fag har samtidig ikke tradition for at bruge digitale medier. Det kan derfor blive en stor udfordring for pædagoger, at benytte værktøjet som et pædagogisk redskab.
 

”I og med der ikke er arbejdet med medier før på denne måde, så er der heller ikke den store erfaring med det. Det er noget man skal ud og opbygge. Jeg oplever dog en stor nysgerrighed fra pædagoger, der ønsker at lære at bruge iPads på en pædagogisk måde,” fortæller Kim Byrding, der er projektarbejder i Egedal Kommune.

Implementeringsprojekt i Egedal
Kim Byrding er i færd med at implementere iPads i alle vuggestuer og børnehaver i Egedal Kommune.

”Min holdning er, at de digitale medier skal understøtte den læring børn i øvrigt modtager. IPads skal ikke ses som noget enestående i sig selv, men blot understøtte den læring vi altid har arbejdet med. Den skal derfor bruges steder, hvor det giver mening”, siger Kim Byrding.

Hans holdning til projektet er at give pædagogerne en pædagogisk viden om teknologien. Derfor er han blevet styremand på projektet og afholder minikursus om iPads i alle institutioner i Egedal Kommune for at hjælpe de pædagoger, der ikke føler sig rustet til at bruge iPads.

”Det handler om at få dialogen over på pædagogik frem for teknik”, fortæller han.

Ipads efterspørges på pædagogseminaret

Mangel på pædagogisk viden om de teknologiske værktøjer, får den nyuddannede pædagog Mette Tingleff Kristensen til at efterlyse iPads på skoleskemaet.

”Jeg synes, at der burde være fokus på iPads på pædagogseminarerne. Jeg kan huske første gang, jeg skulle tage en iPad frem, hvor jeg tænkte, hvad kan de, og hvad kan de ikke,” siger hun.

Mette Tingleff Kristensen mener, at iPads fungerer godt i mange pædagogiske sammenhænge, men at det er vigtigt at huske på, at det skal være et pædagogisk redskab og ikke et pasningsredskab.

”Vi har meget fokus på, at der altid skal være en voksen tilstede, når børnene bruger iPads, så det ikke bliver et pasningsredskab,” fortæller hun.

Kim Byrding er enig i, at nye pædagoger bør lære om den nye teknologiske viden på landets pædagogseminarer.

”Min holdning er, at de pædagogiske seminarer skal tage den nye teknologiske tidsalder alvorlig, og at det er noget, man skal arbejde med på seminarerne, så det bliver en del af grunduddannelsen,” fortæller han.

”Digitalisering fylder meget i vores verden og i børnenes verden, så for at vi kan gå ind og være professionelle omkring det, er vi nødt til at sætte os ind i, hvordan teknologien fungerer,” fortsætter han.

Uddannelsesleder kan ikke afvise ny uddannelse
Landets pædagogseminarer arbejder på nuværende tidspunkt med, hvordan pædagoger arbejder med digitale medier i pædagogsammenhæng, men ikke specifikt omkring iPads, fortæller Randi Bjørndal Jensen uddannelsesleder på Københavns pædagoguddannelse.

”Vores opgave er at sørge for, at de studerende kommer ud og har de kompetencer, som efterspørges. Så selvfølgelig forholder vi os til brug af digitale medier, og selvfølgelig skal vi derfor også forholde os til brug af iPads. Vi har det bare ikke på undervisningen specifikt endnu. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi som pædagoguddannelse forholder os til nye tendenser, herunder iPads,” siger hun.

På nuværende tidspunkt indgår pædagogisk viden om iPads ikke som et obligatorisk element på pædagoguddannelsen, men Randi Bjørndal Jensen vil ikke afvise, at det er noget vi kommer til at se i fremtiden.

Læs også:

Børn træner tal og bogstaver inden skolestart

IPads til nordsjællandske vuggestuebørn