Voksne kommer og går, børnenes lidelser består

I sin rapport skriver Cepos, at en personaleudskiftning på over 30 procent kan påvirke de pædagogiske indsatser negativt.           I Rudersdal Kommune er tallet 39 procent. Foto: Katrine Hoppe

 

Som barn i Rudersdal Kommune er det snarere reglen end undtagelsen at møde ind til et ukendt ansigt i børnehaven eller vuggestuen. Og som forælder kan man som oftest ikke gøre andet end at håbe på, at en fremmed er en ven, du bare lige har mødt, når man afleverer om morgenen, og der igen er nyt personale i daginstitutionen.

I starten af april udgav tænketanken Cepos nemlig en analyse over personaleudskiftningen i landets kommunale daginstitutioner. ”Store forskelle i personaleudskiftningen i kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-5 år” hedder analysen, og her fremgår det, at Rudersdal topper listen som dén kommune, der har størst udskiftning i personalet i de kommunale daginstitutioner. 39% af personalet i daginstitutionerne i kommunen blev udskiftet om året i årene 2017-2021, viser analysen.

Og hvis man har børn i en af kommunens daginstitutioner, så kommer de tal nok ikke som den helt store overraskelse. En mor fortæller, at hendes søn har skulle forholde sig til 22 nye voksne siden september. Hun har ikke lyst til at stå frem med navn, men fortæller, at hun mærker konsekvenserne af, at der i den grad mangler stabilitet i de voksne, som hendes søn tilbringer størstedelen af sine vågne timer med.

– Nu har der været så mange forskellige voksne, og han har jo også fundet ud af, at der jo ikke er noget, han kan gøre. Men han sover virkelig dårligt, altså han har rigtig mange opvågninger om natten, hvor han ligger og råber ”nej, nej, nej!”, siger hun.

Hun fortæller, hvordan hendes søn tidligere reagerede voldsomt på de mange nye voksne på stuen, men at han nu bare har accepteret omstændighederne, som de er.

Og det er netop nogle af de tegn på mistrivsel, som man kan se hos børn, der oplever stor ustabilitet i forhold til, at de voksne i daginstitutionerne hele tiden bliver udskiftet. Det forklarer lektor i psykologi ved Københavns Universitet, Johanne Smith-Nielsen.

– Enten trækker de sig ind i sig selv, lærer at undertrykke deres behov og følelser mens de er i dagtilbud, ellers bliver de mere stressede, mere grædende, mere klynkende og mere usikre, og ofte vil man se, at de har stor modstand mod at komme i dagtilbuddene, siger Johanne Smith-Nielsen.

Konsekvenser på længere sigt

Udover at børnene kan opleve mistrivsel her og nu, kan stor ustabilitet i de voksne i daginstitutionen også føre til, at vigtig udvikling hos barnet går tabt. Det forklarer Johanne Smith-Nielsen.

– Barnet kan miste en masse gode udviklingsmuligheder. For dagtilbuddet er, hvis det er et godt dagtilbud, og der er nogle gode voksne, et virkelig godt udviklingsrum, og voksne i dagtilbud giver børnene udviklingsmuligheder hele tiden, så det kan simpelthen bare gøre, at børnene mister en masse muligheder for at lege, lære og udvikle sig, siger hun.

Ifølge Johanne Smith-Nielsen kan det have konsekvenser for børnene, som vil følge dem mange år frem.

– Det kan have den konsekvens, at børnene ikke har tillid til nye voksne, når de går fra vuggestue til børnehave, at de ikke har tillid til, at de voksne i børnehaven kan bruges til noget, eller de voksne i skolen kan bruges til noget, siger hun.

Også Cepos peger i sin analyse på, at det kan have alvorlige konsekvenser for børnenes udvikling, når personaleudskiftningen i daginstitutionen er for høj. De skriver blandt andet, at barnets prosociale kompetencer kan blive påvirket

– De prosociale kompetencer vedrører evnen og tilskyndelsen til via empati at hjælpe andre, samarbejde og dele. At handle med venlighed og forståelse over for andre, skriver de.

Nu vil kommunen spare penge på dagtilbudsområdet

Rudersdal Kommune har nu besluttet at gennemføre, hvad de kalder et kvalitets- og trivselstjek på dagtilbudsområdet. På baggrund af det tjek vil kommunen så udarbejde en række anbefalinger til, hvordan man kan løfte kvaliteten i alle børnehuse. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse, hvor de også erkender, at man er bevidste om problematikken med stor personaleudskiftning i kommunens daginstitutioner.

– Gennem årene har kommunen oplevet, at det er blevet sværere og sværere at rekruttere og tilknytte pædagoger. Det skriver Rudersdal Kommune i pressemeddelelsen.

Men på trods af den erkendelse, kunne noget godt tyde på, at børnene i Rudersdal Kommune måske kommer til at vente lidt endnu på flere voksne i vuggestuer og børnehaver. For kommunen fattes penge, og budgetterne er skredet. Derfor skal politikkerne finde nu 17 millioner kroner, der mangler.

På det seneste møde i økonomiudvalget, blev det så besluttet, at 500.000 kr. af de penge skal findes på besparelser på kompetenceudviklingen i daginstitutionerne i 2024. Altså penge, der er afsat til blandt andet at videreuddanne personale i dagtilbuddene. Det fremgår af referatet fra mødet i økonomiudvalget d. 17. april.

Cepos’ analyse over personaleudskiftning i daginstitutionerne

    • D. 2. april 2024 udgav Cepos en analyse, der viste, at der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til, hvor stor personaleudskiftningen er.
    • I årene 2017 til 2021 lå den gennemsnitlige årlige personaleudskiftning på 30,3% i vuggestuer og børnehaver og på 7,3% i dagplejer.
    • Kommunerne med den højeste personaleudskiftning er: Rudersdal, Århus, Allerød, Egedal og Hørsholm
    • Kommunerne med den laveste personaleudskiftning er: Skive, Vesthimmerland, Aabenraa, Lolland og Norddjurs.

Kilde: Cepos

Men ifølge Anne Christiansen, der er formand for børne- og skoleudvalget i Rudersdal Kommune, så har de store udskiftninger i personalet i daginstitutionerne ikke noget at gøre med, at der mangler penge på området. Derfor tror hun heller ikke, at de besparelser, som nu er blevet besluttet, vil påvirke personaleudskiftningen.

– Selvom vi fordoblede vores budget til uddannelse, så ville vi ikke kunne bruge pengene, siger hun.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten læste Cepos’ analyse. Journalisten mødtes med erfaringskilden for at foretage interview. Interview med ekspertkilde og kommunalpolitiker blev foretaget telefonisk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.