Dragør Kommune mangler stadig pædagoger i daginstitutionerne: »Vi tager det alvorligt«

Der er langt imellem de uddannede pædagoger, som børn i Dragør møder i kommunes daginstitutioner. Arkivfoto: NetAvisen

En pædagog til seks børnehavebørn og en pædagog til tre vuggestuebørn.

Det er de minimumsnormeringer, som alle landets kommuner skal have indført i 2024. Det gælder også Dragør Kommune.

Men for Dragør Kommune er der langt til målet. Kommunen havde i 2021 den mindste andel af uddannede pædagoger i forhold til antallet af dagsinstitutionsbørn: En pædagog til sytten børnehavebørn og en pædagog til otte vuggestuebørn. Det fremgår af en optælling på baggrund af Danmarks Statistik udført af fagforeningen BUPL.

Siden da er der dog sket en udvikling i den positive retning. Ifølge Dragør Kommunes borgmester Kenneth Gøtterup (K) ligger pædagogandelen i dag på 46 procent ud af alle medarbejdere, hvor resten er enten pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter. Dragør Kommune er dog langt fra målsætningen om at få andelen af pædagoger op på 60 procent.

– Det glæder mig, at vi indenfor det sidste år har løftet andelen af ansatte med 7 procent point. Det viser, at de ting, vi arbejder med, virker, men vi er ikke i mål endnu, siger Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), som er ny formand for Børne-, Fritids,- og Kulturudvalget i Dragør Kommune.

På trods af fremskridt anerkender borgmester Kenneth Gøtterup (K) også, at pædagogmangel stadig er en udfordring i Dragør Kommune.

– Vi er nødsaget til at kigge alvorligt på det her. Vi har en politisk målsætning om, at vi gerne vil have en 60/40-fordeling i Dragør, og vi har brug for uddannet arbejdskraft, siger Kenneth Gøtterup (K).

Tal på andelen af pædagoger i Dragør Kommune

  • 46 procent er uddannede pædagoger.
  • 9 procent er pædagogiske assistenter.
  • 44 procent er pædagogmedhjælpere.

Kilde: Interview med borgmester Kenneth Gøtterup (K).

Det er vanskeligt at bryde den onde rekrutteringscirkel

Borgmesteren lægger vægt på, at der skal laves en handleplan for at få flere uddannede pædagoger til daginstitutionerne i Dragør Kommune.

– Vi har rekrutteringsudfordringer, og derfor skal vi lave en ordentlig handleplan for, hvordan vi kan rekruttere. Vi skal se på hvilke tiltag, der kan sættes i gang, og det mener jeg, at vi som kommune skal gøre sammen med de faglige organisationer, siger han og fortsætter.

– Vi har brug for at have pædagoger i vores institutioner, og det er ikke fordi, at vi ikke har dygtige medhjælpere. Men jo færre pædagoger der er, jo sværere får vi også ved at rekruttere. Derfor skal vi have vendt udviklingen.

Læs også: Pædagogisk leder frygter for børnenes fremtid: »Vi har ikke ressourcer nok til at bevare det pædagogiske arbejde«

Faglig sekretær og kommuneansvarlig for Dragør i BUPL Jan Poulsen mener, at den tendens hænger sammen med Dragør Kommunes mangel på pædagoger.

– Pædagoger vil jo godt være en del af et kompetent og fagligt fællesskab. De ved godt, at hvis de ansættes i en institution, hvor pædagogandelen er så lav, som den er i Dragør Kommune, så bliver arbejdsopgaverne meget større. Det betyder, at de ofte vil vælge institutionen fra, siger Jan Poulsen.

Ifølge Jan Poulsen vil pædagoger være tilbøjelige til at vælge en institution, hvor der er en højere andel af pædagoger. Det giver nemlig større mulighed for faglig sparring og for at kunne løfte de pædagogiske opgaver.

Lov om minimumsnormeringer 

  • Der indføres lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2024.
  • Loven om minimumsnormeringer forpligter kommunerne til at have minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuer og en til seks børn i børnehaver.
  • Aftalen blev ingået i 2020 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Det kan gå udover børnene

Ifølge Jan Poulsen kan mangel på uddannede pædagoger trække faglige ressourcer væk fra børnene.

– Det er klart, at hvis man har en pædagogisk uddannelse, har man en særlig faglighed til at lave sociale børnefællesskaber, arbejde med dannelse og understøtte børn med særlige udfordringer. Man har også et særligt blik for de udsatte børn med sociale problemstillinger, siger han og fortsætter.

– For at man kan arbejde med det, og for at man overhovedet har fokus på det, så kræver det, at man er uddannet pædagog.

Det gør kommunen lige nu for at øge andelen af pædagoger

Ifølge formanden for Børne-, Fritids,- og Kulturudvalget, Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), blev der i foråret lavet en forhåndsaftale med BUPL, der går ud på, at pædagoger i Dragør får en lønstigning efter et års ansættelse.

– Det gjorde vi for ikke at sakke bagud lønmæssigt i forhold til Tårnby og København. Det er vi nødt til, fordi vi ligger helt ud på spidsen af Amager. Der er et stykke vej, og metroen går ikke hele vejen herud, siger formanden og fortsætter:

– De sidste år har vi også fastholdt prioriteringer om at holde kurser for vejlederne af de studerende, så vi kan behandle de nye pædagogstuderende så godt som muligt. Så vi på den måde kan give dem lyst til også at arbejde i Dragør efterfølgende.

Ifølge BUPL’s faglige sekretær Jan Poulsen bør Dragør Kommune have fokus på merituddannelsen, hvor en pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, som har arbejdet i en daginstitution i to år eller mere, får muligheden for at tage en fuld pædagoguddannelse.

– Det er deres eneste mulighed for, at de kan højne pædagogandelen. Derudover bør de lave attraktive studiemiljøer for de pædagogstuderende i deres praktikperioder, så de på den måde kan tiltrække nyuddannede pædagoger, siger Jan Poulsen.

Læs også: Mor til vuggestuebarn: «Det er til tider rent kaos»

Borgmester Kenneth Gøtterup (K) ønsker også at sætte fokus på at videreuddanne pædagogmedhjælpere.

– Vi skal i langt højere grad kigge på den strategi, der handler om at få flere af vores medhjælpere til at uddanne sig til pædagoger, siger borgmesteren.

Lige nu har Dragør Kommune ikke en politisk vedtaget handlingsplan, som er direkte målrettet normeringerne, da de arbejder på udfordringen på forskellige niveauer. Først til december modtager Dragør Kommune en halvårlig status på området med tal på de aktuelle normeringer i hver daginstitution.

– Jeg kan ikke afvise, at vi på baggrund af den status beslutter en handlingsplan på området, men det er for tidligt at sige nu. Uanset står den politisk fastsatte 60/40-fordeling fast, fortæller Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

Sådan gjorde vi: Journalisten fik idéen på baggrund af debat om emnet i Facebookgruppen ‘Vores Dragør’ og af BUPL’s optælling af pædagoger i forhold til antallet af daginstitutionsbørn. Borgmester Kenneth Gøtterup (K), formand for Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) og Faglig sekretær og kommuneansvarlig for Dragør i BUPL Jan Poulsen er alle blevet interviewet over telefonen.