Pendlerforening vil have mere tilbage for togforsinkelser

Flere end 105.000 pendlere er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Foto: Jens Hasse/Chili foto

Der skal ske ændringer i den måde, DSB udregner pendlernes godtgørelse, når togene er forsinkede. Det siger talsmand for Pendlerklubben Kystbanen, Michael Randropp, der taler på vegne af pendlerne på togstrækningerne mellem Helsingør og Malmø.

– Vi mener, at vi som pendlere skal have godtgørelse for det produkt, vi betaler for, siger Michael Randropp.

Sådan fungerer DSB Pendler Rejsetidsgaranti

  • DSB udbetalte i 2017 samlet set mere end 17 mio. kr. i Pendler Rejsetidsgaranti. Ordningen havde i 2017 105.000 pendlere tilmeldt på landsplan.
  • Ordningen er for passagerer med enten ungdomskort, pendler- eller periodekort, erhvervs- eller Øresundskort samt årskort til bus og tog.
  • Som pendler tilmelder man sig én strækning, man benytter sig af, hvoraf godtgørelsen bliver udregnet.
  • For fjern- og regionaltog er kundepunktlighedsmålet 82,9 %. Er man derfor f.eks. tilmeldt en strækning, hvor månedens kundepunktlighed nåede op på 80,9 %, får man som tilmeldt refunderet 2 % af sine udgifter til månedens togrejser.
  • Man skal som passager selv tilmelde sig ordningen. Du kan tilmelde dig DSB Rejsetidsgaranti her.

Kilde: DSB

Forsinkelser kompenseres kontant

DSB Pendler Rejsetidsgaranti udregnes ved at sammenligne DSB’s månedlige resultater for togenes kørsel med det mål, som fremgår af kontrakten mellem DSB og Transportministeriet. Her har man fokus på kundepunktlighed. Det betyder, at passagerne skal komme frem til deres destination inden for tre minutter af den planlagte køreplan.

Hvis ikke månedens mål for kundepunktlighed opfyldes, udbetaler DSB en godtgørelse til ordningens tilmeldte pendlere på de strækninger, der er ramt af forsinkelser eller aflysninger.

Læs også: Efterårsblade skaber forsinkelser i togtrafikken – igen

Men godtgørelsen, som pendlerne modtager, når togene er forsinkede, er ikke retfærdigt skruet sammen, mener Michael Randropp. Ifølge ham burde godtgørelsen udregnes ud fra den fulde pris, som pendlerne betaler for at køre med DSB, og ikke bare det mål, som DSB har aftalt at leve op til.

– Hvis du går til slagteren og betaler for et kilo oksekød, men kommer hjem med 800 gram, så vil du jo stadig gerne have de sidste 200 gram. Det er det samme, vi mener, når vi vil ændre måden, man udregner godtgørelsen på, siger Michael Randropp.

DSB: Dansk ordning er i den øverste ende af skalaen

Hos DSB mener man, at ordningen er retfærdig, da den forholder sig til de mål om kundepunktlighed, som DSB’s kontrakt med Transportministeriet indeholder. DSB har nemlig et mere restriktivt syn på forsinkelser, end man har i andre lande, ligesom at man også har et højere niveau for godtgørelse i tilfælde af forsinkelser. Det siger DSB’s Informationschef, Tony Bispeskov:

– Vi har en rejsetidsgaranti, der både dækker for DSB’s fejl, men også for forsinkelser påført af andre aktører, siger Tony Bispeskov og fortsætter:

– Vi står på mål for vores del af aftalen, når vi tilbyder rejsetidsgarantien.

Tony Bispeskov forstår godt, at pendlerne gerne så, at godtgørelsen for forsinkelser og aflysninger var højere. Han pointerer, at DSB ikke kan garantere passagererne imod uforudsete forsinkelser, som for eksempel nedfaldne køreledninger eller personpåkørsler. Derfor er det mere realistisk at godtgøre efter målene for kundepunktlighed i kontrakten med Transportministeriet.

– Der er indgået en kontrakt mellem DSB og Transportministeriet, hvor der er aftalt et niveau for kundepunktlighed, vi skal overholde. Det er det mål, vi kan forholde os til, siger Tony Bispeskov og uddyber:

– Der kan hurtigt opstå akutte grunde til forsinkelser. Vi kan ikke give garantier for togenes punktlighed, hvis tog bryder sammen, eller hvis sporene ikke er køreklar. Derfor giver vi en godtgørelse i stedet.

Hellere tog til tiden end pengene tilbage

Michael Randropp går mere op i, at togene kommer til tiden end at få penge tilbage for forsinkelser. Det at komme frem til tiden er nemlig det vigtigste for pendlerne, mener han:

– Dybest set vil vi jo gerne bare komme på arbejde og hente børn til tiden. Men som det er lige nu, tager jeg afsted en halv time før, da jeg ikke har tilliden til, at togene kører til tiden.

Tony Bispeskov er enig i, at det vigtigste er, at togene kører som planlagt, fremfor at fokusere på godtgørelsen. Derfor bliver målet for kundepunktligheden sat højere, som forholdene for togtrafikken forbedres.

– I takt med at forholdene bliver bedre for togkørslen, vil målet blive hævet, så kundepunktligheden følger med udviklingen af tognetværket i Danmark, siger Tony Bispeskov.

Sådan gjorde vi: Netavisen tog kontakt til DSB for at få nøgletal og informationer om DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Herefter tog Netavisen kontakt til Pendlerklubben Kystbanen for at høre deres syn på ordningen. Til sidst talte Netavisen med DSB’s informationschef, Tony Bispeskov, der forholdt sig til Pendlerklubben Kystbanens kritik af ordningen.

One Response to "Pendlerforening vil have mere tilbage for togforsinkelser"