Personer med psykisk sygdom opsøger clairvoyante bag lægernes ryg

Der findes ikke nogle tal på, hvor mange personer med psykiske lidelser, der opsøger clairvoyante. Foto: Pixabay

– Det sker helt sikkert inden for vores branche i et ikke uvæsentligt omfang.

Sådan siger Henrik Krarup Lindholm, der er næstformand i Clairvoyant Foreningen, om omfanget af personer med psykiske lidelser, der opsøger clairvoyante for at få åndelig rådgivning.

Klienterne kan have diagnoser, der varierer bredt fra depression, angst til paranoid skizofreni, og de clairvoyante kan altså derfor i vist omfang rådgive klienter, der allerede er i behandling i det psykiatriske system.

Henrik Krarup Lindholm understreger dog, at foreningen ikke har nogle tal på området, da det er svært for den enkelte clairvoyante at vurdere, hvorvidt deres klient har en psykisk lidelse.

– Det er meget svært at svare på. I første omgang er det ikke sikkert, at clairvoyante ved, at klienten har en psykisk sygdom. I anden omgang er det ikke noget, som foreningen fører statistik på, siger han.

Clairvoyance Foreningen varetager interesserne for clairvoyante rådgivere i Danmark og har omkring 75 medlemmer, der alle har gennemgået mindst 120 timers uddannelse i clairvoyance. Clairvoyance er dog ikke godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed som en alternativ behandlingsform.

Henrik Krarup Lindholm understreger, at clairvoyance skal ses som rådgivning fremfor behandling. En gennemgang af flere af medlemmerne af Clairvoyant Foreningen afslører, at de fleste clairvoyante også arbejder med anden alternativ behandling såsom healing eller hypnose.

Se også: TV: Alternativ behandling skal benyttes som supplement

Rundspørge bekræfter problematikken
Det har ikke været muligt at indhente tal fra psykiatrien i forhold til omfanget af patienter med psykiske lidelser, der opsøger clairvoyante.

I en telefonisk rundspørge til fem clairvoyante bekræfter alle fem dog, at de har oplevet at blive kontaktet af personer med psykiske lidelser. Det er dog meget forskelligt, hvorvidt de clairvoyante vælger at tage imod klienterne. Lene Vanting fra Vejle er clairvoyant og oplever ofte, at hendes klienter har psykiske lidelser.

– Jeg tror, at det er en tredjedel af alle mine klienter, der har psykiske lidelser, siger hun og uddyber.

– Det er primært klienter med angst, depression eller stress, men der er også nogle med skizofreni.

Kit Liesel Dalager fra Greve er også clairvoyant, men oplever det dog ikke i samme omfang.

– Mine primære klienter er ganske normale mennesker. Der kommer dog nogle klienter med psykiske lidelser, men det er ikke i hobetal, siger hun.

Hun har dog også rådgivet enkelte psykiatriske patienter igennem tiderne.

– Jeg har helt klart nogle psykiatriske patienter, som jeg har hjulpet igennem tiden, hvor de samtidig har været i et forløb i det offentlige system, men det er enkeltstående tilfælde. Hvis der er noget, så er det personer med forskellige former for depression, siger hun.

Henrik Krarup Lindholm understreger i samme ombæring, at medlemmerne af foreningen uanset hvad altid skal stille klienten bedre, og clairvoyance må derfor aldrig erstatte psykiatrisk behandling.

– Vi forsøger aldrig, aldrig, aldrig på at erstatte psykiateren, eller på at få klienten til at stoppe med tage medicin. Det er bare no-go, siger han.

Så mange rammes af psykisk sygdom

  • – Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere.
  • – Hver 4. dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet er tallet op mod hver 3. dansker.
  • – Alvorlig psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen
  • ‍- 25 pct. af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger
  • – 336.555 danskere har haft mindst én kontakt til det psykiatrisk sygehusvæsen inden for de seneste fem år
  Kilde: Dansk Psykiatrisk Selskab

Ånderne afgør, om clairvoyanten kan tage imod en klient
I visse tilfælde kan de clairvoyante dog stadig tage imod personer med psykiske lidelser. Henrik Krarup Lindholm siger, at det er normal procedure, at de clairvoyante spørger ånderne til råds, hvis en klient med psykiske lidelser ønsker at få åndelig rådgivning.

– Man spørger ind til sine åndelige vejledere, om denne klient skal i rådgivning hos den clairvoyante. Netop fordi det i værste fald skade kan patienten, hvis det bliver gjort forkert, siger han.

Henrik Krarup Lindholm understreger i samme ombæring, at det er ekstremt svært igennem clairvoyant rådgivning at hjælpe en klient med psykiske lidelser. Hvis ånderne giver grønt lys, så kan de clairvoyante give et alternativt perspektiv på den psykiske lidelse.

– Hvis det er afklaret, at der er mulighed for at give hjælp, så har vi kunne konstatere, at vi en anden beskrivelse af nogle patienter, der har fået konstaterede psykiske diagnoser, som vi kan kalde spontant åbne. Det er mennesker, der uden at vide det og uden at ville det, har kontakt til den åndelige verden, siger han.

Der er rettet henvendelse til Dansk Psykiatrisk Selskab, Hovedstadens Psykiatri, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation, men ingen har haft ønske eller mulighed for at medvirke i denne artikel.

Sådan gjorde vi: Journalisten faldt over en række facebookgrupper, hvor sårbare personer hævdede at være besat af ånder og ønskede hjælp af clairvoyante. Journalisten tog herefter kontakt til Clairvoyant Foreningen samt foretog en rundspørge af fem clairvoyante for at forstå omfanget af problematikken. Sideløbende forsøgte journalist at indhente kommentarer fra forskellige institutioner eller organisationer indenfor psykiatrien.