Politiske spilleregler besværliggør krisekommunikation i DONG

Når krisen brænder på, så er det nemmere at være privat virksomhed end statsejet. Det viser Eldrup-sagen, hvor DONGs kommunikation har mødt kritik fra flere sider. Da DONG er en statslig virksomhed, kræver politikerne straks ansvar og handling, mener senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

– Der er nogle andre spilleregler, når du har nogle politiske hensyn. Der var jo ikke gået 18 sekunder, fra denne fyring (Anders Eldrups red.) blev offentliggjort, til at politikerne var ude med både den ene, anden og tredje udmelding. Det er man selvfølgelig nødt til at tage stilling til og rette ind efter som bestyrelsesformand. Jeg forestiller mig også, at det er derfor tingene er lagt så forholdsvis åbent frem, som man har forsøgt at gøre. Det hensyn havde man ikke skullet tage i et almindeligt børsnoteret selskab, fortæller Jacob Pedersen.

DONG er et aktieselskab, hvor staten ejer 76 procent af aktierne, og de resterende 24 procent er fordelt mellem forskellige danske energiselskaber. Der var planer om at børsnotere DONG i 2008, men med finanskrisens indtog faldt dette projekt til jorden.

Forskel på kommunikation i statslige og private virksomheder

– Den pressekonference som Fritz Schur (bestyrelsesformand i DONG red.) afholdte, den er jeg ikke sikker på ville være blevet afholdt i et privat selskab. Der ville man snarere have kommunikeret via pressemeddelelser, end at man ville have stået åbent frem. Det har været nødvendigt i DONG qua det, at man er så statsejet, og med de interesser, der er der, har det været nødvendigt at melde meget åbent ud, siger Jacob Pedersen.

Havde DONG været et almindeligt børsnoteret selskab, så havde kommunikationen set anderledes ud, vurderer senioranalytikeren fra Sydbank:

– I et rent børsnoteret selskab uden statslig indblanding forestiller jeg mig, at en sag som denne ville være klaret via pressemeddelelser og nogle interne undersøgelser og måske også en ekstern undersøgelse, men slet ikke så stort slået op, som det det er nu i DONG.

(Foto: DONG Energy A/S)

Læs mere:

Bundkarakter til kommunikationen i DONG-skandalen

DONG’s kommunikationschef: »Det er ikke så simpelt«

DONGs børseventyr kunne have været dyrt for investorerne