Prisvindende pumpe køler maden med CO2

Mange vil givetvis forbinde CO2 med uønsket drivhusgas og global opvarmning. Det kan derfor virke paradoksalt, at det smarte ved en ny kølepumpe fra Grundfos netop er, at den kan bruge CO2 og andre naturlige stoffer som kølemiddel.

Pumpen har netop vundet ugeavisens Ingeniørens årlige produktpris for nyskabende teknologi. Formand for dommerpanelet og miljødirektør i Rambøll Hanne Christensen begrunder:

»Der er et enormt marked for det her og dermed også et meget stort potentiale for minimering af udslippet af klimafjendtlige gasser.«

Kølemidler opvarmer globalt
Det er nemlig et kendt problem, at der kan forekomme udsivning fra køleanlæg, og indtil nu har mindre anlæg, som dem der findes i supermarkeder, været henvist til at anvende syntetiske kølemidler. Et af de mest almindelige kølemidler kan per kg påvirke klimaet næsten 4000 gange mere end 1 kg CO2 udledt i atmosfæren.

»Man ved, at supermarkedskøleanlæg har lækagerater, der ligger i størrelsesordnen 10-30 procent af den fyldning, de har, per år,« forklarer Bjarne Dindler Rasmussen, der er produktchef hos Grundfos. Han siger, at supermarkederne derfor er nødt til at fylde kølemidler på anlæggene flere gange om året.

Stor energibesparelse
Dertil kommer, at den nye pumpe er meget energieffektiv. Grundfos vurderer, at pumpen kan give en årlig energibesparelse på op til 70 % svarende til 20.000 kWh om året i et almindeligt supermarked.

Faktisk har man anvendt CO2 som kølemiddel til anlæg på industriel skala i årtier, men Grundfos-pumpen er den første af sin slags, der kan bruges i mindre køleanlæg.

Men der er flere gode grunde til at anvende CO2 som kølemiddel. For i modsætning til mange syntetiske kølemidler er CO2 hverken giftigt eller letantændeligt, og så er det både billigt og let – for ikke at sige rigeligt –tilgængeligt.

Ikke dyrere end de andre
En mulig ulempe ved den nye pumpe kunne være, hvis indkøbsprisen er markant højere end for andre køleprodukter på markedet.

»Såfremt den er væsentlig dyrere i anskaffelse end en traditionel pumpe, så er der mange, der går efter, hvad investeringen er her og nu, selvom totalomkostningen er større,« siger Hanne Christensen.

Det afviser Bjarne Dindler dog, at den skulle være. Han siger, at en udskiftning af en eksisterende pumpe også vil kunne betale sig.

»Så taler vi nok om en tilbagebetaling i størrelsesordnen to år,« siger Bjarne Dindler.