Psykisk syge unge skal hjælpes med ny app

Ny app skal hjælpe udsatte unge, til at komme tættere på socialrådgiveren.    Foto: rickyysanne
Ny app, skal hjælpe udsatte unge til at komme tættere på socialrådgiveren.Foto: Moguefile.com

Unge, som lider af en psykisk sygdom, eller udsatte unge med andre vanskeligheder får nu et redskab til at få mere hjælp fra deres socialrådgiver.

Nyt forskningsprojekt skal køre som et pilotprojekt i to år, og bliver en aktiv del af de udsatte unges hverdag efter jul. Herefter er tanken, at Metropolhøjskolen skal integrere konceptet i en videreuddannelse til socialrådgiverne.

Læs også: 6 mio. kr. til stærkere indsats for udsatte unge

I takt med, at vores samfund bliver mere og mere digitaliseret, rettes fokus nu på udviklingen mellem socialrådgiveren og de udsatte unge i Københavns Kommune.

Jeg ser en eventuel fare for, at vi kommer til at stirre os alt for blinde på teknologien frem for at se på, hvad der reelt sker i hverdagen omkring den unge.
Niels Barkholt, Næstformand for fagforeningens presseansvarlige

Idéen er at digitalisere de unge ved hjælp af en app til smartsphones. Projektet giver socialrådgiveren et værktøj, som løbende kan følge op på de unge, og det gør, at de kan henvende sig direkte til socialrådgiveren i en app, hvis der er behov.

Det forklarer forskningsleder Frank Cloyed Ebsen, som står bag iværksættelsen af det nye forskningsprojekt.

Uddybende siger han:

-Lige nu er systemet sådan, at det bliver socialrådgiverens fortolkning igennem de unges stemme, som den udsatte bliver evalueret på baggrund af.

Appens formål i praksis

-Den her app vil ikke ændre på vores vilkår, for at være i dialog med den unge, vi vil stadig være under tidspres. Men det vil metodeudvikle vores måde at  få feedback på, og vise om vores indsats reelt virker, og det er positivt.

Med udsat ung menes:

  • de har svære betingelser psykisk eller fysisk
  • de unge udsatte skal observeres ca. hver tredje måned, hvis der fra kommunens side er kendskab til deres eventuelle vanskeligheder
  • kommunen skal tilbyde rådgivning

KIlde: Retsinformation.dk

Siger næstformanden for fagforeningens presseansvarlige Niels Barkholt, som uddyber:

-Det vigtige er, at man går kritisk frem i forhold til at implementere den teknologiske del. Jeg ser en eventuel fare for, at vi kommer til at stirre os alt for blinde på teknologien frem for at se på, hvad der reelt sker i hverdagen omkring den unge.

Både Frank Cloyed Ebsen og Niels Barkholt er positive omkring det eventuelle tiltag, fordi målet er at øge fokus på et manglende element -vedvarende kommunikation mellem den unge og socialrådgiveren. Dernæst mener de også, at appen passer til vores digitaliseret samfund. Og det vil skabe en forhåbentlig vedvarende kontakt i form af appens online aspekt, som ikke er set hidtil.

Men om pilotprojektet bliver en succes må fremtiden vise. Det er i al fald et forsøg på at optimere betingelserne for både borgeren og sagsbehandleren, slutter Niels Barkholt.

Læs også: BEDRE UDDANNET TIL AT HJÆLPE UDSATTE UNGE