Regeringen vil gøre det nemmere at suspendere en borgmester

Regeringen vil gøre det nemmere at suspendere en borgmester. Det sker som en konsekvens af Farumkommissionens beretning, som blev fremlagt torsdag.

Farumkommissionen kommer blandt andet med to anbefalinger om lovændringer: For det første bør man se på reglerne for, hvornår en borgmester kan suspenderes.

For det andet bør der indføres mere ufravigelige frister for, hvornår dagsordner og bilag skal sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne forud for møder i kommunalbestyrelsen.

Regeringen har besluttet at nedsætte et lovforberedende udvalg, der skal se på de to anbefalinger.