Rekordholderen Roskilde vil udbygge føringen i antallet af bofællesskaber

Musicon er et af de tre steder i Roskilde Kommune, hvor nye projekter skal give basis for at danne bofællesskaber. Foto: Linnea Sophie Weibel

Lysten til at dele sin hverdag med andre, hjælp til hverdagens gøremål og naboer, der er mere end bare fremmede på den anden side af hækken. Ifølge Roskilde Kommunes hjemmeside er det alt sammen noget, der lokker borgerne til at flytte i bofællesskab. Nu skal tre nye projekter give basis endnu flere bofællesskaber oven i de 25, som der allerede er etableret i kommunen.

Forskelligartede initiativer

www.bofællesskab.dk fremgår det, at Roskilde Kommune har Danmarksrekorden i etableringen af bofællesskaber. Ifølge kommunen selv er det de gode erfaringer med de allerede eksisterende bofællesskaber, der danner grobund for at viderebygge tendensen.

– Formålet med de tre nye bofællesskaber er at fortsætte den succes, vi mener, vi har skabt med de 25 bofællesskaber, vi allerede har. Vi kan se, at det skaber noget konkret værdi for de områder, de er i, siger strategisk byudvikler Anna Brandt Østerby.

De tre initiativer er imidlertid ikke helt ensartede. I Musicon skal der på fire grunde være basis for ”fællesbyg”, hvilket betyder, at flere familier kan gå sammen om at opføre og bygge en bolig fra bunden efter deres egne ønsker og behov. I Slottet på Sankt Hans skal der opføres boliger i de historiske bygninger, hvilket også vil give plads til et selvgroet bofællesskab, hvor borgerne selv har fundet sammen og har taget initiativet til at danne et bofællesskab. I Trekroner Øst skal opførelsen af nye boliger ligeledes kan give plads til et selvgroet bofællesskab

– Kernen af et bofællesskab er som regel ressourcestærke mennesker drevet af et stærkt værdisæt, og de kommer typisk med en meget høj kulturel kapital, hvis ikke økonomisk kapital. Potentialet er, at mange af dem er drevet af en social dagsorden, udtaler Anna Brandt Østerby.

Læs også: Kommunen lover at bevare natur, når historisk psykiatrisk hospital forvandles til boliger

Fællesskab og bedre trivsel

Fakta om bofællesskaber:

  • Der er en stigende interesse i bofællesskaber i disse år
  • Bofællesskaberne er karakteriseret ved beliggenhed i mindre byer med mellem 2.000 – 10.000 indbyggere
  • Der bor mange børnefamilier i bofællesskaberne, og par med børn udgør 46% af husstande i aldersblandede bofællesskaber
  • I de aldersblandede bofællesskaber har mange af beboerne lange videregående uddannelser og professionsuddannelser.

Kilde: Build rapport: Kortlægning og analyse af bofællesskaber i Danmark.

Ifølge Jesper Ole Jensen, seniorforsker på instituttet for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet, har bofællesskaber på mange måder en positiv indvirkning på det sociale miljø.

– Det er primært fællesskabet, man går efter i bofællesskaber. Generelt er ens trivsel bedre, når man er i forskellige former for fællesskaber og har sociale relationer. Det gælder både livskvalitet og helbred, fortæller han.

Samme toner lyder fra kommunen selv, når bofællesskabernes tiltrækningskraft på borgerne forklares.

– Det er den lidt en landsbyagtige tankegang, som folk finder attraktivt. De gode erfaringer gør, at vi laver flere bofællesskaber, fortæller presse- og kommunikationskonsulent i Roskilde Kommune Lars Elmsted.

Jesper Ole Jensen påpeger yderligere, hvordan kommunen også selv har en aktie i etableringen af bofællesskaber.

– Bofællesskaber er en måde at få ressourcestærke borgere til at flytte til kommunen på. Og det kan være en fordel for kommunen, at man har nogle ude i civilsamfundet, som man kan planlægge nogle indsatser eller event med, siger han.

På kommunens hjemmeside fremgår det, at planerne er at viderebygge traditionen og skabe endnu flere bofællesskaber i fremtiden.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt et opslag på Roskilde Kommunens Facebook side, der omhandlede de tre nye projekter. Herefter kontaktede journalisten Lars Elmsted og Anna Brandt Østerby, for at høre mere de nye muligheder for etablering af bofællesskaber. Derefter tog journalisten kontakt til Jesper Ole Jensen, for at høre, hvilken betydning bofællesskaber har for bylivet.