RUC og SDU: Helt fint at studerende smutter efter 3 år

Selvom det kan betyde tomme studiepladser, er både RUC og SDU positive over for, at deres studerende vælger andre veje på kandidaten  Foto: Morguefile
På trods af det kan betyde tomme studiepladser, er både RUC og SDU positive over for, at deres studerende vælger andre veje på kandidaten
Foto: Morguefile

Selvom der tegner sig et billede af, at et stigende antal studerende flygter fra Roskilde Universitet (RUC) og Syddansk Universitet (SDU) efter endt bachelor, finder de to universiteter ikke udviklingen problematisk. Tværtimod.

Nye veje på kandidaten
Andelen af studerende som i 2013 skiftede universitet efter endt bachelor:

  • DTU: 1%
  • CBS: 3%
  • Københavns Universitet: 4%
  • Aarhus Universitet: 8%
  • Aalborg Universitet: 10%
  • IT-Universitet: 13%
  • Syddansk Universitet: 20%
  • Roskilde Universitet: 21%

Kilde: Danmarks Statistik

Hver gang de to universiteter uddanner fem bachelorer, søger én mod andre universiteter for at tage sin kandidat. På RUC søgte godt 21 pct. af de bachelorstuderende i 2013 nye græsgange på deres kandidat, mens det på SDU gjaldt for 20 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

På DTU, CBS og Københavns Universitet er det til sammenligning kun mellem én og fire pct. af de studerende, som skifter universitet ved overgangen fra bachelor til kandidat.

Udviklingen er gået stærkt de seneste år. Tilbage i 2006 søgte markant færre væk fra Roskilde og Syddansk Universitet, end det var tilfældet sidste år. Dengang var andelen knap 13 pct. på RUC, og små 14 pct. på SDU.

Selvfølgelig skal det være muligt at tage én bacheloruddannelse, og så bygge en anden kandidat ovenpå for at få en bredere kompetenceprofil. Jeg ser det bare som en modernisering af uddannelsessystemet

Hanne Leth Andersen, Rektor på Roskilde Universitet

En modernisering af uddannelsessystemet

Prorektor på Syddansk Universitet, Bjarne Graabech Sørensen, ser tallene som et udtryk for, at det danske universitetssystem fungerer efter intentionen om et frit marked for kandidatvalg.

– Jeg er positiv over for udviklingen. Det er jo ikke fordi, vi ikke vil beholde vores bachelorer. Men der skal jo gerne være et velfungerende marked, som gør, at man efter endt bachelor kan søge hen, hvor man kan få sin ønskede kandidatprofil, siger han.

Læs også: Studerende har ulige muligheder for praktik

Også Roskilde Universitets rektor, Hanne Leth Andersen, er åben over for de studerendes universitetsskifte på kandidaten. Det er en helt central del af den europæiske uddannelsesreform “Bologna-processen”.

– Selvfølgelig skal det være muligt at tage én bacheloruddannelse, og så bygge en anden kandidat ovenpå for at få en bredere kompetenceprofil. Jeg ser det bare som en modernisering af uddannelsessystemet, siger hun.

Studerende: Kvalitetsproblem og svækket studiemiljø

For de studerende på Roskilde og Syddansk Universitet er det dog ikke så selvfølgeligt og ensidigt positivt, at hver femte af deres medstuderende søger andre veje på kandidaten.

Formand for Studenterrådet på RUC Drude Rohde synes, det er givende med tilkomne kandidatstuderende, som skaber et mere diverst universitet. Men hun mener, det er for let købt blot at forklare studieskiftet med fleksibiliteten i universitetssystemet.

– Jeg tror, at nogle studerende vælger RUC fra, fordi de ikke er tilfredse med den undervisning, de får. Vi har et fagligt kvalitetsproblem. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at de studerende finder noget bedre på andre universiteter, men de prøver, siger hun.

Læs også: Universiteter tør ikke satse på brede uddannelser

På Syddansk Universitet mener næstformand for Syddanske Studerende, Klaus Rose, ikke, at forklaringen skal findes i undervisningskvaliteten.

– Nogle leder efter et studierelevant job, som er lettere at finde i København. Nogle andre har måske haft SDU som andenprioritet, og efter endt bachelor prøver de så lykken igen på deres drømmekandidat. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vores studie- og nærmiljø kommer til at lide et knæk, når de studerende søger væk igen efter tre år, siger han.

Derfor kan de studerende skifte universitet
Bologna-processen blev startet i Europa i 1999 for at øge mobiliteten i uddannelsessystemet. Som følge heraf har Danmark bl.a. indført 3+2 strukturen. Det betyder, at du først tager en 3-årig bachelor, og herefter kan søge ind på en 2-årig kandidat, hvor du vil.Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udveksling af studerende skal gå begge veje

På trods af de studerendes kritik, påpeger Hanne Leth Andersen, at RUC ikke kun mister studerende til andre universiteter, men også oplever en tilstrømning.

– Vi har i hvert fald de sidste to år haft en pæn balance mellem studerende som søger væk, og tilkommende, der både kommer fra professionsuddannelser og andre universiteter. En tredjedel af dem som prøver lykken andetsteds vender faktisk tilbage til RUC, når de indser, at græsset ikke var grønnere på den anden side, siger hun.

Hun erkender dog, at det kan få konsekvenser for RUC’s økonomi, hvis balancen tipper, så antallet af studerende, som søger væk bliver større end antallet, som kommer til.

Læs også: Ekspert: Færre studiepladser vil ramme hårdt

Bjarne Graabech Sørensen anerkender også, at de studerendes universitetsskifte kan blive problematisk for Syddansk Universitets studiemiljø, faglighed og økonomi, hvis universitet ikke tiltrækker studerende udefra. Men det er ikke tilfældet, som det ser ud i dag.

– 42 pct. af alle Syddansk Universitets kandidatstuderende kommer andetstedsfra. Vi har altså en stor andel af kandidatstuderende, som søger ind fra andre universiteter, og ønsker lige netop de toninger på uddannelserne, som vi tilbyder, siger han.

Han uddyber, at Syddansk selvfølgelig gerne vil have flere studerende på deres kandidatuddannelser, men faktisk har oplevet en stigning på 17 pct. det sidste år.