Sexkrænkelser på nettet giver angst

Sexkrænkelser på nettet påvirker ofrets hverdag, karriere og sociale liv

Det kan virke uskyldigt at sende et nøgenbillede til sin kæreste eller at have cybersex på nettet. Men i de fleste tilfælde opstår sexkrænkelser på internettet ved, at fortrolige billeder misbruges af modtageren.

Det er ikke karakteren af indholdet, som bliver det største problem for offeret, men snarere at indholdet er offentligt tilgængeligt, oplever Helene Almind Jansen, som er psykolog ved Sexologisk Klinik hos Psykiatrisk Center i København:

– Et pænt nøgenbillede, som overhovedet ikke er i en pornografisk kategori, kan være lige så krænkende for offeret, hvis det bliver lagt ud på nettet, uden man ønsker det, siger hun.

Begrebet hævnporno

Hævnporno, på engelsk “revenge porn”, refererer til at lægge nøgenbilleder eller video ud på internettet, som man har modtaget i fortrolighed. Afsenderen er ofte en ekskæreste. Kilde: Sexlinien

Ofre må altid leve med angsten 

Hun oplever, at sexkrænkelser på nettet skaber en angst hos mange ofre:

– Det, vi ved, er, at det for nogle giver en angst i forhold til, om man bliver genkendt på gaden og en angst for, hvor billedet dukker op. Ikke mindst giver det en angst for, om billedet bliver kædet sammen med ens navn, siger Helene Almind Jansen.

Med et fysisk overgreb der er det ligesom slut, når overgrebet slutter, mens overgrebet med et billede det slutter aldrig

Helene Almind Jansen, Psykolog ved sexologisk klinik i København

Og det har en stor indflydelse på offerets øvrige liv, tilføjer hun:

– På den måde kan det jo have en ødelæggende effekt på ens karriere, integritet og beskyttelse af privatlivet, siger Helene Almind Jansen.

Sexkrænkelse på nettet er en forbrydelse

At dele billeder og videoer med et seksuelt indhold, uden samtykke fra de medvirkende personer, er en forbrydelse. Politiet har en forventning om, at omfanget af sexforbrydelser på nettet vil stige:

– Det er et forholdsvist nyt fænomen. Men efterhånden som de sociale medier udvikler sig, så vil omfanget af de her slags ting jo også stige. Men det er ikke noget, vi har nogle tal på lige nu, siger Carsten Andersen, som er kommunikationsrådgiver hos Rigspolitiet.

Indhold på nettet kan ofte ikke slettes

Ifølge Carsten Andersen er det svært at komme problemet til livs:

Det kan være en kæmpe udfordring, at man ikke kan slette indholdet på internettet. Det kommer an på, hvor indholdet ligger henne, og under hvilke omstændigheder, forklarer han.

At indholdet af sexkrænkelser på internettet sommetider ikke kan slettes er fatalt for ofrene:

Der, hvor faren er størst, er, når navn bliver kædet sammen med billede. Det kan få konsekvenser resten af livet (for ofrene red.), siger Helene Almind Jansen.

Sexkrænkelse på nettet er et vedvarende overgreb

Hun lægger vægt på, at sexkrænkelser på internettet er et vedvarende overgreb på ofret:

– Man kan sige, at det, der er anderledes med billedmateriale, det er, at med et fysisk overgreb der er det ligesom slut, når overgrebet slutter, mens overgrebet med et billede det slutter aldrig, fordi du aner aldrig, hvor det billede det havner henne, eller i hvor mange antal det er kopieret. Den psykiske belastning i at skulle gå og leve med frygten for, hvor det billede dukker op, den vil altid være der, siger hun.

Smartphones og mobilkameraer gør problemet større

Læs også: Alle kan se dine skjulte Facebook-billeder 

Om omfanget af sexkrænkelser er et stadigt stigende problem vides ikke, men i forbindelse med at smartphones er blevet allemandseje, er problemet blevet større, forklarer Helene Almind Jansen:

Man kan sige, at med iPhones og med kameraer er der sket en stigning, fordi alt bliver optaget og filmet. Men den del af det har også at gøre med, at alle børn og unge har adgang til to-tre digitale platforme. Jo større adgang til kamera og billeder, jo mere kan problemet komme i spil, siger hun.

Man løber altid en risiko 

Helene Almind Jensen mener, at der er behov for oplysning, for at komme problemet til livs:

Man skal gøre folk opmærksomme på, hvad det er for en risiko, man løber, lige så snart man lader sig affotografere nøgen på den ene eller den anden måde og ikke selv har kontrol over billedet, siger hun.

Selvom der er fortrolighed mellem afsender og modtager, kan det resultere i sexkrænkelse:

– Man er i en relation, hvor man er tryg, og hvor man tror, det er ens store kærlighed, og hvis det går i stykker, så kan det jo misbruges på den måde, siger hun.