Sociale medier kan skabe mistrivsel og skubbe til unges grænser

Logoer tilhørende et udsnit af de mest populære sociale medier omkranser en megafon. Foto: Pixabay

Der er en sammenhæng mellem mistrivsel hos danske unge, og deres forbrug af sociale medier. Det fastslår en rapport udgivet af det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd, VIVE. Rapporten viser, at mistrivslen blandt de unge blandt andet kommer til udtryk gennem fear of missing out, der kan oversættes til frygt for at gå glip af.

Af rapporten fremgår det, at hver femte ung har oplevet problematikker omkring frygten for at gå glip af, hvis de ikke var aktive på sociale medier.

Frygten for at gå glip af er dog ikke den eneste problematik, som unge støder på i forbindelse med de sociale medier. Sociale medier kan nemlig også komme til at afføde en følelse af utilstrækkelighed. En af de unge, der kender til denne problematik er 18-årige Signe Pedersen.

– Jeg er jo præget af de sociale medier, og de sociale medier skaber et ideal, der er fuldstændigt umuligt at opnå. På de sociale medier er der kropsidealer, der går ud på, at man skal være tynd, have muskler og være fuldstændig fit, fortæller hun.

Unges brug af sociale medier

  • 92% af de 12-18-årige bruger sociale medier
  • 39% af de 15-19-årige piger bruger over 4 timer dagligt på sociale medier
  • 33% af de 15-19-årige drenge bruger over 4 timer dagligt på sociale medier

Kilder: Slots- og Kulturstyrelsen og VIVE

Unge har forskellige kropsforståelser 

Mens forskningsrapporten påviser en sammenhæng mellem sociale medier og unges trivsel, mener professor ved Århus Universitet, Ning de Connick-Smith at kunne ane en anden tendens. Hun underviser i barndomssociologi og i sociologiske problemstillinger, som knytter sig til fremvæksten af det moderne samfund. Hun mener, at de unge færdes forskelligt i henholdsvis den virtuelle verden og den virkelige verden, fordi de har forskellige kropsforståelser, alt efter hvor de færdes.

– Jeg synes det er relevant at spørge, hvad det er for nogle kropsforståelser, unge mennesker har. Hvornår det er okay for dem at vise sig frem, og hvornår det ikke er. Der er det tydeligvis åbenbart sådan, at de godt kan vise sig frem på TikTok, Instagram og datingsites, men ikke i skolebadet, og det synes jeg er interessant, siger Ning de Connick-Smith.

En anden, der er enig i Ning de Connick-Smiths betragtninger om unges skelnen mellem, hvordan de færdes i den virkelige verden og den virtuelle verden, er koreografen Palle Granhøj.

– Jeg har instrueret to forestillinger, hvor jeg problematiserer sociale medier. Helt banalt tror jeg på, at jo mere man gemmer sig bag sociale medier, og er nøgen der, hvilket især gælder unge mennesker, jo mere nervøse bliver de samme unge mennesker, når de skal mødes nøgent over for et andet menneske i den virkelige verden, siger han.

Sådan gjorde jeg: Under research til en tidligere artikel, hvor jeg lavede radio, fandt jeg det påfaldende, at mange af de kilder, som vi interviewede, (uafhængigt af hinanden) nævnte sociale medier i relation til unges grænser. Derfor besluttede jeg mig for, at undersøge det nærmere, og stødte på rapporten fra VIVE.