Spar på kærligheden: Greve Kommune indfører brugerbetaling på vielser

Det vil stadig være gratis af blive gift her i Greves byrådssal, men skal giftemålet stå et andet sted i kommunen, skal borgerne fremadrettet betale for det. Foto: Greve Kommune

Borgere i Greve Kommune skal fremover gribe til lommerne, hvis de ønsker at sige ’ja’ til hinanden uden for rådhuset.

Indtil nu har vielser andre steder været gratis, men kommunen vil fremover kræve betaling, hvis brylluppet skal stå for eksempel i en park eller i en have. Det fremgår af et referat fra et møde i Greves Byråd. Parrene skal betale et administrationsgebyr på 366 kroner og skal i øvrigt dække transportomkostninger for den kommunale giftefoged, der skal foretage vielsen.

Førhen har ægteparret også modtaget to glas og en champagneflaske til en samlet værdi af 205 kroner på kommunens regning, men det skal borgerne fremover selv betale for, hvis de ønsker det. Vielser på rådhuset uden køb af ekstra ydelser, såsom gave og champagne, kommer dog fortsat til at være gratis.

»Jeg kan godt forstå, man ryster på hovedet«

Besparelsen er nødvendig for at få pengene til at gå op i en økonomisk krisetid, mener borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann (V).

– Vi gør det, fordi vi er voldsomt økonomisk presset. Derfor handler det om at få balance i regnskabet. Vielser er en del af velfærden, vi skal jo stille op, vi skal vie folk, men vi må gerne tage betaling, hvis borgerne ønsker noget ekstra, fortæller hun.

Greve Kommune forventer i 2023, at 127 ægtepar vil blive borgerligt viet, hvor 30 vil holde ceremonien uden for rådhuset. Ifølge kommunen vil det udgøre en årlig besparelse på 34.000 kroner. Set i forhold til kommunens årlige budget på ca 3.2 milliarder kroner lyder 34.000 ikke af meget, og det er Pernille Beckmann (V) godt klar over.

– I vores kommune er vi bare i en situation, hvor vi vender hver eneste femøre. Vi er så presset økonomisk, så hvis vi ikke fandt pengene her, så måtte vi finde dem et andet sted. Det er en dødssyg prioritering. Jeg kan godt forstå man ryster på hovedet af det, det gør vi også selv, siger Pernille Beckmann (V).

Læs også: Flere danskere vælger borgerlige begravelser

«Der er nogen, der ikke har råd«

Udover administrationsgebyret på 366 kroner skal ægtepar, der ønsker en vielse uden for rådhuset, betale transporten for den kommunale repræsentant, der skal foretage vielsen. Denne omkostning vil ifølge borgmester, Pernille Beckmann (V), bliver opgjort efter statens takst, der ifølge Dansk Industri ligger på 3,76 kroner pr. kilometer. En vielse med 50 kilometers kørsel tur retur samt administrationsgebyr løber altså op i ca. 554 kroner. Selvom det er en mindre udgift, så frygter Mehmet Zeki Dogru (Ø), der er medlem økonomiudvalget, at nogle ægtepar ikke vil kunne holde det bryllup, de drømmer om.

– Det er ikke alle, der har råd til de beløb, der nu opkræves. Det er lidt vi sparer, men det har en stor betydning. Der er nogen, der ikke kan få opfyldt det bryllup, de gerne vil have. Jeg har selv været med til at vie nogen i en park, og det var fordi, de ikke havde råd til et selskabslokale. Der er også en værdikamp i det her. Det er jo småbeløb vi sparer, i forhold til hvilken værdi vielser har, siger Mehmet Zeki Dogru (Ø).

Sådan gjorde vi: Jeg gik ind på Greve Kommunes hjemmeside og fandt et referat fra Økonomiudvalgets seneste møde. Her kunne jeg se, at de vil spare på offentlige vielser. Jeg ringede til Mehmet Zeki Dogru (Ø), da jeg kunne se, at han stemte imod forslaget. Jeg ringede derefter til Pernille Beckmann, da hun er formand for Økonomiudvalget og derfor var en oplagt modpart.