Større risiko for lungekræft i Danmarks store byer

file2981316132697

Byboere er i større grad udsat for farlige partikler i luften end folk fra landet, og det kan blandt andet resultere i at flere byboere får lungekræft. En rapport fra Verdenssundhedsorganisationen har nemlig lige konkluderet, at luftpartikler er skyld i tilfælde af lungekræft.

Luftforurening er et ret stort problem i byerne, da der er flere forureningskilder og en større tæthed af mennesker end fx ude på landet.
Lektor, Thomas Budde Christensen, ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring på Roskilde Universitet

Seniorforsker, Thomas Ellermann, ved DCE – Nationalt center for miljø og energi ved Aarhus Universitet, fortæller om den nuværende luftpartikelsituation i Danmark:

– København er det sted i Danmark hvor luftforureningen med partikler er højest, men der er ikke store forskelle fra andre store byer i Danmark.

Han forklarer videre, at Danmark opfylder de krav, der er til mængden af forskellige slags luftpartikler, men at der stadig kan være en fare.

– Der kan være en sundhedseffekt selvom vi ligger under grænseværdien

Læs mere: Professor: Flere hjertestop dagene efter høj forurening

Lektor, Thomas Budde Christensen, ved Institut for Miljø samfund og rumlig forandring på Roskilde Universitet forklarer, hvorfor folk fra de store byer er i større fare end andre:

– Luftforurening er et ret stort problem i byerne, da der er flere forureningskilder og en større tæthed af mennesker end fx ude på landet.

Lungekræft i Danmark

  • I 2011 var lungekræft den anden hyppigste form for kræft for både mænd og kvinder, med henholdsvis 2252 og 2168 tilfælde.
    Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Hvilke partikler er de farlige?

– Det, der er, afgørende er partiklernes størrelse, de små er de farligste. De her ultrafine luftpartikler som kommer fra udstødningen på biler, især fra dieselmotorer, kommer ned i lungerne, når vi trækker vejret, og det kan være farligt. Der er flere studier, som peger på, at der er en sammenhæng mellem ultrafinepartikler og lungekræft,

siger Thomas Budde Christensen og tilføjer:

– Kvælstofoxidanter og kulbrinter er nogle af de mest almindelige partikler, som blandt andet kommer fra udstødninger på biler.

Læs også: Økologisk Råd: Dårlige børnelunger bør speede lovgivning op

Men hvordan kommer man så disse farlige partikler til livs.

– Bilerne bidrager meget til ultrafine partikler, og de kan fanges med partikelfiltre. Siden 2002 er antallet af ultrafine partikler i København halveret, forklarer Thomas Ellermann.

Dette skyldes blandt andet at der tilbage i 2007 blev oprettet en miljøzone i København, hvor blandt andet lastbiler, blev pålagt at køre med et partikelfilter.