Togtrafikken kan blive lammet: Kaos i vente for pendlerne

Togtrafikken er i fare, hvis Banedanmarks medarbejdere strejker eller bliver lockoutet.
Foto: Wikimedia Commons

Op mod en halv million vil kigge langt efter togene, hvis der kommer strejke som følge af de sammenbrudte overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.

Der er nemlig risiko for, at både fjern-, regional-, gods- og S-tog bliver taget ud af drift under en eventuel strejke. Det betyder, at de 460.000 danskere, der hver dag tager toget bliver berørt. Det er især pendlerne, der må se sig om efter alternative løsninger for at kunne komme på arbejde.

– Vi har orienteret jernbanevirksomhederne om, at de strejkevarsler vi på nuværende tidspunkt har modtaget, vil ramme Banedanmarks aktiviteter meget bredt i tilfælde af en strejke, lyder det fra direktør for Teknik i Banedanmark, Søren Boysen i en pressemeddelelse fra Banedanmark.

Lige meget hvad, er jeg på røven, hvis togene kommer til at stå stille
Frederik Bang, pendler

Pendler på røven

En af dem, der vil blive ramt af en eventuel strejke er Frederik Bang på 22 år, der til dagligt skal pendle mellem Humblebæk og København for at komme på arbejde som militærpolitimand hos forsvaret på Holmen.

Sagen kort: OK 2018

  • De offentlige ansatte i Danmark skal have nye overenskomster. Det er arbejdsgiverne og fagforeningerne, der skal forhandle.
  • Parterne har dog svært ved at blive enige, og det kan i værste tilfælde mødes med lockout fra arbejdsgiverne eller strejke fra fagforeningerne.
  • Fagforeningerne har indtil videre varslet strejke fra 4. april.
  • Innovationsminister Sophie Løhde (V) er chefforhandler for staten. For to dage siden meddelte hun ligeledes, at hun kan blive nødsaget til at lockoute de statsligt ansatte fra d. 10. april.

– Det kommer til at blive en ekstrem stor byrde for mig, hvis hele togtrafikken bliver lammet, fordi jeg er så afhængig af den offentlige transport, siger Frederik Bang.

Læs også: Lærerstuderende står i et lockoutdilemma

Frederik Bang er allerede begyndt at se sig om efter alternative transportmuligheder, hvis nu togtrafikken sættes i bero.

– Jeg kan måske køre med min kæreste om morgenen. Men hun kan ikke vente på mig i flere timer om aftenen og tage mig med hjem. Så jeg må finde ud af at leje en bil, så jeg kan komme frem og tilbage. Men lige meget hvad, er jeg på røven, hvis togene kommer til at stå stille, fortæller Frederik Bang.

Mange mennesker vil blive ramt

Jonas Felbo-Kolding som forsker i arbejdsmarkedet på Københavns Universitet mener også, at det vil få store konsekvenser, hvis togtrafikken rammes.

– Der er ingen tvivl om, at hvis togtrafikken bliver lammet, så har det stor betydning for alle de mennesker, der dagligt benytter sig af den kollektive trafik, fortæller Jonas Felbo-Kolding.

Læs også: »Hvis jeg betaler for min egen spisepause, så løber jeg ikke på et hjertestop«

Han mener dog, at konflikten mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne vil blive løst hurtigst muligt, hvis de privatansatte også bliver ramt.

– Det, der er en konflikt på det offentlige område, kan meget hurtigt få store effekter på det private område, fordi når togtrafikken bliver ramt, går det også udover de privatansatte. Det er også en af de ting, der gør, at man nok relativt hurtigt vil finde en løsning, enten gennem forhandling eller politisk indgreb. Jo større konflikten er, jo større bliver incitamentet for at gribe ind, forklarer Jonas Felbo-Kolding.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel stammer fra journalistens interesse i afdække, hvad en eventuel strejke kan betyde for togtrafikken og pendlerne. Vi kom i kontakt med Frederik Bang igennem en fælles bekendt, der nævnte, at Bang pendlede til København hver dag. Interviewet blev foretaget over telefon. Vi kom i kontakt med Jonas Felbo-Kolding igennem Københavns Universitets forskerregister. Interviewet foregik over telefon. Pressemeddelelsen fra Søren Boysen er hentet fra Banedanmarks hjemmeside.