Udsætning af dyr: Skal dansk jagtkultur revurderes?

Til stor glæde for de danske jægere sættes mere end 1,3 millioner fasaner ud hvert år, men Dyrenes Beskyttelse er skeptiske. Foto: Pixabay

Hvor mange dyr der i fremtiden skal sættes ud til jagtbrug, bliver afgjort på forhandlinger i juni.

Vildtforvaltningsrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde frem til en aftale, hvor flest kan blive enige. Til forhandlingerne er blandt andet Jægerforbundet, Dyrenes Beskyttelse og Naturfredningsforeningen repræsenteret.

Udsætningen af dyr før jagtsæson er til stor glæde for de danske jægere, men ikke alle deler denne begejstring. De involverede parter har derfor forskellige intentioner med forhandlingerne, som fra 2018 skal gælde som en national ramme på området.

Jægerforbundet ønsker, at flere fugle bliver sat ud enkelte steder, hvorimod Dyrenes Beskyttelse gerne ville stoppe udsætning af dyr til jagtbrug.

På nuværende tidspunkt sættes 1.350.000 fasaner, 20.000 agerhøns og 400.000 gråænder ud i den danske natur hvert år.

Til kamp for jægernes rettigheder
Jægerforbundet håber på, at der i fremtiden kan sættes flere fugle ud enkelte steder i Danmark.

– Vi mener, at der er nogle robuste terræner, som kan bære større udsætning, end den der er i dag, siger Niels Søndergaard, som er en del af Jægerforbundet.

De mener, at udsætningen af dyr er helt legitimt og en kæmpe del af den danske jagtkultur.

Hvis jeg skulle vælge mellem at være en fritgående fasan eller en burhøne, så ville jeg da helst være ude i skoven og være fri.
Niels Søndergaard, Jægerforbundet.

– Danmark er i forvejen et meget kulturpåvirket land, som bl.a. ses ved, at 70 % af landet er dyrket af landbrug, siger han. Derfor forstår han heller ikke problemet ved, at jagtkulturen har en påvirkning rundt i landet.

– Hvis jeg skulle vælge mellem at være en fritgående fasan eller en burhøne, så ville jeg da helst være ude i skoven og være fri, siger Niels Søndergaard.

Ifølge ham, har fasaner, som er sat ud, det bedre end burhøns, som lever i små bure med mange andre høns. Han mener, at der bliver taget sig godt af fasanerne i indhegningerne, og også efter de er sat ud i naturen, da der stadig bliver lagt mad ud enkelte steder.

Læs også: Mænd giver kvinder lyst til jagt

Problematisk for dyrene at leve ude i naturen 
Michael Carlson, som er biolog hos Dyrenes Beskyttelse, mener, at sammenligningen mellem den fritgående fasan og burhøne er skæv. Fasanernes vilkår er gode under opdræt, når de er i indhegning og får serveret mad. Men de får meget svært ved at klare sig, når de kommer ud i naturen på egen hånd.

– Der er gode forhold for fasaner, når de er under opdræt. Problemet opstår, når de sættes ud i naturen – der kan de ikke klare sig selv, siger han.

Vi vil ikke have nogle former for udsætninger af dyr og arbejder derfor for at få det helt stoppet
Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

Michael Carlsen mener, at det er svært at opfostre fugle i fangenskab og derefter forvente, at de kan klare sig ude i det rigtige liv.

– Det handler om at klæde dem ordentligt på og træne dem op. Pointen er bare, at man aldrig vil kunne opfostre fasaner godt nok til at kunne klare sig i naturen, siger han.

Dyrenes Beskyttelse deltager i forhandlingerne om udsætningsforliget, men stod under sidste forlig i 2007 uden for den endelige beslutning. Derfor har de denne gang heller ikke de store forhåbninger for at få indflydelse, men deres mål er fortsat klart.

– Vi vil ikke have nogle former for udsætninger af dyr til jagtbrug og arbejder derfor for at få det helt stoppet, siger Michael Carlsen.

Læ også: Landmænd er trætte af krondyr

Skaber udsætning natur?
Ifølge Niels Søndergaard bidrager dyrene til mere natur i de områder, hvor de bliver sat ud. Jægerne vedligeholder områder som remisser og vandløb for, at dyrene kan leve der. Områder, der måske ellers ville være brugt til mere skov- eller landbrug.

Det er Michael Carlsen heller ikke enig i.

– Hvis nu muligheden for sætte dyr ud blev fjernet, så ville jægerne skulle fokusere på kvalitetsjagt i stedet for kvantitet, siger han.

Han mener, at det ville måske endda ville få jægerne til at pleje områder i naturen endnu bedre, da områderne skulle kunne tiltrække de dyr, som er født og opfostret i naturen.

En længere proces
Vildtforvaltningsrådet er i gang med at kortlægge deres viden og bruge en masse energi på at gennemgå rapporter, før det endelige møde afholdes i juni.

– Det ligger en udfordring i, at vi mangler faglig viden på forskellige områder, og det er den viden, som vi er ved at samle sammen nu, siger Flemming Torp, formand for arbejdsgruppen i fasan udsætningsforliget.