Unge i Hårlev mangler fritidstilbud: Nu vil frivilligcenter gøre op med problemet

Hos Stevns Kommune arbejdes der på at finde en løsning på problemet med manglende fritidstilbud til de unge i kommunen. Foto: Lucas Bouic

Hårlev har længe døjet med manglende fritidstilbud til de unge, hvilket har betydet, at de unge hænger ud på gaden. Den pressede økonomi hos kommunen gør, at der ikke er allokeret midler til mere end 3 åbningsdage på det lokale klubtilbud. Nu vil frivillige kræfter gøre op med problemet og vise kommunen, at en investering i de unge er en god ide.

Ifølge Christina Haahr, som er mor til tre børn i kommunen, mangler de unge i byen fritidstilbud, som kan give dem et alternativ til at hænge ud på gaden, og hun ville ønske, at kommunen satte større fokus på problemet og tilbød de unge nogle alternativer.

-Den her problematik med unge, der bare hænger ud på gaden er voldsomt eskaleret. De spænder hele tiden ben for sig selv, fordi der ikke bliver gjort noget for at holde dem væk fra gaden og give dem et alternativ. Det er som om, at det har man bare valgt at lukke ned for og sige, at det er der ikke ressourcer til. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, siger hun.

De unge mangler steder at være

Problematikken har blandt andet skabt episoder med utryghedsskabende adfærd, der har fået nogle forældre til at frygte for de unges adfærd. Dette har ført til et øget samarbejde mellem kommunen, SSP og det lokale politi. Hos SSP i Stevns Kommune håber man, at en integrering af forældrene i den tryghedsskabende indsats kan være med til at skabe en løsning på problemet,

-Det er jo et problem, der er alle steder. Der er et klubtilbud i Hårlev, men det er der ikke hver dag, og det er der ikke i weekenden. Der mangler altid penge på området. Hvis nu der havde været penge til at holde åbent hver aften i klubben, ville det jo være perfekt, men det er der bare ikke. siger René Christensen, SSP-konsulent i Stevns område nord.

Ifølge Anette Mortensen (V), 1. viceborgmester og formand i udvalget for Børn, Unge og Læring i Stevns Kommune er man fra kommunens side bevidst om problematikken, men økonomien er presset, og derfor bliver en øget økonomisk prioritering af området ikke nødvendigvis løsningen

-Jeg mener, at det er for snæversynet udelukkende at se på økonomien, to åbningsdage mere i klubben tror jeg ikke nødvendigvis er løsningen. I forhold til det aktuelle problem i Hårlev, så skal der en koordineret indsats til på tværs af SSP, politi, forældre og de unge selv. Der skal oplysning til i forhold til alle de tilbud, vi allerede har i kommunen, og sideløbende med det, vil vi politisk arbejde på at skabe endnu bedre rammer for de unges fritidsliv, oplyser hun.

Nu kommer der hjælp fra lokale kræfter

Hos frivilligcentret i Hårlev har man haft fokus på, at de unge skulle have nogle flere tilbud. Derfor ansøgte de om penge til et nyt projekt kaldet Ung-til-ung, som, efter en bevilling fra Trygfonden sidste år, nu arbejder for at give de unge et fællesskab, hvor de kan trives.

-Kerneopgaven i det her projekt, som hedder Ung-Til-Ung, er at skabe rammer, så de unge kan lave nogle aktiviteter her i byen. Vores første aktivitet har vi lørdag den 29 april, hvor vi har et loppemarked nede i vores nye lokaler, så det bliver ligesom en indvielse af vores unge-lokale, hvor man kan komme og høre om det her projekt. Der er gratis pølser til de 100 første gæster, så der håber jeg, at vi kan tiltrække nogle af de unge, fortæller Jette Kiær, projektleder på Ung-Til-Ung.

Fakta om UNG TIL UNG

Projektet er finansieret af Trygfonden

Projektet løber frem til 2025

Første begivenhed løber af stablen lørdag den 29. april i Ung Til Ungs ungelokale ved Hårlev bibliotek

Læs mere om projektet på deres facebookside ‘Ung Til Ung Fællesskaber På Stevns’

Dog mangler der stadig penge til aktiviteter og andre fornødenheder. Derfor er Ung-til-ung fortsat i gang med at søge midler til deres fremtidige aktiviteter, men heldigvis virker det lokale samfund til at bakke op om projektet.

-Jeg oplever en stor velvillighed blandt de lokale virksomheder til, at de gerne vil være med til at støtte op om dette projekt. Kommunen har ikke endnu været med til at støtte det, men jeg tænker jo allerede på den lange bane. Det er et 3-årigt projekt, men det skulle jo gerne forankres også efter de 3 år. Jeg vil gerne være med til at fortælle de gode historier, så kommunen også får øjnene op for, at dette er en investering i de unge og er med til at spare nogle penge på nogle andre områder, siger Jette Kiær.

Projektet er meget nyt og består på nuværende tidspunkt kun af en lille gruppe, men hos ung-til-ung arbejdes der på fuld skrue med at få tilbuddet ud til de unge, så de kan være med til at definere, hvilke rammer og aktiviteter de ønsker.

-Erfaringen er, at det er godt, at der er nogle voksne, som støtter op og ligesom hjælper de unge og er koordinator på det, men det skulle jo gerne bæres af de frivillige kræfter blandt de unge. Så forhåbentlig er der nogle, som kan se, at dette er en rigtig god ide og en investering i de unges fremtid, siger Jette Kiær

Sådan gjorde vi: Journalisten fik en henvendelse fra en bekymret forælder, som ønskede at der blev sat fokus på problematikken i Hårlev og ringede derefter rundt til relevante folk i kommunen for at høre om de var bekendte med problematikken og hvad der bliver gjort for at komme den til livs.