Venstre-politiker uenig i vedtaget lovforslag: »Au pair skal være for alle«

Mads Fuglede har siddet i Folketinget for Venstre siden oktober 2017. Foto: Venstre

I februar vedtog et flertal uden om regeringen et lovforslag, der betyder, at det fremover bliver væsentligt dyrere at have au pair i Danmark.

I stedet for et engangsbeløb på 5.380 kroner skal værtsfamilier i fremtiden betale 17.300 kroner for at få en opholdstilladelse til en au pair, og det ærgrer Mads Fuglede, der sidder i Folketinget for Venstre.

– Vi stemte imod lovforslaget, fordi vi mener, at au pair-ordningen er dyr nok, som den er i dag. Au pair-ordningen skal være en ordning for alle – og ikke kun for de mest velstillede, skriver Mads Fuglede.

Læs også: Dyrere au pair-ordning presser familier: Alternativet er sort arbejdskraft

Lovforslaget om at gøre au pair-ordningen dyrere blev fremsat af Dansk Folkeparti og stemt igennem af Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF.

Ikke skatteydernes opgave at betale for au pairs

Karina Due sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og var med til at vedtage lovforslaget om at sløjfe statens tilskud til danskundervisning for au pairs.

Hun mener ikke, skatteyderne skal være med til at finansiere, at visse familier har en au pair.

– Det er ikke fair, at skatteyderne skal være med til at betale for au pairs. Når et af kravene forbundet med at have en au pair er, at au pairen skal lære dansk, så må familierne også selv betale for det, siger Karina Due.

Casper Vangly Hansen bor i Allerød og har selv tidligere haft au pair. Snart kommer familiens nye au pair til Danmark, og han ærgrer sig over, at danskundervisningen er obligatorisk at betale for.

– Jeg kan godt forstå, at det ikke er hr. og fru Danmark, der med deres skattekroner skal betale for, at min au pair kan gå til dansk, siger Casper Vangly Hansen og fortsætter.

– Men jeg synes, det er grotest, at de hæver prisen til 17.300, når det er noget, de trækker ned over hovedet på os familier – vi skal betale for danskundervisningen, ligegyldigt om au pairen vil deltage eller ej.

Hvorfor skal au pairs stilles ringere end udenlandske arbejdstagere?

Mads Fuglede (V) synes, det er okay, at værtsfamilier delvist skal betale for danskundervisningen til deres au pair, men han påpeger, at au pairs stilles væsentligt dårligere end udenlandske arbejdstagere og studerende.

– Vi mener, at der er fair, at der er en brugerbetaling for værtsfamilierne. Men hvorfor skal au pairs stilles ringere end andre, skriver Mads Fuglede og uddyber.

– I dag opkræves kursister, der er selvforsørgende, deltagerbetaling på 2.000 kroner pr. modul for at følge danskuddannelse. Det gælder for eksempel for udenlandske arbejdstagere og studerende.

Se også: Filippinske au pair piger støtter hinanden

– Au pairs er undtaget for deltagerbetalingen, da værtsfamilierne allerede opkræves godt 5.300 kroner til medfinansiering af danskundervisning. Nu ønsker et flertal så at lave endnu større forskel på medfinansieringen for au pairs i forhold til andre selvforsørgende grupper, og det giver ingen mening for mig.

Sådan gjorde vi: Artiklen er NetAvisens tredje i rækken om au pairs i Danmark, efter at Danmarks Statistik for nyligt offentliggjorde, at antallet af au pairs i 2018 var det laveste siden 2006. Karina Due og Casper Vangly Hansen er interviewet telefonisk, mens Mads Fuglede har svaret skriftligt.