Virksomheder strammer op på antibiotikapolitik

Antibiotikaresistente bakterier er en dårlig investering, hvilket nu får en koalition af firmaer til at regulere deres eget forbrug.
Foto: Dr. Graham Beards, CC 4.0.

Resistente superbakterier, skabt af årtiers voldsomt store forbrug af antibiotika i den animalske industri, slår hvert år op mod 700.000 mennesker ihjel på verdensplan. Problemet er stigende, og baktierne er immune overfor antibiotika. Men ikke nok med det, problemet presser pengepungen. Derfor tager en koalition af firmaer selv skridt mod at stramme deres antibiotikapolitikker.

Investorer og aktionærer vil se handling
Jeremy Coller, FAIRR Initiative

– Investorer og aktionærer vil se handling, lyder det fra Jeremy Coller. Han leder koalitionen af firmaer og investorer, der sigter mod at regulere antibiotikabruget i deres varekæder. Under hans ledelse har koalitionen nu 71 deltagende firmaer, med en samlet investeringsværdi på 6,883 billioner kroner, mere end Italiens bruttonationalprodukt. Jeremy Coller er desuden stifter af Farm Animal Investment Risk & Return Initiative (FAIRR), en koalition af firmaer der sigter mod at beskytte den animalske industris investeringer i fremtiden.

Læs også: Ny forskning: Farlige bakterier kan overleve rengøring på hospitalerne

Blandt de 71 firmaer er flere aktive i Danmark, for eksempel McDonald’s, Burger King og Domino’s Pizza, firmaer som nu skal til at overvåge og regulere deres brug af antibiotika i hele deres varekæde.

Fremskridt for fjerkræ, stilstand for svin og kvæg
Der er allerede sket væsentlige fremskridt i forhold til antibiotikabrug i fjerkræsindustrien, lyder det fra FAIRR Initiatives fremskridtsrapport på antibiotikaområdet, dateret den 20. marts 2017. Rapporten har taget udgangspunkt i det seneste års udvikling i 10 deltagende firmaers antibiotikapolitikker. Men hvor der sker fremskridt i fjerkræsindustrien, halter det i andre animalske industrier.

– Der er sket meget lidt i forhold til svine- og oksekødsproduktion, lyder det i rapporten. Rapporten gennemgår de 10 firmaers interne og eksterne mål, deadlines, politikker og overblik, data som indgår i den samlede vurdering.

Ekspert: markedet kan ikke stå alene
Men måske er det også så langt, som markedet selv kan drive udviklingen. Chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer, Jan Dahl, mener ikke at markedet i sig selv er løsningen.

– Det markedsdrevne kan være noget af løsningen, men det kan ikke stå alene.

Læs også: TV: Økologiske svin som landbrugets redning

Han efterlyser fælles globale løsninger på antibiotikaproblematikken, først og fremmest på EU-niveau.

– Antibiotikaresistens er en global problemstilling, og vi har i Danmark nogle værktøjer, der skal i brug i andre lande, siger han, under henvisning til Danmarks regler om brug af antibiotika i den animalske industri, som er blandt de mest strenge i verden. 

McDonald’s: der er brug for fælles løsninger
Rapporten fremhæver blandt andet McDonald’s, et firma som i 2016 lagde en plan for at udfase brugen af antibiotika i fjerkræsavl, noget som virksomheden bliver rost for. Men som mange andre firmaer har McDonald’s endnu ikke en tidsplan for at udfase antibiotika i deres øvrige kødproduktion, lyder det i rapporten.

Der er behov for et samarbejde på tværs af industrien
Pia Tobberup, kommunikations og pressechef i McDonald’s Danmark

– Selv om det er for tidligt at sætte en tidsplan for gennemførelse af antibiotika-mål med hensyn til okse- og svinekød, vil vi fortsætte med at arbejde aktivt mod holdbare løsninger på området, oplyser Pia Tobberup, kommunikations- og pressechef i McDonald’s Danmark. Hun oplyser endvidere, at okse- og svinekødsproduktionens antibiotikabrug er langt mere komplekst end fjerkræsavl.

– Der er behov for et samarbejde på tværs af industrien, siger Pia Tobberup.