Voxpop: Skepsis over Roskildes sladreordning

I dag er sidste frist, hvis du vil søge jobbet som whistleblower i Roskilde Kommune. Men hvad er holdningen til den nye sladreordning? NetAvisen tog en tur til Roskilde for at spørge Kommunens ansatte. Her tegnede der sig et skeptisk billede blandt de personerne, vi mødte.

Det er noget, som i min optik, fordrer en stikkerkultur
David Hemmet, folkeskolelærer

Formålet med whistleblowerordningen er, at de kommunalt ansatte har en person, som de kan klage anonymt til. Whistlebloweren skal så behandle sagerne, og videregive dem til kommunaldirektøren, som vurderer, hvordan sagerne skal håndteres.

  1. Hvad mener du om, at man ansætter en whistleblower i Roskilde Kommune?
  2. Hvad mener du om, at kommunaldirektøren vurderer sagerne?

Mie Steffensen, specialarbejder 
photo 1 (2)

– Jeg ville gå til min formand, hvis der var noget, jeg var utilfreds med. Jeg synes ikke, at der er behov for at gå og stikke hinanden på den måde. Hvis der er noget, så tager formanden det jo op.

– Det kommer lidt an på, hvad jeg ville sladre om, men jeg ville nok tie stille.

Michael Dolby, tidligere gartner
photo 2
– Som anonym kan du jo komme med alt muligt om folk, som ikke er sandt. Hvis du ligger navn til, er du nødt til at bakke det op.

– Jeg har ikke særlig meget tillid til, at kommunaldirektøren skal træffe beslutning om sagerne.

Birthe Høst, arbejder på Roskilde Bibliotek
photo 3

– Jeg har det lidt ambivalent, men kan se nogle fordele. Man har vel ikke noget at være bange for, og hvis man har en viden, så skal man gå videre med den.

– Jeg synes, at det er den rette vej, ingen mellemled.

Lejf Brohus, husassistent på Bernadottegården
photo 4

– Jeg synes ikke, det er en god ide. Fordi når der er sladder, så tager den ansvarlige områdeleder sig normalt af det, og så kommer det ikke videre. Selvfølgelig er der nogle steder, hvor lederen ikke tager sig af det, og så kan det være rart.

– Han har jo masser af ting at tage sig til, så hvad skal han med det.

David Hemmet, folkeskolelærer
photo 5

– Det er noget, som i min optik fordrer en stikkerkultur. Og risikoen er jo også, at hvis man har set sig sur på nogen, så kan man bruge den her mulighed for at ramme folk, uden at det giver nogen som helst mening, i forhold til, hvad den der ordning sikkert er tiltænkt.

– Det er en lidt farlig struktur. Man sidder og undrer sig lidt over, hvilke forudsætninger kommunaldirektøren har for at vurdere de her sager. Og han burde jo have rigelig at gøre med kommunens drift. Så i min verden lyder det lidt absurd.