Vuggestue: Vi bruger iPads med gode resultater

Børn fra børnehuset Knolden i Roskilde

Det er med ro i sindet, når de i børnehuset Knolden i Roskilde finder tableten frem og lader børnene lege med dem. De mener nemlig ikke, at der er forsket nok på området til at udelukke, at brugen af tablets til børn kan være gavnligt. Det ændre ikke ved deres holdning, at forskning peger på, at det er skadeligt at stikke små børn en skærm.

Børn bliver aggressive af iPads
Men vuggestuebørns brug af tablets kan føre til søvnproblemer, depression, aggressiv adfærd eller andre helbredsproblemer, siger Jesper Balslev, som forsker i teknologi ved Roskilde Universitet. Hans overbevisninger står ikke alene, men bliver understøttet af en EPRS rapport fra Europa Parlamentet. Udover de sundhedsskadelige konsekvenser, som overforbrug af tablets kan medføre, er Jesper Balslev generelt negativt stemt over, at man bruger håndholdte computere i vuggestuer.  

– Det er meget problematisk at indføre iPads i vuggestuer. Der kommer flere og flere beviser på, at det er usundt for de helt små børn. Og der er absolut ingen videnskabelig beviser for, at brugen af tablets gavner børnenes kompetencer siger Jesper Balslev.

Børn er skabt til at være aktive
De voldsomme konsekvenser opstår, fordi børn bliver passive, når de bruger tableten, nogle gange er det op til 8 timer om dagen, og det er meget, når børn er skabt til at være aktive forklarer han.

Men da Jesper Juel Hansen, som er pædagogmedhjælper i børnehuset Knolden, bliver introduceret til kritikken over brugen af tablets i institutioner, bliver han ikke overbevist. Han er ganske uforstående overfor Jesper Balslevs kritik.

læs også: Forsker: Forsker: Små børns brug af iPads er mere skadeligt end hidtil antaget

Det er særligt når et barn har slået sig, og er blevet trøstet af en voksen, at barnet kan have stor glæde af en tablet, fordi de lige har brug for at sidde for sig selv og komme sig. Han fremhæver, at børn er meget på i institutionen, fordi der sker mange ting, nogle børn er i institutionerne i rigtig mange timer. Det er specielt de børn med særlige behov, som foreksempel autistiske træk, der kan have brug for en pause indimellem.

At være i institution er jo en arbejdsdag for børnene, og de kan have brug for en lille pause, ligesom vi kan som voksne. Det er en måde hvorpå de kan være sig selv for en stund, Jesper Juel Hansen, pædagogmedhjælper i Knolden    

Og når børnene ikke har brug for at være sig selv, kan Ipad’en sågar skabe sammenhold, mener Jesper Juel Hansen som også understreger, at når maskinerne bruges er det oftest voksenstyret, og som en del af de pædagogiske aktiviteter.

– Vi oplever, når vi giver et barn lov til at styre en iPad, kommer de andre børn og giver gode råd til, hvad det barnet skal gøre. Det er meget inkluderende, mener Jesper Juel Hansen.   

Ud over at tableten, bliver brugt som en pauseknap og til at skabe sammenhold, er den også en god måde at få vakt børnenes interesse for tal på, fordi der findes mange gode apps om netop tal til børn, forklarer Jesper Juel Hansen.      

Bruge tablets med omtanke
Men skærmen bliver ikke brugt som en ekstra hånd, de er i børnehuset Knolden meget opmærksomme på hvornår den kommer frem, og om der er en god grund.   
Stik modsat hvordan forsker Jesper Balslev mener, at tableten bliver brugt.

– Man skelner ikke mellem, hvor det er fornuftigt at få indsigt i teknologien, og hvornår det er direkte skadeligt. Det er et kæmpe problem, siger Jesper Balslev.

En forældre er også glad for tablets i Børnehaven
Heller ikke Mie Skovbo, som er forælder til et barn i vuggestuen Knolden, er utryg ved måden og omfanget, de i børnehuset Knolden bruger tablets på.    

– Da min søn faldt og slog sig, fik han lov til at sidde med iPad’en til, han var klar igen, siger Mie Skovbo.

Det skete efter at barnet var blevet trøstet af en voksen, men lige havde brug for at sidde og komme til sig selv, forklarer Mie Skovbo, som syntes, at det fungere rigtigt godt.

læs også: Institutioner efterspørger pædagogisk viden om iPads

Kritikken bliver modtaget
Selvom Jesper Juel Hansen og Knolden har flere grunde til, at de vil bruge tablets, er det stadig et omdiskuteret emne til personalemøderne.  
Det er det, fordi de anerkender den del af  kritikken fra Jesper Balslev, som omhandler, at børnene bliver passive, når de bruger den lille computer.

De har dog ikke oplevet, at passiviteten skaber søvnproblemer, depression eller andre helbredsproblemer for deres børn, som det ellers fremgår i EPRS-rapporten fra Europa Parlamentet. Men de oplever jævnligt, at børn bliver sure, når tableten tages fra dem, men det kunne lige så vel være et puslespil. Det er meget naturligt, at børne bliver utilpasse, når de stoppes i noget, som de var fordybet i, fremhæver Jesper Juel Hansen. I sådanne situationer skal barnet bare lige hjælpes videre af en voksen, siger han.

Jesper Juel Hansen og hans kollegaer vil fortsat bruge tablets i Knolden, og de vil også fortsat blive ved med at diskutere konsekvenserne til personalemøderne og følge med i, hvad der sker i forskningen, bekræfter han.