13.000 år gammelt fund: »Jeg kunne næsten mærke fortidsmennesket, der skød pilen«

De to pilespidse, hvor den ene kan dateres 13.000 år tilbage. Foto: Kroppedal Museum

På en mark nær Racehall ved Roskildevej har en amatørarkæolog gjort sig et bemærkelsesværdigt fund. Der er tale om to pilespidse, hvor den ældste er over 13.000 år gammel.

– Da jeg fandt pilespidsene, kunne jeg føle historiens vingesus og næsten mærke fortidsmennesket, der skød pilen, det er en fantastisk følelse, forklarer Bo Kildeager, der er tilknyttet Kroppedal Museum som amatørarkæolog.

Han har i en årrække haft et tæt samarbejde med Kroppedal Museum i Taastrup, der gav ham til opgave at undersøge marken, hvor der tidligere har været fundet historiske genstande.

– Jeg har både fundet økser og andre flintgenstande på marken, så da jeg første gang så omridset af de to pilespidse ligge på jorden, vidste jeg i samme splitsekund, at jeg havde fundet noget specielt, forsætter han.

Det ene af de to pilespidse er 4000 år gammelt og stammer fra bondestenalderen, hvor det med al sandsynlighed har været brugt til at jage det store vildt, der betrådte områdets skove. Det andet, og mere sjældne fund, er 13.000 år gammelt og stammer helt tilbage fra brommekulturen.

Manden, der gravede de to pilespidse op. Foto: Dorte Tagtmeier

Fundet af pilespidsene kommer dog ikke bag på Jesper Borre Pedersen, der forsker i arkæologi ved Aarhus Universitet.

– Sjælland er et typisk område for fund af den kaliber her. Så det overasker mig ikke, at der er fundet genstande fra brommekulturen i Høje Taastrup, men det er bestemt kke noget, man ser hver dag, understreger han.

Genstande fundet i Høje- Taastrup

I en mose vest fra Soderup: Hjortetakøkse fra stenalderen.

Sengeløse Mose: Kronhjortetak fra stenalderen.

Gammel Valbygård: Flintøkse og dolke ca. 4000 år gamle.

Helgeshøj: Flere kvadratmeter stor samlingsplads fra den yngre stenalder.

Kilde: trap.lex.dk

Kroppedal Museum får hjælp af lokale ildsjæle

Kroppedal Museum, som amatørarkæologen Bo Kildager er tilknyttet, har et tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Det betyder, at museet kan afsøge større områder i kommunen og det kan føre til flere fund af fortidens levn.

– Vi dækker jo et kæmpe område, så samarbejdet giver os nogle ekstra antenner ude i landet. Dét, at vi kender folk rundt omkring, er utrolig givende for os, da de også er med til at sprede budskabet om, hvad vi går og laver på en positiv måde, siger Lotte Sparrevohn, der er Museumsinspektør på Kroppedal Museum.

Hun understreger, at hjælpen fra de frivillige hænder og metaldetektorer falder et tørt sted.

– Heldigvis har vi folk som Bo Kildeager, der er ivrige efter at hjælpe os. Vi samarbejder ved, at vi ringer til de frivillige, hvis vi har fået et nys om, at der kunne befinde sig noget på et givent sted, afslutter hun.